AFA Stockholm: Gymnazister, ekoterrorister och den blivande artillerigruppchefen Elias Sakari Siurua

I denna artikel avslöjar vi ännu en Aktivklubb Sverige-medlem; Elias Sakari Siurua. Till skillnad från många andra AK-medlemmar har Elias varit mindre synlig, men är inte utan tidigare engagemang. Att han strävat efter att förbli okänd kan nog delvis förklaras av hans nuvarande sysselsättning inom Försvarsmakten. Han utbildas till att bli Artillerigruppchef inom Skaraborgs Regemente P 4 i Skövde.

Elias Sakari Siurua
20030622-0070
Nicandergatan 5 lgh 1201
645 30 Strängnäs

Vi har följt de kretsar som bland andra Elias cirkulerat i under en längre tid och väljer nu att försöka ge en inblick i fenomenet med överlappande organisationstillhörigheter och skiftande ideologiska och strategiska nischer. Elias utgör ett bra exempel på just detta. För att läsa om Aktivklubb som fenomen och hur nazister rör sig mellan olika nischade organisationer, läs vår introduktionsartikel här. Den fascistiska rörelsen idag har en allt större digital närvaro, det är därför viktigt att synliggöra rörelsemönster inom den fascistiska sfären för att förstå hur ensamagerande incels och slutna små nischade grupper kan utgöra grogrund för nationella och i förlängningen internationella nätverk av militanta nazister.

Stop being a loner and feel the power of brotherhood!🌲

Innan vi tittar närmare på Elias engagemang behöver vi först återvända till den numera i praktiken inaktiva gruppen Granskogsfolket (GSF) och sedan även ett omdiskuterat fall av två svenska ekofascister, Alexander Holmberg och Zeke Lundkvist (fd Blomqvist), som utgjorde den svenska grenen av den ekofascistiska gruppen The Green Brigade.

Granskogsfolket

Bilderna ovan är från White Boys och GSF gemensamma vandring i september 2022. Syftet med denna aktivitet enligt GSF var att öva basala överlevnadstekniker men även ett tillfälle för umgänge mellan likasinnade. Vi vill poängtera att det som gör gymmande storstads-White Boys och GSF med Flecktarn-fetisch till “likasinnade” är deras nazistiska grundsyn.

Utöver Elias består Granskogsfolkets kärna av Loke Westerbring (20000619-4393), Alexander Johansson (20001030-7718) och Rasmus Cardestål (20030704-3992). Dessa tre har även innan GSF befunnit sig i den fascistiska miljön, Loke och Alexander finns med från och med så tidigt som 2016 och deltog exempelvis i Nordiska Motståndsrörelsens demonstration I Falun år 2017. Rasmus förekom bland de offentliggjorda medlemmar från facebookgruppen tillika webshoppen Det PK-fria Tryckeri men även utifrån att ha varit en av de yngre fascisterna som Palaestra tränat ihop med, läs mer om det här. Då samtliga numera är aktiva inom Aktivklubb Sverige (AKS) kommer vi återkomma till dem i kommande artiklar, likaså de som deltagit i GSF-aktiviteter och de mindre framträdande medlemmarna.

Granskogsfolkets återkomst, eller?

Att påtala GSFs inaktivitet har inte varit populärt bland de numera Aktivklubb-fascisterna som tidigare utgjorde Granskogsfolkets kärna, så pass att man den 28e oktober bytte sina Askari-shorts mot M90 och Flecktarn i ett försök att framstå som en bred och levande rörelse. Ett underhållande försök, kan vi medge, om än misslyckat. I bilden ovan ser vi exempelvis Loke Westerbring längst till höger i en klassisk Loke-pose. Att vara mer synlig, i fokus eller på annat sätt mer framstående är återkommande för Loke oavsett om inom GSF, Aktivklubb Hälsingland (AKH) eller med AKS i stort.

The Green Brigade

I ett allt snabbare medieflöde kan det verka länge sedan som The Green Brigade var på tapeten, i själva verket är det bara ett fåtal år sedan Alex and Zeke tände eld på en minkfarm och planerade andra våldsdåd via discord, skype och ifunny.

The Green Brigade (2019-2020) var likt The Base en decentraliserad organisation som i hög utsträckning använder digitala medel för sin organisering. De propagerade för att genom direkt aktion (i form av våld och beväpnad kamp) störta nuvarande naturförstörande samhällsstruktur medan de samtidigt skulle försvara och bevara den vita rasen. Det har förekommit att individer varit medlemmar i bägge. Förespråkandet av accelerationism samt hyllandet av texter som Siege och Industrial Society and its Future är ytterligare likheter.

