AFA Research: Tre Karlstadsnazister exponerade

Under hösten har Nordiska motståndsrörelsen tränat i en kommunal gymnastiksal i Karlstad vilket uppmärksammats medialt de senaste dagarna. Vi kan nu avslöja vem nazisten som hyrt lokalen är – Susanna Hasselrot. Vi kan även avslöja identiteten på Susannas pojkvän Ulf Enarsson och deras vän Alexander Petersson som båda deltagit på NMRs aktiviteter sedan 2018.

Under november har Nordiska motståndsrörelsens (NMR) lokalavdelning Näste 5, som omfattar Dalarna och Värmland, vid flera tillfällen lagt upp så kallade kamprapporter som visar att de tränar i en gymnastiksal i Karlstad. Det har de senaste dagarna i media framkommit att det rör sig om Kroppkärrskolans gymnastiksal. Det var en lokal förening som först kontaktade Karlstads kommun och upplyste dem om att NMR tränade i en av kommunens lokaler. Kultur- och fritidsnämnden i kommunen har efter det beslutat att häva avtalet för kommande bokningar och NMR kommer inte kunna träna vidare i lokalen.

Lokalen som användes för kniv- och kampsportsträning bokades i Susanna Hasselrots (19960511-2706) namn. Susanna var en av 58 medlemmar och aktivister som deltog i NMRs senaste demonstration i Örebro den 7:e november tidigare under hösten. Hon deltog tillsammans med sin partner. Ulf Enarsson(19930306-3839) har deltagit på NMRs demonstrationer sedan 2018 då han tågade med NMR i Ludvika. Till demonstrationen så tog han sin röda Peugot med registreringsnumret FGD549.

UPPDATERING!

Susanna Hasselrot och Ulf Enarsson var skriva tillsammans på adressen Karmgatan 83,
653 47 Karlstad när den här artikeln skrevs men bor sedan den 29 mars 2022 på två adresser i Sundsvall.
Alexander Petersson var skriven på adressen Karmgatan 1, 653 47 Karlstad men bor sedan den 19 november 2021 på en annan adress i Karlstad.

Susanna Patricia Elinor Hasselrot
19960511-2706
Lekängsvägen 2 A lgh 1104
853 53 Sundsvall

John Ulf Rasmus Enarsson
19930306-3839
Åkersviksgatan 5 lgh 1303
852 33 Sundsvall

Susanna och Ulf tillsammans med de andra 56 deltagarna under NMRs kraftsamling i Örebro 7 november 2020.

Susanna är en del av valberedningen i hennes och Ulfs bostadsrättsförening. Ordföranden i deras BRF Våxnäs är underrättad och vi kommer att följa efterspelet.

2017 tilldelades Susanna ett stipendium för en b-uppsats med ämnet ”Rösträttsreformen 1919: En social revolution för kommunen?”. På Karlstads universitets hemsida kan man bland annat läsa jurys motivering:

“Genom att granska den sociala ärendemängden på kommunalstämman och i kommunalfullmäktige, ger hon intressant kunskap om det demokratiska genombrottets betydelse för socialpolitiken på lokal nivå.”

Susanna tar emot stipendium för sin b-uppsats 2017.

Den inställningen till rösträtt och kvinnors delaktighet i samhället är något som hon nu med ett medlemskap i NMR med säkerhet redan har eller kommer att lägga åt sidan. Hon kommer som alla de andra kvinnorna som är aktiva i NMR, eller har en partner som är aktiv i organisationen, att vara tvungen att rätta sig i ledet och lära sig sin funktion: föda barn och sköta hussysslor. Blir hon ett föredöme för de nya rekryterna och adapterar sig till nazismens hemmafruideal så kan hon efter x antal barn få organisationens nyinstiftade “modersdiplom”. Det första delades ut på NMRs Nordendagar i september i år.

Kampsportsträningen i Kroppkärrskolans lokaler är inte den enda aktivitet som Susanna och Ulf deltagit på. De har varit med på ett flertal interna aktiviteter och på andra träningar. En person som de tränat med är Alexander Petersson. Alexander bor också i Karlstad. Han bor fortfarande hemma med sina föräldrar och syskon.


Alexander Leopold Gunnar Petersson
20020419-6117
Karlslundsgatan 19 lgh 1202
65465 Karlstad

Alexander deltog på den blixtdemonstration som NMR höll i Stockholm efter att majoriteten av medlemmarna i Näste 1 (som är lokalavdelningen för Stockholms, Uppsalas och Gotlands län) lämnat organisationen till följd av ett misslyckat kuppförsök. Han deltog även under demonstrationen den 1 maj i Ludvika 2018.

Alexander deltar i NMRs demonstration i Ludvika 2018.

Susanna, Ulf och Alexander är de senaste rekryterna i Näste 5 och de deltagit på ett antal aktiviteter med nästet. De deltog även alla tre tillsammans under NMRs demonstration i Ludvika 2019, vilket är de bilder som är sammankopplade med deras identifikation länge upp i artikeln.

Träning 25 oktober Karlstad. Ulf och Susanna deltar i en kniv- och kampsportsträning. En annan känd medlem som deltar är Timo Kaukosalo Götenstedt (19990404-8692). Timo står till vänster i bild där han håller mitsar och har en blå tröja.

Träning i Karlstad den 18 oktober 2020. Ulf och Susanna är markerade med en röd ring. Alexander är markerad med en rektangel.

Det är av förklarliga skäl inte enkelt för fascister att få tag på lokaler de kan bedriva verksamhet i. NMR har inte lyckats etablera någon egen, fast mötes-, tränings- eller umgängeslokal tack vare det hårda motstånd som finns mot dem. De hyr istället ofta lokaler under falskt namn eller genom privatpersoner i rörelsen som ännu inte är välkända. Inte sällan hyr de under falska premisser genom att uppge att lokalen ska användas till privata tillställningar, studiecirklar eller föreningsverksamhet. Vi vill uppmana aktörer som hyr ut olika typer av lokaler att vara uppmärksamma på vilka de hyr ut till.

Vi i AFA-nätverket har vid flera tidigare tillfällen uppmärksammat vilka lokaler fascister använder för att bedriva sin politiska verksamhet:

Har du information om lokaler som används av fascister? Misstänker du att någon lokal du känner till hyrs ut till fascistisk verksamhet? Känner du till några av de som nämns i artikeln personligen eller har du information om dem? Tveka inte att kontakta oss!

Känner du dig träffad av vår artikel, eller vill undvika vår framtida uppmärksamhet, så är det bara att kontakta oss på vår mail. Här finns en bra sammanfattning av hur vi förhåller oss till kontakt med avhoppare: information till avhoppare

Mejl: [email protected]

AFA Research