Presentation

Antifascistisk Aktion (AFA) är ett landsomfattande nätverk som bildades i september 1993. Vi anser att fascismen måste bekämpas både ideologiskt och fysiskt, i alla dess former varhelst den visar sig.

Vi har en frihetlig socialistisk grundsyn och ser oss som en del av en bredare militant utomparlamentarisk vänsterrörelse. Vi samlas i kamp mot sexism, fascism, kapitalism och homofobi.

Alla grupper i nätverket är oberoende och självständiga. De har själva valt att gå med i nätverket och kan om de så önskar, lämna det. Alla grupper beslutar dessutom sin egen agenda. De avgör själva vilka frågor de arbetar med och på vilket sätt. Beslut tas demokratiskt inom och mellan grupperna.

Nätverket är tänkt för informations- och erfarenhetsutbyte, samt för att samordna landsomfattande aktioner, exempelvis gemensamma demonstrationer. Nätverket har ingen central styrelse och inga representanter, utan allt arbete utgår från lokalgrupperna. Alla grupper i nätverket träffas regelbundet på landsmöten och på dessa möten kan nya grupper väljas in i nätverket.

Alla svenska antifascistiska grupper är inte med i nätverket. Det har nästan alltid funnits någon eller några fungerande och aktiva grupper som stått utanför nätverket, men de grupper som blivit långlivade har alltid valt att förr eller senare kliva in i nätverket. Vi är öppna för olika sorters metoder, det viktiga är resultatet, att målsättningen uppnås.

Vi kritiseras ofta när vi anser det berättigat att ta till våld. Vi har dock ingen ambition att plocka politiska poäng, försöka värva röster eller omskrivas väl i media. Vårt mål är att slå undan benen för den organiserade fascismen.

Att kämpa mot rasism och fascism kräver tålamod och envishet. Kampen tar aldrig slut. Så fort vi sänkt en organisation så uppstår en annan. Men tack vare vårt tålmodiga arbete så får fascismen aldrig ro att växa. Principen är enkel. Vi tillåter inte fascisterna att agera ostört – inga demonstrationer, inga möten, ingen tidningsförsäljning, inga fascistiska konserter, inga fascistiska bokhandlar, utan att vi är där och bekämpar dem. Vi angriper deras strukturer.

Antifascismen är utomparlamentarisk, fascismen kan inte röstas bort. Det innebär allt från opinionsbildande arbete, föredrag, diskussioner, skolarbete, affischering, kulturella evenemang, egna demonstrationer och blockader, till att fysiskt konfrontera fascisterna på gatorna. Vi är fascismens motsats.

Mot fascismens klassamarbete, nationalism och militarism, ställer vi klasskamp, internationalism och en frihetlig socialism, där målet är mänsklighetens frigörelse från kapitalism och totalitära regimer.

Vi är del i en internationell rörelse som bekämpar fascism och rasism runt om i hela världen.

Presentation