I de skärmdumpade chattarna mellan Alexander och Zeke synliggjordes fler planer än den som avsåg minkfarmen. Exempelvis ville de hitta den domare som de ansåg gett ett för kort straff till en våldtäktsman, att mörda våldtäktsmannen i fråga samt utredde möjligheten att utföra ett bombdåd gentemot en abortklinik. I förhör hävdar Zeke att det var Alex som hade snöat in på det sistnämnda. Detta var inte enda gången han aktivt tar avstånd och pekar ut Alex som ansvarig för både idéer och utföranden. Initialt förnekar Zeke att han ens skulle ha känt till The Green Brigade. Under ett senare förhör medger han dock att han haft kontakt med en medlem men förnekade eget medlemskap.

Alexander Leonard Holmberg
20020123-5330
Sadelgatan 190
194 72 Upplands Väsby

(Tidigare adress: Siloplatsen 8 lgh 1802
131 31 Nacka)

Bilderna ovan är från Alternativ för Sveriges (AfS) valupptakt den 6e augusti 2022 i Rålambshovsparken i Stockholm. Han deltog även på AfS valkick-off den 12e mars i Gamla stan i Stockholm.

Bror Emil Zeke Lundkvist (fd. Blomquist)
20001108-3730
Brännkyrkagatan 41 lgh 1202
118 22 Stockholm

Zeke är en gamer med vissa sociala svårigheter och är enligt sin far särbegåvad inom nischade områden, så som programmering. Alex styrka är sina kemikunskaper. Utifrån materialet vi tagit del av i form av förhörsprotokoll men även skärmdumpade chattloggar kan vi även konstatera att Zeke haft någorlunda säkerhetstänk. Detta i kontrast mot Alex som både diskuterar tillvägagångssätt för import av vapendelar samt skriver mer ohämmat och detaljerat kring aktionsplaner.

Propagandabild skapad av The Green Brigade som förekommer I förundersökningsprotokollet för brottmål B 2758-20 avseende mordbrand.

Trots att Zeke till stor del förnekade sin roll inom organisationen så framgår det av förhörsprotokollet att det, i Zekes egna ord, ”finns en möjlighet” att de redigerade propagandabilderna som The Green Brigade publicerade var hans verk. Deras propagandabilder delas än i såväl svenska som internationella digitala forum, se exemplet ovan. Men deras inverkan i den fascistiska miljön sträcker sig bortom den digitala sfären in i den fysiska och sociala. Alex har deltagit i åtminstone tre olika torgmöten som hållits av AfS, varav en gång i sällskap av Zeke. På det sociala planet kan vi sedan AfS valfinal på Mynttorget bekräfta att Elias Siurua deltog ihop med The Green Brigade-fascisterna, vi återkommer till detta i slutet av denna artikel.

Skärmdump nordfrontchatten 5e december 2022. Propagandabild och meddelandet “Free Green Brigade”

Förundersökningens material ger oss en inblick i Zekes och Alexanders sociala sfär, de har inte varit utan andra kontakter och vänskaper, detta då ett antal förnamn lyfts upp och vi vill därför uppmärksamma detta i och med deras fortsatta närvaro i fascistiska sammanhang.

Zeke och Alexander ska ha lärt känna varandra online genom deras gemensamma vän Olle. Olles namn förekommer även i skärmdumparna av chatterna avseende vem som eventuellt kan skjutsa dem till Blekinge. Planen initialt var att de skulle vara tre personer i aktionen mot minkfarmen, den tredje personen (vars namn inte uppges), fick inte åka av sin mor. Sommaren 2019 besökte Zeke och Alexander Zekes sommarställe i Södra Stavsudda i Stockholms skärgård. De ska ha varit 7 personer där totalt och enbart två namn uppges: ”Rubens” och ”Gurra”.

Har du mer information om Zeke och Alexander eller de kretsar de rör sig inom så hittar du vår kontaktinformation i slutet av denna artikel. All information är av intresse.

ELIAS SAKARI SIURUA

kollaget ovan är en bild på Elias (till v) ihop med sina föräldrar sammansatt med en bild (till h) då han och Loke poserar med AKS-flaggan.

Elias är 20 år gammal och är skriven hos sin pappa i Strängnäs. I Strängnäs bor även jämngamla Rasmus Cardestål, de i sin tur har nära band till såväl Loke Westerbring som Alexander Johansson som numera tillhör AKH. Som ovan nämnt utgör dessa fyra GSFs kärna men de har olika roller. Loke och Rasmus framstår som GSFs ansikte utåt, exempelvis är det vanligt förekommande att Loke i gruppbilder upplevs vara en central individ, medan Rasmus roll huvudsakligen omfattar at ta plats och skapa content inom den digitala sfären. Som tidigare nämnt har Elias inte varit lika offentlig med sitt politiska engagemang, och har exempelvis även undvikit att bli vän med sina GSF/AKS-kamrater på facebook.

