AFA Research: Nordisk styrka – ännu en splittring bland fascisterna

AFA Research presenterar idag en genomgång av nazistgruppen Nordisk styrkas verksamhet. De har sedan lanseringen inte gjort någon offentlig aktivitet. De har istället satsat på intern verksamhet, podradio, upprustning av ett gammalt församlingshem utanför Kolsva och på att etablera sig i byggbranschen genom företaget Profero Bygg AB. Vi går i denna artikel igenom Nordisk styrkas pågående projekt och deras försök att etablera en fysisk och ekonomisk infrastruktur, samt de rättsprocesser som väntar medlemmar i organisationen.

NMR och Nordisk styrka – splittring och konflikter

Under våren 2019 spreds en lista till aktivister inom Nordi­ska motståndsrörelsen (NMR) för att avsätta ledaren Simon Lindberg (19830810-3533) och Pär Öberg (19710728-4379), som då låg på sjukhus efter en stroke. Listan spreds av de personer som senare skulle starta utbrytargruppen Nordisk styrka. Det var ett försök att avsätta delar av ledarskiktet och ta över NMR inifrån men kuppförsöket misslyckades och i augusti 2019 lanserades istället Nordisk styrka.

Nordisk styrka bildades 4 augusti vid Anundshög utanför Västerås där de samlade ett fyrtiotal personer. Ledaren i Nordisk styrka är Klas Lund (19680214-0274), dråpdömd veteran inom den fascistiska rörelsen och tidigare ledare och grundare av Svenska motståndsrörelsen (SMR) och Vitt ariskt motstånd (VAM). Lund blev avsatt som ledare för NMR 2015 och har sedan dess inte haft en offentlig roll inom NMR. I riksrådet, som är Nordisk styrkas ledning, sitter även Anders Rydberg (19840305-2957), tidigare ledare i Näste 1, Niklas Yngwe (19890213-0015), tidigare ledare i Näste 8, Haakon Forwald (19780914-1299), tidigare ledare för den norska grenen av NMR, och Emil Hagberg (19840724-0178), tidigare medlem av riksledningen i NMR och ledare i Näste 1 innan Rydberg.

Splittringen av NMR och bildandet av Nordisk styrka omgärdades av stort hemlighetsmakeri och för en stor del av medlemmarna kom det som en chock. I Näste 1 kallades det till ett möte där Rydberg upplöste nästet, höll ett brandtal och gav de närvarande möjlighet att följa med till Nordisk styrka. De personer som spred listan inom NMR var missnöjda med hur NMR utvecklats under Lindbergs ledning. Det fanns ett missnöje med den parlamentariska vändning NMR tagit inför valet 2018 och att fokuset på att starta ett parti och delta i val “liberaliserade” NMR. De ansåg att den breda rekryteringen och sänkta krav på militans urvattnade kvaliteten på medlemmarna. Självklart stegrades detta missnöje när organisationens taktik att lägga större delen av sina aktivisttimmar och ekonomiska reserver på valpropaganda slutade i ett fiasko i valet. De var även starkt kritiska till det fokus NMR lagt på demonstrationer, som kostat mycket tid, pengar och propagandautrymme. Ett stort problem med demonstrationerna var även enligt dem att det lockade “fel” personer som inte uppfyllde deras kravbild på nationalsocialistiska raskrigare och därtill var lätta att håna för meningsmotståndare, något de återkommit till i flera podradioavsnitt.

Öppna konflikter mellan NMR och Nordisk styrka har varit tydliga såväl på organisationsnivå som på det individuella planet. NMR har i huvudsak ägnat sig åt skademinimering. Organisationen har både skickat ut ett par av riksledningens medlemmar till nästena för att hålla föredrag och försöka lugna medlemmar, och använt Nordfront genom artiklar och deras poddar. Allt för att organisationens instabilitet och oerhörda tapp av erfarna medlemmar inte skulle hamna i fokus. Lindberg har tillsammans med riksledningen retoriskt lyckats bygga luftslott efter luftslott och säga att organisationen är starkare än någonsin och att avhopparnas frånvaro inte märks av. Detta samtidigt som kamprapporter, artiklar och offentliga aktiviteter blivit färre och i vissa perioder till och med avstannat. Deras webbshop Greenpilled stängdes även ner dagarna efter Nordisk styrka bildades då den tidigare ansvarige Jimmy Björk (19840729-0090) följde med avhopparna. Nazirörelsen är kända för att gola och prata skit om varandra och NMR och Nordisk styrka är inget undantag. Det har varit tydligt på sociala medier, Flashback, öppna Telegram-chattar och andra plattformar där nazister diskuterar. Lindberg nämner i podden Ledarperspektiv att avhopparna tagit material och andra tillgångar som tillhörde NMR. Vi kan avslöja att detta bland annat handlar om kameror som stulits och inte lämnats tillbaka. Nordisk styrka har i sina podcasts, och förstås genom att de överhuvudtaget startades, uttryckt kritik mot NMRs strategi och taktik, samt mot den typ av personer som NMR lockar till sig.

