AFA Stockholm: Rasmus Thodén, Näste 1

Nordiska motståndsrörelsen (NMR) förlorade många ledande personer till utbrytargruppen Nordisk Styrka under 2019. Särskilt stort blev manfallet i Stockholm och Näste 1. Detta ledde till att NMR var tvungna att försöka fylla på leden med yngre och oerfarna nazister. En av dem är Rasmus Thodén, 19, från Vallentuna. AFA Stockholm vill med denna artikel redogöra för Rasmus fascistiska engagemang.

Under våren 2019 pågick en maktstrid inom det ledande skiktet i NMR. En fraktion genomförde ett försök att ta över organisationen inifrån men misslyckades och valde istället att lämna NMR för att starta en ny organisation, Nordisk styrka. I samband med detta förlorade NMR det stora flertalet av sina medlemmar i Stockholmsregionen.  En del gick till Nordisk styrka medan många andra istället passiviserades helt. NMR var tvungna att snabbt fylla på leden med nya rekryter för att försöka rädda sitt försvagade Näste 1 och behålla närvaro i huvudstaden. Under 2019 dök en del nya ansikten upp i Stockholms fascistiska miljö och dessa fick fylla leden i NMR. En av dem är Rasmus Thodén. Vi återkommer till övriga i kommande artiklar.

Rasmus är uppvuxen i Vallentuna där han bor med sin mamma och sin två år yngre bror. Han är finsk medborgare,gick i grundskolan på Lovisedalsskolan i Vallentuna och går sedan höstterminen 2017 ekonomiprogrammet vid Vallentuna gymnasium. Han förväntas ta studenten sommaren 2020.

Rasmus Filip Björn Thodén
20010227-7035
Odlingsvägen 76
186 42 Vallentuna


17 augusti 2019. NMR genomför nationell blixtdemonstration i Stockholm efter splittringen.

Rasmus Thodén har setts till på flera offentliga och interna aktiviteter med NMR sedan våren 2019. Han deltog på NMRs demonstration i Kungälv 1 maj, där han syntes med flera andra tillresta nazister från Stockholmsregionen. Söndagen 17 augusti deltog Rasmus på den nationella “blixtdemonstration” som NMR anordnade för att visa att organisationen fortfarande kunde mobilisera i Stockholm (även fast den absoluta majoriteten var tillresta från övriga landet), och en vecka senare den 24:e augusti närvarade han på NMRs interna arrangemang Nordendagarna. I december tog han färjan till Helsingfors med andra medlemmar i NMR för att delta i demonstrationer tillsammans med Soldiers of Odin och Kohti Vapautta, NMRs finska gren som efter lagändringar inte kan agera i eget namn. Utöver detta har Rasmus bl.a. deltagit på flera offentliga flygbladsutdelningar, deltagit på NMRs “aktivisttest” och i oktober genomfört en nattlig avspärrningsaktion mot sin egen gymnasieskola.


3 november 2019. NMR deltar på demonstrationen “Stoppa folkutbytet” arrangerad av gruppen “Stockholmare för ett suveränt Sverige” på Raoul Wallenbergs torg i Stockholm.


6 december 2019. NMR deltar på demonstration i Helsingfors.

Vid NMRs aktiviteter i Stockholm har Rasmus vid tillfällen använt sin mammas bil och skjutsat andra aktiva nazister. Bilen är en svart Volkswagen T-roc från 2018 med registreringsnummer FXD141.

Rasmus läser ekonomiprogrammet på Vallentuna gymnasium och inom ramen för det har han tillsammans med studiekamrater ett UF-företag, Meh UF. Rasmus har rollen som VD och företagets affärsidé är att ge ut en bok som “sammanfattar historien bakom kända memes”. Rasmus har publicerat ett annat bokrelaterat skolprojekt på olika plattformar
där han och en studiekamrat diskuterar boken När hundarna kommer: Rasmus använder där konsekvent begreppet nazist, ett språkbruk som formellt inte är acceptabelt inom NMR då organisationen ser det som nedsättande, och undviker det av NMR sanktionerade begreppet nationalsocialist. Kanske är Rasmus inte beredd att fullt ut ta konsekvenserna av att vara öppen nazist. Något som talar för det är att hans val av aktion för att “stoppa det mångkulturella våldet” på sin egen skola (under parollen “Svensk ungdom – slå tillbaka”) blev att i skydd av nattens mörker tejpa för ett par entrédörrar.

Ekonomiprogrammet som Rasmus studerar lovar ungdomar ”möjlighet att skapa goda kontakter och öka dina chanser till jobb i framtiden”. Den möjligheten kommer med stor sannolikhet att omintetgöras om Rasmus väljer att fortsätta vara aktiv inom den fascistiska miljön. Vi ser gång på gång hur aktiva nazister trasar sönder sina relationer, yrkesliv och familjer genom sitt politiska engagemang. Vi hoppas att Rasmus inser det medan han fortfarande är ung och lämnar NMR innan sekterismen förstör även hans liv.


1 maj 2019. NMRs demonstration i Kungälv.

Känner du dig träffad av vår artikel, eller vill undvika vår framtida uppmärksamhet, så är det bara att höra av sig till oss på mail. Här finns en bra sammanfattning av hur vi förhåller oss till kontakt med avhoppare: information till avhoppare.

Känner du till Rasmus Thodén personligen? Eller ser du honom i din vardag, på jobbet eller på skolan? Har du annan information om fascistisk aktivitet i Stockholmsregionen? Är du intresserad av att organisera dig i AFA? Tveka inte att kontakta oss!

Mail: [email protected]

Följ oss på vårt aktiva twitterkonto så du inte missar våra uppdateringar.

/ AFA Stockholm