AFA Stockholm: Robin Kronqvist, Näste 8

Robin Kronqvist är aktiv i Nordiska motståndsrörelsens Näste 8. Han har en pappa som är fascistsympatisör och Robin har gjort en politisk glidning från att vara SD-anhängare till att bli en av de mer aktiva nazisterna i NMR lokalt. Robin bor i Kimstad utanför Norrköping, är anställd av Veolia Sweden AB och är ordförande i Bostadsrättsföreningen Ask. AFA Stockholm vill med denna artikel uppmärksamma Kronqvists fascistiska engagemang.

Robins resa in i vit makt-miljön påbörjades redan vid ung ålder. Även Robins pappa, som också bor i Kimstad, stödjer den fascistiska rörelsen och sympatiserar med diverse högerextrema grupperingar, t.ex. Alternativ för Sverige (AfS) och Det Fria Sverige (DFS). Inför riksdagsvalet 2010 var Robin en öppen sympatisör till de då mer öppet rasistiska Sverigedemokraterna, men han fortsatte sin politiska vandring in i den öppna fascistmiljön och under 2018 började han synas med Nordika motståndsrörelsen (NMR).

Robin Kronqvist
19900222-4492
Askhagsvägen 5A lgh 1001
617 71 Kimstad
https://twitter.com/Odal50823899

Robin Kronqvist tid i NMR började med att han delade ut flygblad och satte upp klistermärken, ofta tillsammans med den nuvarande chefen för NMRs Näste 8, Jimmy Thunlind (19680517-0153). Till skillnad från Thunlind, som initialt försökte gömma sig bakom pseudonymen ”Leif Eriksson”, har Robin varit mer öppen med sitt nazistiska engagemang. Detta kan förstås delvis förklaras med att Robins familj delar hans värderingar, och pappans fascistiska sympatier kan antas ha underlättat för Robin att engagera sig i NMR.

Till en början bedrevs han aktivism främst på lokal nivå i Norrköping och i den lilla bruksorten Kimstad där han bor, men senare har han även deltagit på offentliga aktiviteter. Förutom offentliga flygbladsutdelningar har han bl.a. deltagit vid NMRs demonstrationer i Ludvika 1 maj 2018 och Kungälv 1 maj 2019, Stockholm 25 augusti 2018, politikerveckan i Almedalen 2019, och vid blixtdemon i Stockholm 17 augusti 2019 som NMR massmobiliserade till efter lanseringen av utbrytargruppen Nordisk Styrka. Till demonstrationen i Stockholm 25 augusti 2018 tog Robin sin egen bil, en svart Subaru Forester från 2010 med registreringsnummer LAP375. Han äger även en silvrig Kia Picanto från 2010 med registreringsnummer KYG764.

Nedan följer ett antal bilder där Robin deltar på offentliga NMR-aktiviteter.


Robin på NMRs demonstration i Ludvika 1 maj 2018.


Robin på NMRs demonstration i Stockholm 25 augusti 2018.


Robin på NMRs demonstration i Kungälv 1 maj 2019.


Robin på offentlig flygbladsutdelning med Näste 1 och Näste 8 i centrala Stockholm 22 februari 2020.

Robin Kronqvist är ordförande i styrelsen för sin bostadsrättsförening i Kimstad som omfattar 23 lägenheter.

Bostadsrättsföreningen Ask
c/o Riksbyggen Box 914
601 19 Norrköping

Trots Robins aktivism i Nordiska motståndsrörelsen och hans rasbiologiska övertygelse tycks han inte helt leva som han lär. På julafton 2014 fick Robin en son tillsammans med en brasiliansk kvinna. Enligt NMR själva är ”rasens överlevnad” deras absolut viktigaste mål. Exakt vad de klassar som ”rasen” är givetvis ingen självklarhet för de flesta av oss, men i den första punkten i NMRs partiprogram Vår väg ges en förklaring på vem som är ”etnisk nordeuropé eller närbesläktat folk”:

”…samtliga nordeuropeiska etniciteter, större delen av de central- och östeuropeiska etniciteterna, delar av de sydeuropeiska etniciteterna samt de med nordeuropeiskt ursprung i övriga världen.”

I den sjätte punkten i Vår väg står det att dessa, av NMR kallade raser, ska leva åtskilda från varandra och Simon Holmqvist har skrivit på Nordfront att ”rasblandning” är det största hotet mot ”rasen”. Tobias Malvå kallade Sverigedemokraten Mattias Karlsson ”en skam för den ariska rasen” då Malvå ansåg att Karlsson ägnade sig åt ”rasblandning” genom att ha en flickvän med indiskt påbrå. Vår vägs första punkt beskriver också en omedelbar återvandring, eller repatriering, av de människor NMR inte anser vara ”etniska nordeuropéer eller närbesläktade folkslag”. Trots det har Robin, i en vårdnadstvist där han krävt ensam vårdnad för barnet (Norrköpings TR T 117-17), uttryckt oro för att den brasilianska kvinnan samt hennes familj, som alla har dubbla medborgarskap, ska flytta tillbaka till Brasilien med barnet. Något som bör ses med betydligt mer oro är huruvida Robin faktiskt är en lämplig pappa till sin son när har är med i NMR och står bakom de värderingar som organisationen har.

Det är inget förvånande att NMR har medlemmar som lever i strid med de ideal de säger sig företräda. NMR har länge tillåtit medlemmar som bryter mot deras ideologiska påbud och interna regler att vara kvar i organisationen. Många gånger förr har vi exponerat nazister som på olika sätt brutit mot den falska bild NMR försöker måla upp av sina medlemmar och det är ett tema vi förmodligen kommer få återkomma till.

Robin har tidigare arbetat som golvläggare vid ett företag i Norrköping, men efter att de blivit uppmärksammade på hans nazistiska engagemang har han förlorat sitt arbete. Att behöva utstå negativa konsekvenser i både privatliv och arbetsliv till följd av samröre med nazistiska organisationer är Robin inte ensam om utan det är verkligheten för många som väljer att ansluta sig till den fascistiska rörelsen. Både de som själva väljer att vara offentliga och de som försöker gömma sig kommer förr eller senare exponeras och få ta konsekvenserna av sitt handlande, och då förlora chanserna till ett normalt liv. Robin arbetare i dagsläget för Veolia Sweden AB.

Känner du dig träffad av vår artikel, eller vill undvika vår framtida uppmärksamhet, så är det bara att höra av sig till oss på mail. Här finns en bra sammanfattning av hur vi förhåller oss till kontakt med avhoppare: information till avhoppare.

Känner du till Robin Kronqvist personligen? Eller ser du honom i din vardag, på jobbet eller på skolan? Har du annan information om fascistisk aktivitet? Är du intresserad av att organisera dig i AFA? Tveka inte att kontakta oss!

Mail: [email protected]

Följ oss på vårt twitterkonto så du inte missar våra uppdateringar.

/ AFA Stockholm