AFA Stockholm: Nordisk Ungdom – ännu en fascistisk organisation ger upp

År 2017 publicerades en text av Nordisk Ungdom där medlemmarna uppmanades att ställa in sig på att bli “politiska soldater” som “kommer att behöva offra betydligt mer än blod svett och tårar”. Idag, två år senare, läggs organisationen ner eftersom att det varit för jobbigt för dessa soldater att hålla liv i verksamheten. AFA Stockholm redogör här för hur denna utveckling sett ut och orsakerna bakom att Nordisk Ungdom ger upp.

Nordisk Ungdom (NU) bildades år 2010 med ambitionen att bli en landsomfattande organisation som skulle modernisera den svenska fascismen genom nya arbetssätt och nya politiska allianser. Under de första åren samarbetade man bland annat med radikala islamister på en antisemitisk och konservativ grund samtidigt som en hand sträcktes ut till den radikala vänsterrörelsen med förhoppning om ett samarbete mot globalisering och “samhällseliten”. NU profilerade sig till en början som en fascistgrupp med socialistiska inslag, som förutom invandring och mångkultur även gav sig på nyliberalismens angrepp på arbetsrätten, ekonomiska orättvisor och imperialism. På detta sätt hoppades grundarna, som tidigare tillhört Nationaldemokraterna, att organisationen skulle kunna ena ungdomar med socialistiska och rasistiska värderingar och därmed lägga grunden för en ny typ av fascistisk rörelse. Inspirationen till denna rörelse kom till stor del från fascistiska projekt utomlands som Casa Pound i Italien eller Junge Nationaldemokraten i Tyskland.

Denna politiska strategi blev kortvarig, delvis eftersom den socialistiska rörelsen med organiserade antifascister i spetsen behandlade NU på exakt samma villkor som vilken fascistisk gatugrupp som helst. Det händer då och då att fascister försöker använda sig av socialistisk retorik, men detta kommer aldrig förändra det faktum att de i grund och botten vill splittra arbetarklassen och få oss att hata våra arbetskollegor och grannar istället för våra riktiga fiender. AFA-nätverket och andra antifascister såg därför till att på ett tidigt stadium konfrontera NU vid upprepade tillfällen vilket bidrog till att alla lokalgrupper utom den i Stockholm snabbt lades ner och även den kvarvarande Stockholmsgruppen blev snabbt kraftigt försvagad, de lyckades bara hänga kvar på grund av att ledningen och kärnaktivisterna bodde i Stockholm.

Efter att experimentet med att ena fascistiska och vänstersinnade ungdomar misslyckats fortsatte Patrik Forsén (19840325-0155) och ett fåtal aktivister att driva organisationen. Under flera år sökte gruppen efter ett sätt att växa och bli relevant, men gång på gång drabbades den av bakslag i form av att de vid tre tillfällen fick sina lokaler uthängda och sina evenemang attackerade. Bland det fåtal aktivister som stannat kvar i organisationen år ut och år in finns förutom Patrik Forsén även Fredrik Haugen (tidigare Hagberg) (19860924-0638) och Christian Mattsson (19900604-4433). Genom åren experimenterade gruppen med olika ideologiska inriktningar, från den initiala viljan att närma sig vänstern till att anamma den s.k. “alt right”-rörelsens retorik och därefter ett försök med en radikalkonservativ variant av katolicism.

Under åren 2015-2017 uppnådde NU viss framgång medialt och i antal aktiva medlemmar genom att producera videoklipp av provokativa aktioner, t.ex. organiserades attacker mot Pride-paraden och sittstrejken för ensamkommande flyktingars rättigheter. Vid ett av dessa tillfällen skadades en person då pyroteknik kastades rakt in i den grupp ungdomar som genomförde en fredlig manifestation på Mynttorget, vilket vi tidigare rapporterat om här. Samtidigt arbetade NU:s medlemmar frenetiskt med ett nytt socialt center som de hyrde under falskt namn i Danderyds kommuns lokaler. Dessutom lanserade Patrik Forsén ett antal sidoprojekt till NU, framförallt Skandinaviska Förbundet, som skulle fungera som den (officiellt) ungdomsbaserade gruppen NU:s vuxna motsvarighet. Dessa sidoprojekt ledde dock aldrig till några större resultat utan förblev luftslott på internet.