I kontrast mot NMRs strategi att vända sig utåt fokuserar Nordisk styrka istället på att uppfostra sina medlemmar att “leva nationalsocialistiskt”, bli bättre människor och goda representanter för nazismen. Varje medlem ska ha ett individuellt träningsprogram och lägga tid på studier och friluftsaktiviteter. De offentliga aktiviteterna ska vara spekaktulära och effektfulla. I skrivande stund har Nordisk styrka inte haft en enda offentlig aktivitet. Nordisk styrka har sedan lanseringen fokuserat på att bygga upp organisationen internt och skapa en fysisk och ekonomisk infrastruktur. De har köpt och renoverat ett gammalt församlingshem utanför Kolsva och försöker trygga medlemmars och organisationens ekonomi genom Anders Rydbergs byggföretag Profero Bygg AB.

Många av medlemmarna i Nordisk styrka namnges i denna artikel, men vi kommer att återkomma med en artikel som helt fokuserar på att lista alla kända medlemmar. Tills vidare hänvisar vi till AFA Stockholms artiklar om Näste 1 och Näste 8 där bild och personuppgifter på de flesta av personerna som nämns i denna artikel är med.

 

Fysisk infrastruktur – församlingshemmet i Näverkärret


Nordisk styrkas hus i Näverkärret.


Nordisk styrka tränar slagsmål i Näverkärret i januari 2020.

Den lokal som Nordisk styrka centrerar sin verksamhet kring är ett gammalt nergånget församlingshem beläget i västra delen av Köpings kommun i Västmanlands län där närmaste tätort är Kolsva.

Lokalens adress:
Näverkärret 41
730 30 Kolsva

Nordisk styrka var relativt snabba med att köpa lokalen efter offentliggörandet av deras utbrytande ur NMR och skrev under papperna till lokalen den 20:e september 2019. Detta var alltså bara dryga månaden efter att Nordisk styrka lanserades den 12:e augusti. Nordisk styrka har redan hållit i några aktiviteter i lokalen så som möten, träningar och så klart renoveringsträffar. Nordisk styrka köpte lokalen genom f.d. NMR-aktivisten och numera Nordisk styrka-aktivisten Patrick Christensson (19960309-2652), som själv är skriven i Tullinge, och de fick betala 140.000kr för fastigheten. Att kalla lokalen sliten skulle vara en underdrift. Stora delar av fastigheten har efter år av förfall varit angripet av fukt och mögelskador. Renoveringen har också haft mindre trevliga påföljder då mycket av fastigheten är byggt av eternitskivor (asbest) som nazisterna måste hantera.


Bild på den nergångna trappan.


Bild på när medlemmar i Nordisk styrka byter ut fukt och mögelangripna väggar och fönster.


(fr. v) Emil Hagberg, Niklas Yngwe, Klas Lund, Hakon Forwald och Anders Rydberg.


Bild på Patrick Christensson när han fortfarande var aktivist i NMR.


Bild från insidan av lokalen innan NS börjat renovera.

 

Ekonomisk infrastruktur – Profero Bygg AB

Samtidigt som organisationen försöker etablera en fysisk infrastruktur genom lokalen i Kolsva, så letar de också sätt att försörja organisationen. Som en del av den planen använder de byggföretaget Profero Bygg AB, något Arbetaren rapporterade om hösten 2019. Profero Bygg bildades 1 juli 2018 och i styrelsen sitter Anders Rydberg som ordförande och Fredrik Kosonen (19960827-3778), tidigare aktivist i NMRs Näste 1, som ledamot. Kosonen var tidigare anställd av Anders Rydbergs enskilda firma. Styrelsesuppleant är Maria Bergman (19890122-0460), som är gift med Niklas Yngwe. Företaget använde till en början Rydbergs lägenhet på Erstagatan i Stockholm som adress, men har nu skaffat postbox. De arbeten som Profero Bygg utfört är mestadels enklare snickeriarbeten, men de har även haft uppdrag åt hyresfastighetsägare i Södermanland. De har kollektivavtal med Byggnads sedan augusti 2019.

