AFA Skåne: Nordiska Motståndsrörelsens lokaler – del 2

Det här är sista delen i vår miniserie i två delar, där vi syftar till att exponera de lokaler som den nazistiska sekten Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) har använt sig av i Skåne. NMR är en öppet nationalsocialistisk organisation med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. De styrs från Sverige, där ledarna för organisationen är bosatta, och hör här till den militanta grenen av den svenska rasideologiska miljön. De har de senaste femton åren gjort sig kända för flertalet våldsamma attentat och attacker, exempelvis attacken mot en antirasistisk manifestation i Kärrtorp 2013 och tre attentat med sprängmedel i Göteborg under vintern 2016 och 2017.

Historiskt sett har nazister alltid bemötts med hårt motstånd när de försöker organisera sig, och det har alltid funnits ett tydligt missnöje mot deras försök att etablera verksamhet, vare sig det rör sig om nationalsocialistiska manifestationer eller möteslokaler. Just tack vare detta motstånd har det alltid varit svårt för dem att ha egna, fasta mötes- och umgängeslokaler utan att dessa förstörs eller berövas dem. Deras rutin är istället att hyra in sig i andras lokaler, så som scoutgårdar, bygdegårdar och församlingshem, för att där hålla möten och arrangera sina aktiviteter. Det är vanligt att de hyr under falska premisser såsom barnkalas, studiecirklar eller föreningsverksamhet – då nazister hör till en av de mest impopulära grupperna i Sverige. Nazister som är öppna med sina intentioner har det väldigt svårt att få tag i lokaler att hyra.

Vi vill med denna sista del av vår avslöjande miniserie fortsätta rikta strålkastarna mot tidigare använda och ännu brukade lokaler i Skåne, och samtidigt informera framtida uthyrare om vilka det är de kan tänkas upplåta sina lokaler till. Vi presenterar här därför flertalet lokaler som de på olika sätt har lurat sig till att få hyra eller använda.

 

Råby bygdegård

Några av datumen då nazisterna har nyttjat bygdegården:

2016-12-17 Julmiddag
2016-02-27 Nästesdagarna 2016
2016-01-30 Intern aktivitet
2015-12-19 Julmiddag
2015-11-07 Träning och föredrag

 


Allaktivitetshuset i Gärsnäs

Datum då nazisterna har nyttjat allaktivitetshuset:

2016-10-29 Föredrag


Bromma Bygdegård

Datum då nazisterna har nyttjat bygdegården:

2016-05-28 Föredrag


Kajutan, Skurups Folkets hus

Datum då nazisterna nyttjat lokalen:

2017-01-14 Middag


Västervångskolans gamla gymnastiksal

Några av datumen nazisterna nyttjat gymnastiksalen:

2016-10-06 Träning
2016-06-14 Träning

Vi har tidigare publicerat namn och adresser på majoriteten av aktiva nazister med koppling till NMR i Skåne och Blekinge, och dessa finns alltså listade här på vår hemsida. Många av namnen i dessa listor tillhör samma personer som tidigare har tagit kontakt med lokalinnehavare för att boka lokaler. Att nazister ljuger för att få tillgång till lokaler är välbelagt – vi vill därför understryka vikten av att göra simpla bakgrundskontroller, genom en  exempelvis en simpel sökning online. Personer ni inte känner kan sökas upp förslagsvis via Google eller DuckDuckGo och om ni hittar namnet på personen ifråga här på våran hemsida så är det bortom alla tvivel en person ni inte vill – eller borde – hyra ut till. Om frågor skulle uppstå i den processen så finns vi såklart tillgängliga via mail för att svara på frågor eller ge feedback!

Se del 1 i vår serie för att läsa mer om NMR och deras lokaler i Skåne: Nordiska Motståndsrörelsens lokaler – del 1.

Har du mer information om fascister i Skåne, eller vill du aktivera dig i kampen mot fascism? Tveka då inte att kontakta oss! Mail:
[email protected]
[email protected]