AFA Research: Vi offentliggör Midgårds kundregister

Lär känna din lokala nazist på https://midgard.antifa.se!

Midgård är en av Nordens största nätbutiker för vit makt-musik och merchandise. Sedan 1990-talet har Midgård spelat en betydande roll inom den nazistiska rörelsen i Sverige och fungerat som en infrastruktur för rörelsen. Genom åren har Midgård aktivt deltagit och ekonomiskt understött flera nazistiska organisationer och har varit en naturlig närvaro vid interna arrangemang.

Midgård bedriver sin verksamhet från Alingsås. Förlaget bakom Midgård är Ringhorne AB (556870-8803), ägt av Martin Flennfors (19860125-5519) och Martin Engelin (19860630-4957). Båda har kopplingar till Nordiska motståndsrörelsen, där Engelin fortsatt är en av organisationens mer framstående medlemmar.

Precis som vi tidigare kommit över och publicerat kunduppgifter från kampboden 2016, midgård 2017, White united shop 2020 och Greenpilled 2023 så kan vi nu även dela med oss av Midgårds kundregister från 2017 till 2022. Registret omfattar cirka 20 000 beställningar från kunder över hela Europa.

Under en tid har vi bearbetat den svenska delen av registret, som innehåller cirka 2500 unika kunder. Samtliga av dessa kunder har aktivt valt att ekonomiskt stödja den nazistiska rörelsen i Sverige genom att beställa från Midgård.

På grund av registrets omfattning har vi valt att lägga registret på en extern sida, med funktioner som gör det enkelt sökbart. Vi vill att registret ska vara en resurs för alla som vill granska och attackera den nazistiska rörelsen.

Med denna publicering vill vi visa att man aldrig kommer att kunna vara anonym när man väljer att understödja den nazistiska rörelsen. Vi kommer alltid att hitta dig!