Profero Bygg AB
Organistationsnummer: 559167-0707
Postadress: Box 405 Renstiernas gata 23, 116 31 Stockholm
Mejl: [email protected]
Rekryteringsmejl: [email protected]
Telefon: 073-739 13 74

Profero Bygg AB äger i dagsläget tre bilar:

  • JZW647 Volkswagen Caddy Maxi Skåp 2010, silverfärgad
  • KJA950 Volkswagen Caddy Skåp 2007, vit
  • LSL849 Citroen 7 Berlingo 2011, vit

Profero Bygg uppger på sajten brabyggare.se att de har 9 anställda och har som mål att bli ännu fler. De anställer givetvis personer i de egna leden, men de har även som ambition att anställa folk med “nationella värderingar” och rekryterar brett i den fascistiska miljön. De har t.ex. anställt Dennis Mellström (19741219-0311) som var aktiv i det numera nedlaga Nordisk Ungdom. I sociala medier sprids en jobbannons av medlemmar i Nordisk styrka, se Fredrik Kosonens inlägg:

En annan som spridit rekryteringsförsöket är den fd Näste 1-medlemmen Melvin Hellström (20030529-6816), som pluggar på Sofiaängens skola på Södermalm i Stockholm. Hans rekryteringsförsök nådde Nordfronts Telegram-chatt via användaren “Annie Larsson”, vilket fick Anders Jonsson (19650516-7871) från NMRs Näste 1 att ifrågasätta hur någon kunde sprida jobbannonser från “förrädarna” i Nordisk styrka i NMRs kanaler.


Fredrik Kosonen (t.v.) och Melwin Hällström (t.h.) medan de fortfarande var med i NMR.

Rekryteringsmöjligheterna för Profero Bygg inom Nordisk styrkas egna led är god. Det är många medlemmar som arbetar eller har arbetat inom byggbranschen. Ett axplock av de som tidigare var aktiva i NMRs Näste 1 och Näste 8, vilket täcker det geografiska område Profero Bygg AB verkar i, och jobbar inom bygg är:

  • Niklas Yngwe: Erik Fernströms entrepenad AB (2018)
  • Patrick Christensson: NCC (2018)
  • Edgar Mizera (19900315-4177): AJ Betonghåltagning AB (2019)
  • Theodor Nordenadler (19910808-5672): Nyängens bygg och inredning (2020)
  • Anton Söderholm (19960118-3495): Fröding Bygg och Fix AB (2019)
  • Elias Lidström (19831030-0176): driver egna företaget Partins bygg AB

I byggbranschen är det av stor vikt att ha referenser och få goda omdömen från kunder, särskilt för mindre företag som Profero Bygg som i huvudsak anlitas av privatpersoner. Det är givetvis relevant för potentiella kunder att veta att de personer som kommer att utföra arbeten i deras hem är några av Sveriges mest aktiva och våldsamma nazister.

Vi uppmanar alla er som läser detta att, på alla tänkbara sätt, uppmärksamma vilka som driver Profero Bygg och att de pengar som kommer in i företaget används för att bygga upp en nazistisk organisation. Det kan t.ex. göras genom att kontakta sajten BraByggare som Profero Bygg använder för att få in nya jobb: [email protected]

Podradio

Utöver ansträngningarna att etablera sig som företagare i byggbranschen och att renovera ett församlingshem så satsar Nordisk styrka, likt NMR, på att producera poddar. De inledde med podden NS Radio där Hagberg, Forwald, Yngwe och Oscar Bergström (19940901-8570), tidigare aktivist i NMRs Näste 1, var med. Podden kom komiskt nog att bli en pratradio liknande de man kritiserat initialt. Klas Lund startade podden Radio Polaris (som delar namn med SMRs tidigare medlemstidning) med honom själv som huvudperson och Forwald som samtalsledare. Lund var inte nöjd med innehållet i NS Radio och den lades på is.

Rättsprocesser och framtiden

En stor del av Nordisk styrkas medlemmar har blivit dömda eller väntar åtal den närmsta tiden. Philip Olsson (19940310-1992), mångårig aktivist i NMR som lämnat för Nordisk styrka, dömdes i mars för våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen till 3 månaders fängelse (B 15877-17 Sthlm TR). Oscar Bergström dömdes även han till 3 månaders fängelse i mars, för att ha haft en anstiftande roll i ett våldsamt upplopp (B 4757-17 Sthlm TR). Bergström och Patrick Christensson sitter nu häktade för en grov misshandel av den f.d. NMR-medlemmen och goda vännen Linus Edberg Vosthenko (19940403-6676). Det skedde i anslutning till en lägenhetsfest hemma hos Oscar och hans flickvän på Granitstigen i Tyresö (B 1787-20 Nacka TR).

