AFA Stockholm: Martin Barrfelt – Nordiska motståndsrörelsen, Näste 8

Martin Barrfelt är en av de mest aktiva nazister i Nordiska motsåndsrörelsens Näste 8. Han jobbar på Måleri-Hantverkarna i Linköping där han bor. AFA Stockholm vill med denna artikel redogöra för Barrfelts fascistiska engagemang.

Sedan en tid tillbaka har Martin Barrfelt (19841117-1971) varit en av de mest aktiva nazisterna i Östergötland. Hans tid i NMR påbörjades i början av 2018 då han deltog vid propagandaspridningar, träningar och banderollmålningar. Den 14 april 2019 deltog Martin vid en flygbladsutdelning i Stockholm, en vecka senare hyllade han nazisten Gösta Hallberg-Cuula på Norra Kyrkogården. Den 1 maj samma år deltog han i NMRs misslyckade demonstration i Kungälv. Sedan dess har han varit med på flertalet offentliga aktiviteter. Den 16 maj 2020 åkte Martin till Härnösand för att delta i NMRs manifestation till minne av Tommie Lindh, en ung man som dödats i ett bråk. NMR försöker av hans tragiska död skapa en martyr i likhet med Daniel Wretström, vars död var orsaken till Salem-marscherna strax söder om Stockholm under 00-talet.

Martin bor ensam i en lägenhet i Linköping på Havregatan 9A.

Martin Ingemar Barrfelt
19841117-1971
Havregatan 9 A lgh 1101
582 53 Linköping

Nedan följer ett antal bilder på när Barrfelt deltar på NMR-aktiviteter.


1 maj 2019: Martin deltar på NMRs demonstration i Kungälv.


23 januari 2020: Studiecirkel om 9/11 i Näste 8. Från vänster: Martin, Robin Kronqvist och Jimmy Thunlind.


22 februari 2020: Martin deltar på offentlig flygbladsutdelning i Stockholm med Näste 1 och Näste 8.


14 maj 2020: Martin tränar knivslagsmål med Näste 8.

Martin gick byggprogrammet vid Anders Ljungstedts gymnasium. Efter gymnasiet gör Martin militärtjänstgöring på Livgardet, 100 dagar, 2004-10-25—2005-02-01. Några vitsord får han inte på grund av avbruten utbildning.

Till yrket är han idag målare anställd av Måleri-Hantverkarna i Linköping. Denna koppling uppmärksammades tack vare att Martin registrerat sig på plattformen VK.com med ett telefonnummer tillhörande Måleri-Hantverkarna. Enligt uppgifter så har företaget informerats om Martins engagemang i en nazistisk organisation men valt att behålla honom då de inte anser det vara ett problem att anställa en nazist så länge han plockar bort telefonnumret från sin VK-profil. Idag är Måleri-Hantverkarna anslutna till branschorganisationen Måleriföretagen i Sverige vilka har en policy som kräver lika behandling av alla ”oavsett ursprung, religion, kön, hudfärg, sexuell läggning, politisk åsikt, nationalitet eller socialt ursprung.”. I korthet betyder detta att Måleri-Hantverkarna direkt bryter mot denna policy genom att tillåta Martin vara kvar på arbetsplatsen, men kanske värre är att de utsätter sina kunder för otrygghet när de låter en aktiv nazist utföra arbeten hos företagets kunder.

För att kontakta Måleri-Hantverkarna med funderingar kring hur de resonerar när det väljer att behålla en aktiv nazist så följer kontaktuppgifter nedan.

Telefon: 013-102210
Mejl: [email protected]

Den 10 oktober 2019 plockade tullen på Arlanda ett paket adresserat till Martin Barrfelt. Det innehöll 21 st sprejflaskor med tårgas och Martin misstänktes för brott mot smugglingslagen. Förundersökningen lades ner då brott inte kunde styrkas men sprejen förverkades och nådde alltså aldrig till Martin och Näste 8, som man får förmoda var mottagarna.

Martin kör en blå lättare lastbil av märket Nissan, modell Navara med reg nr. NOO618.

 

Känner du dig träffad av vår artikel, eller vill undvika vår framtida uppmärksamhet, så är det bara att höra av sig till oss på mail. Här finns en bra sammanfattning av hur vi förhåller oss till kontakt med avhoppare: information till avhoppare.

Känner du till Martin Barrfeldt personligen? Ser du honom i din vardag, på jobbet, på skolan eller i ditt område? All information är av intresse.

Har du annan information om fascistisk aktivitet i Stockholmsregionen eller på andra platser? Är du intresserad av att organisera dig i AFA? Tveka inte att kontakta oss!

Mejl: [email protected]

Följ oss på vårt twitterkonto så du inte missar våra uppdateringar.

/ AFA Stockholm