AFA Stockholm: Marcus Hesselberg – Nordiska motståndsrörelsen, Näste 1

AFA Stockholm kan idag offentliggöra identiteten på ytterligare en av de aktiva i Näste 1 av Nordiska motståndsrörelsen – Marcus Hesselberg. Hesselberg är 37 år gammal och bor i Södertälje. Han anslöt till NMR under 2019. Trots sin korta tid i organisationen är han idag gruppchef för Näste 1 i södra Stockholmsregionen. Vi kommer i denna artikel att redogöra för Marcus Hesselbergs fascistiska engagemang.

Marcus Hesselberg ansökte om medlemskap i Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) under 2019. Han var då 36 år gammal men hans resa mot den organiserade fascistiska rörelsen inleddes när han i tidiga 20-årsåldern började sympatisera med Sverigedemokraterna. Hesselbergs radikaliseringsprocess tog lång tid, närmare 15 år, men idag är han en av de mest aktiva nazisterna i Nordiska motståndsrörelsens (NMR) Näste 1, som omfattar Stockholms och Uppsala län. Han har en ledarposition som chef för Näste 1s lokalgrupp för södra delarna av Stockholms län.

Hesselberg är uppuxen i Jakobsberg i norra Stockholm men bor nu i centrala Södertälje. Höstterminen 2002 och vårterminen 2003 pluggade han koreanska på Stockholms universitet, och efter det flyttade han till Landskrona för att läsa ett år på Lunds universitet. Därefter flyttade han tillbaka till Jakobsberg men är sedan snart 5 år tillbaka skriven på sin nuvarande adress.

Bo Marcus Hesselberg
19821006-0292
Värdsholmsgatan 13 lgh 1317
151 32 Södertälje

Hesselberg deltog på NMRs demonstration i Kungälv 1 maj 2019 och sedan dess har han deltagit på ett stort antal offentliga och interna aktiviteter med NMR. Nedan följer en genomgång av ett urval av de aktiviteter han varit med på samt bilder.

1 maj 2019: Marcus deltar på NMRs demonstration i Kungälv.

Ett par månader efter demonstrationen i Kungälv, 17 augusti 2019, deltog Hesselberg på en “blixtdemonstration” i Stockholm som NMR anordnade efter att organisationen splittrats och utbyrtargruppen Nordisk Styrka (NS) bildats. Det var tänkt att fungera som en styrkedemonstration i huvudstaden efter att större delen av de aktiva i Stockholm, samt i Näste 1 och Näste 8 i stort, lämnat NMR för NS.

17 augusti 2019: Marcus deltar på demonstration med NMR i Stockholm.

I november 2019 deltog Hesselberg tillsammans med andra från Näste 1 på två manifestationer i Stockholm arrangerade av gruppen Stockholmare för ett suveränt Sverige – 3 november på Raoul Wallenbergs torg och 28 november på Mynttorget.

3 november 2019: Marcus deltar på manifestationen “Protestera mot folkutbytet” i Stockholm.

Den 30 november 2019 deltog han tillsammans med NMR och löst organiserade fascister i en marsch till Karl XII-statyn i Kungsträdgården. I december åkte han till Helsingfors för att demonstrera med Soldiers of Odin och Kohti Vapautta, NMRs finska gren. Där deltog flera andra från Näste 1 som vi skrivit artiklar om tidigare, bl.a. Mattias Bäckvik, Wille Johansson och Rasmus Thodén.

6 december 2019. Marcus deltar på demonstration i Helsingfors.

Marcus Hesselberg har förutom demonstrationerna deltagit vid offentliga flygbladsutdelningar med NMR. Bl.a. på Strängnäs marknad 12 oktober 2019, Södertälje 19 november 2019, Stockholm 14 december 2019 och 22 februari och Norrköping 9 augusti 2020. Utöver det deltar han frekvent på träningar, flygbladsutdelningar i bostadsområden, friluftsaktiviteter och all annan verksamhet som bedrivs inom Näste 1.

T.v. Marcus deltar på träning med Näste 1, här med Oskar Laas (20010902-8050). T.h. Marcus delar flygblad. Båda bilderna från juni 2020.

Marcus Hesselberg gick alltså med i NMR under våren 2019 och hans aktivitet trappades upp efter att organisationen splittrades och NS bildades. Vi har i ett flertal tidigare artiklar behandlat hur det påverkade NMR i allmänhet, och Näste 1 i synnerhet. De allra flesta ledarfigurerna och erfarna aktivisterna i Stockholm med omnejd lämnade NMR. Det lämnade förstås ett tomrum i organisationen, såväl numerärt som erfarenhetsmässigt. Bristen på medlemmar tvingade NMR att låta nyblivna och oerfarna medlemmar ta stor plats på kort tid och även inta ledarroller. Så blev t.ex. Mattias Bäckvik chef för kampgruppen i Näste 1 samma år som han gick med i NMR. De unga som inte fick eller ville följa med till Nordisk Styrka (som bl.a. tidigare nämnda Wille, Rasmus och Oliver Petrell) fick sköta mycket basaktivism. Situationen öppnade upp möjligheten för Marcus Hesselberg att snabbt klättra i hierarkin och på det viset fick Hesselberg bli gruppchef i södra delarna av Näste 1. Idag utgör Marcus tillsammans med en handfull andra kärnan i Näste 1.

22 januari 2022: Marcus deltar på demonstration mot vaccinpass tillsammans med NMR. Se övriga deltagare här.

Känner du dig träffad av vår artikel, eller vill undvika vår framtida uppmärksamhet, så är det bara att höra av sig till oss på mail. Här finns en bra sammanfattning av hur vi förhåller oss till kontakt med avhoppare: information till avhoppare.

Känner du till Marcus Hesselberg personligen? Ser du honom i din vardag, på jobbet, på skolan eller i ditt område? All information är av intresse.

Har du annan information om fascistisk aktivitet i Stockholmsregionen eller på andra platser? Eller är du intresserad av att organisera dig i AFA? Tveka inte att kontakta oss!

Mejl: [email protected]

Följ oss på vårt twitterkonto så du inte missar våra uppdateringar.

/ AFA Stockholm