Bilden ovan visar White Boys på AfS valfinal den 10e september 2022. Från vänster till höger ser vi exempelvis Oliver Sima Petrell (20011219-2273), Gustav Blomberg (20050414-0252), Jakob Tegström (19980205-2374), Otto Virkkunen (Finland) och Wille Johansson (20020919-6757).

Den 10e september 2022, dagen innan valdagen, deltog Elias på AfS valfinal på Mynttorget i Stockholm. Detta evenemang lockade inte enbart de partitrogna utan även White Boys (som numera ingår i Aktivklubb-nätverket) i sällskap av Otto Virkkunen från Finland. Likt tidigare AfS arrangemang deltog även ekoterroristen Alexander Holmberg från fd The Green Brigade. Denna gång i sällskap av sin Green Brigade-kamrat Zeke Lundkvist, men även sida vid sida med Elias Siurua.

Bild från valfinalen, markerade från vänster till höger är Elias Siurua, Alexander Holmberg och Zeke Lundkvist.

Vi kan således konstatera att AKS i mångt och mycket INTE utgörs av en större grupp nyfrälsta gymnazister, utan det finns centrala aktörer som verkat inom andra organisationer som inte är bunden till särskilda inriktningar utan är mer benägen att ha flytande relationer gentemot sina engagemang och hindras inte av nya nischer att infinna sig i. En större del av AKS utgörs av de redan etablerade White Boys och de kortvariga Granskogsfolket, varav bägge i sin tur har medlemmar som tidigare varit aktiv i såväl Nordiska Motståndsrörelsen som Nordisk Styrka. En faktor som ej bör glömmas är hur pass unga många av dem är i dagsläget, och detta till trots har de omfattande politiska CV:n.

Kollaget ovan visar Elias hållandes i banderoller, längst till vänster i egenskap av GSF-medlem och de andra två i egenskap av AKS-medlem.

Med denna överlappning av organisationstillhörigheter finns det till synes även utrymme för de mindre radikala, så som att de gärna deltar i AfS torgmöten, men även de mer militanta som fd The Green Brigade. Detta överlappande visar på hur såkallade ensamagerande eller de små slutna grupperna existerar inom komplexa nätverk av ofta odefinierade relationer samt organisationer.

I bilden ovan ser vi Elias bära samma byxor och I sällskap av sin hund, den högra bilden med dolda ansikten består alltså av Elias till vänster och Rasmus Cardestål till höger.

Som ovan nämn har Elias redan påbörjat sin värnplikt på P4 Skaraborgs Regemente i Skövde där han utbildas till Artillerigruppchef. Vi ser otroligt allvarligt på att en organiserad fascist utbildas inom försvarsmakten till artillerigruppchef och vi kommer verka för hans omedelbara avstängning. Skaraborgs Regemente kommer upplysas om Elias såväl engagemang som associationer. Vi vill även uppmana läsare att göra detsamma, kontaktinformationen är enligt följande:

Skaraborgs Regemente, P 4
Telefon: 0500 – 46 50 00
Email: [email protected]
Box 604
541 29 Skövde

Avslutningsvis kan vi konstatera att Elias även utgör ett illustrativt exempel på ett diffust fenomen; det fenomen som möjliggör för att en medlem i Granskogsfolket, där ekofascistiska tendenser spirar, kan delta i Alternativ för Sveriges aktiviteter, i sällskap White Boys, som i sin tur numera är en beståndsdel inom Aktivklubb-nätverket, vars tidigare samarbeten bestått av gemensamma skogsutflykter med Granskogsfolket. Och i samma myller utbyter Christian Peterson ord med en ny White Boy. Fd Nordisk Ungdom håller stolt upp Alternativ för Sveriges valbanderoll där finska allierade poserar med White Boys, även Wille Johansson var med trots att tidigare samma år suttit häktad misstänkt för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Men det kanske bleknar i jämförelse med The Green Brigades fortsatta närvaro i den fascistiska sfären, sida vid sida med Elias Siurua, aktiv medlem i Aktivklubb Sverige som ingår i ett internationellt, fascistiskt nätverk av Active Clubs.

***

Har du mer information om Granskogsfolket, AKS eller om någon av personerna i artikeln? Ser du dem i din vardag, på jobbet eller i ditt bostadsområde? All information är av intresse.

Har du annan information om fascistisk aktivitet eller är du intresserad av att organisera dig i AFA? Tveka inte att kontakta oss!

Känner du dig träffad av vår artikel, eller vill undvika vår framtida uppmärksamhet, så är det bara att höra av sig till oss på mail. Här finns en bra sammanfattning av hur vi förhåller oss till kontakt med avhoppare: information till avhoppare.

Mail: [email protected]
Twitter: @afasthlm
Instagram: @afastockholm

/AFA Stockholm