Christensson och den f.d. ansvarige utgivaren för Nordfront Markus Larsson (19881123-6952) väntar på dom från Falu tingsrätt för hets mot folkgrupp (B3427-19). Larsson och hans partner Hanna Berglund (19970825-8109) fick nyligen barn ihop och har flyttat från Uppsala till Odensbacken utanför Örebro. Berglund är åtalad för hets mot folkgrupp men undviker systematiskt att dyka upp på rättegång (B 2316-18 Attunda). Niklas Yngwe är även han åtalad för hets mot folkgrupp efter NMRs demonstration i Boden 1 maj 2018 men har inte dykt upp på rättegång (B 609-19 Luleå TR). Nyköpingsnazisterna Victor Nordström (19920716-4956) och Oscar Bromander (19990505-3071) är åtalade för skadegörelse och vapenbrott, och David Larsson (19980331-9111) är åtalad för samma brott samt våldsamt motstånd, rattfylleri, hets mot folkgrupp och narkotikabrott (B 836-19 Nyköpings TR). Nordström, Bromander och Larsson är alla tidigare aktivister i NMR Näste 8. Läs AFA Stockholms artikel om målet här.

I början av maj 2020 väntar rättegång mot 11 nazister i Stockholms tingsrätt med ett stort antal åtalspunkter (B 3702-19). Det rör både personer som nu är med i Nordisk styrka och personer som är kvar i NMR, och ytterligare några av de åtalade har hoppat av eller blivit passiva efter splittringen av NMR. De åtalade från Nordisk styrka är Theodor Nordenadler (hets mot folkgrupp och olovlig körning), Patrick Christensson (vapenbrott och misshandel), Fredrik Kosonen (misshandel, vapenbrott, ohörsamhet mot ordningsmakt, brott mot vapenlagen, knivlagen, våldsamt motstånd och hets mot folkgrupp) och Tyresö-nazisten Magnus Engström (19830916-6216) (misshandel).

De grövsta brotten i åtalet rör Julius Blomberg (19881109-4997) (förberedelse till grovt vapenbrott och hets mot folkgrupp), Elin Johansson (19970313-6144) (förberedelse till grovt vapenbrott, penningtvättbrott, vapenbrott) och Anders Rydberg (förberedelse till grovt vapenbrott, penningtvättbrott, vapenbrott, anstiftan till misshandel). Vid husrannsakan i Johanssons lägenhet på Folkparksvägen 8 i Södertälje, där Blomberg bor, och i Rydbergs bil på parkeringen utanför, där han låg och sov vid tillfället, hittade polisen ett fyrtiotal burkar pepparspray, över 60 000 kr i kontanter, hundratals hagel- och kulpatroner, samt material som enkelt kan sättas ihop till ett hemmagjort hagelvapen. Den typen av rörvapen är vanlig inom NMR, och i förlängningen förstås i Nordisk styrka. Peter Holm (19691020-7957) från NMRs Näste 4 dömdes 2 år och 6 månaders fängelse för bl.a. innehav av sådana vapen, se vår tidigare artikel om Holm.

Det är kort sagt många av Nordisk styrkas medlemmar som kommer att få betala böter och, i vissa fall, avtjäna fängelsestraff den närmsta tiden, vilket kommer försvaga organisationen.

Nordisk styrkas fokus på att uppfostra renläriga nazister krockar med en verklighet där medlemmarna lever i enlighet med traditionen inom den svenska fascismen. De är notoriska våldsbrottslingar, missbrukare, kvinnomisshandlare och oförmögna att vara disciplinerade, i rak motsats till deras ideologiska föresatser. Det är många organisationer innan Nordisk styrka som försökt med den taktiska manövern att vara “mer nazist” än övriga fascistgrupper, och de har misslyckats gång på gång.

Att knyta ett företag till organisationen syftar till att ge medlemmarna arbete, som annars kan vara svårt att få och behålla när man är aktiv nazist, och organisationen pengar. Det brukar dock sluta med konflikter och splittringar så fort den nazistiska rörelsen hanterar pengar. I en verklighet där flera nyckelpersoner i Profero Bygg gång på gång är inblandade i rättsprocesser och riskerar fängelsetid kan det bli svårt att hålla verksamheten igång. Blir det dessutom allmänt känt att Profero Bygg är en frontorganisation för Nordisk styrka kommer det bli svårare att få in jobb.

 

Bor du i eller runt Kolsva och har information om nazisterna i Nordisk Styrka som ibland befinner sig på din ort? Bor du någon annanstans och har information om Nordisk styrka eller andra fascistiska organisationer? Tveka inte att höra av dig till oss, ditt tips kan göra skillnad i kampen mot fascismen.

[email protected]

 

/AFA Research