Den 8:e mars 2018 genomförde NU återigen en aktion vars enda syfte var att bli ett bra filmklipp genom att man försökte provocera den feministiska demonstration som varje år hålls på datumet. Denna gång blev de dock konfronterade av ett antal antifascister vilket ledde till att aktionen misslyckades och de som deltagit fick lämna platsen med svansen mellan benen. I maj samma år publicerade vi en sammanställning av de personer som deltog i Nordisk Ungdoms aktiviteter och en månad senare offentliggjorde tidningen Arbetaren var den nya lokalen låg, vilket fick dem vräkta och all energi som investerats i projektet gick om intet. I november 2018 resulterade NU:s sista demonstrationståg i en öppen konflikt mellan den egna gruppen och Nordiska motståndsrörelsen (NMR), eftersom de sistnämnda under marschen blivit våldsamma då antifascister på platsen protesterade mot deras demonstrationståg. NMR:s agerande resulterade i att hela spektaklet slutade i ett bråk mellan fascister, poliser och antifascister. Detta var något NU inte alls uppskattade vilket körde de dittills relativt goda relationerna mellan NU och NMR i botten. Konfliken ledde inte bara till att NU ytterligare marginaliserades i vit-maktmiljön utan det resulterade även till att de, eftersom de inte vill tala tillsammans på samma demonstration som NMR, slutade närvara vid demonstrationerna på Mynttorget. Under 2018 och 2019 har aktivitetsgraden i gruppen minskat stadigt och antalet medlemmar sjunkit drastiskt tills man nu beslutat att officiellt upplösa gruppen.

– Vi har beslutat att upplösa organisationen då vi inte bedömer förutsättningarna för en fortsatt verksamhet som fruktsamma.

I fredags kom så det uttalande från Nordisk Ungdom och Skandinaviska Förbundet som förklarar att organisationerna upphör att existera. Efter ett 2018 fyllt av motgångar förklarar gruppens talespersoner att de inte längre kan bedriva sin verksamhet. Med organisationens egna ord:

Aktivister sparkas från sina jobb, facket vägrar att företräda dem, de förföljs av myndigheterna samtidigt som vänsterextremister tillåts att trakassera och misshandla. De stora etablerade mediahusen hejar på i häxjakten och förstör gladeligen livet för unga och gamla. Valfusk förekommer utbrett. Vi döms i politiska domstolar, vi tillåts inte hyra lokaler, bankerna har stängt ner våra konton. Ett enkelt samtal på ett bibliotek leder till brännmärkning och exkludering.

Nordisk Ungdom medverkar i ett avsnitt av Hate The Neighbor. Programmet blandar dokumentärfilmde med en standupshow om gruppens verksamhet.

Vi i AFA Stockholm kan inte göra annat än att gratulera oss själva och alla andra antifascister runtom i Sverige som sedan NU grundades år 2010 med glädje och stolthet har varit drivande i att göra dessa fascisters liv jobbiga. Den antifascistiska rörelsen har under alla dessa år jobbat hårt med att identifiera och konfrontera dessa fascister. Det är vi inom den antifascistiska rörelsen som ser till att dessa individers arbetsgivare, kollegor och grannar får veta vad de pysslar med på fritiden. Det är även den antifascistiska rörelsen som genom att “trakassera och misshandla” de fascister som själva attackerar fredliga manifestationer, spräcker den illusion de försöker skapa av sig själva som starka, modiga och arga vita män. Nordisk Ungdom har inte kunnat behålla de aktivister som i olika omgångar gått med i gruppen därför att de konstant blivit motarbetade, något som blir extra tydligt när man granskar det gångna året då luften gick ur organisationen en gång för alla.

AFA Stockholm har genom åren sett många fascistiska organisationer komma och gå. Svenskarnas Parti, Fria Nationalister, Nationaldemokraterna och Förbundet Nationell Ungdom är några exempel på grupperna inom vit-maktmiljön som under 2000-talets gång imploderat. Att Nordisk Ungdom nu följer samma öde är inte endast viktigt i den betydelse att vi har en fascistisk organisation mindre att bekämpa utan det innebär också att hela vit-maktmiljön försvagas i sin helhet. NU har likt de tidigare nämnda organisationerna verkat som en fast punkt i den fascistiska rörelsen och haft samarbeten och allianser tillsammans med grupper och initiativ som nu står utan skydd och extra aktivister att använda sig av. Vi väntar oss att fler luftslott kommer att falla och ser fram emot den dominoeffekt det ger i missnöje, personliga konflikter och ytterligare splittring.

Nordisk Ungdom är organisatoriskt inte längre ett problem. Det är inte helt obetydligt att de la ner dagen innan Prideparaden i Stockholm. De lyckades helt enkelt inte ens samla en handfull aktivister till att genomföra sin årliga “aktion” och var därför snopet tvunga att inse att de inte längre har ett existensberättigande. Men trots organisationens svaghet och medlemmarnas oduglighet kan ett par av de före detta medlemmarna på ett individuellt plan ännu utgöra ett konkret hot. Vissa av medlemmarna kommer att lämna det politiska engagemanget bakom sig och vissa kommer att söka nya sammanhang i andra fascistiska grupperingar, så har det alltid varit. Vi har tidigare publicerat en sammanställning av NU:s medlemmar och sympatisörer som kan läsas här. Artikeln är aktuell tills det att vi ser att de omnämnda inte är aktiva och uppmanar de som känner träffade att kontakta oss för att undvika vår framtida uppmärksamhet.

Mail: [email protected]

Följ oss på vårt aktiva twitterkonto så du inte missar våra uppdateringar.

/ AFA Stockholm