AFA Stockholm: Fredrik Fridlund – en ledsam studie i fascism

AFA Stockholm kan nu avslöja ännu en medlem i Nordiska motståndsrörelsen: Fredrik Fridlund. Han bor i Slite på Gotland och är den enda aktiva medlemmen på ön. Han är en del av Näste 1 och har varit aktiv sedan 2023. Han lider av psykisk ohälsa, är utmätt av kronofogden, före detta alkoholist och hoppas på att NMR ska bli hans räddning. I den här artikeln redogör vi för Fredriks fascistiska engagemang.

Fredrik blev medlem i Nordiska motståndsrörelsen(NMR) under 2023. Han har bland annat setts till i Stockholm den 14 oktober när NMR försökte kapitalisera på det pågående folkmordet i Palestina genom att störa en pågående demonstration till stöd för Palestina. Fredrik var en av 27 medlemmar som NMR hade samlat från hela landet. Vi kommer återkomma kring det tillfället längre ner i texten.

Fredrik och NMR i Stockholm den 14 oktober. I den högra bilden så delar Fredrik NMRs flygblad vid Sergels torg i Stockholm. I bilden till vänster så kan man även se NMR-medlemmarna Max Fagerstedt(19980716-5791), Anders Jonsson (19650516-7871), Lukas Lindgren(20000919-2279). Fredrik är utmärkt.

Två månader senare deltog han när NMR dök upp i Västerås den 9 december 2023. De höll en manifestation för en nazist som dog 2000 i Salem utanför Stockholm. På bilden bakom frontbanderollen står han tillsammans med Joakim Kannisto (19880822-0035) och Anders Sundström (19930519-0879) som båda är medlemmar i Näste 1. Näste 1 innefattar Stockholms, Uppsala och Gotlands län. I den här länkade artikeln kan du läsa om andra aktiva medlemmar och sympatisörer i Näste 1.

Fredrik till vänster i bild bredvid Joakim Kannisto och Anders Sundström.

Fredrik Per Johan Fridlund
19910109-1214
Storgatan 39 lgh 1202
624 48 Slite

Fredrik är uppvuxen i Visby. Hans föräldrar bor kvar på Gotland men är skilda sedan 1998. Han har även en yngre bror som bor på Gotland hos den ena föräldern. Fredrik bor ensam i en lägenhet i Slite sedan april 2022.

Tidigare adresser

Han har rört sig mellan ett antal lägenheter de senaste åren. Han flyttade först till Garvarevägen 10 i Norrköping 03-04-2019. Efter flyttade han till Hanverkaregatan 57 i Norrköping den 14 december 2020. Efter det flyttade han till Hospitalsgatan 46 i Norrköping. 2021-06-01 flyttade han till Knäppingsborgsgatan 27. 2021-10-30 flyttade han tillbaka till Gotland och bodde på Vibble Spännegatan 2 innan han den 1 april 2022 flyttade till sin nuvarande adress på Storgatan 39 i Slite.

Utbildning och tidigare arbetsplatser

Fredrik läste under våren 2015 upp sina gymnasiebetyg vid Vuxenutbildningen på Gotland. Från hösten 2016 till våren 2018 läste han Fysioterapeutprogrammet vid Linköpings universitet.

Fredrik var vid årsskiftet 2021/2022 anställd på cementfabriken i Slite som ägs av Heidelberg materials cement Sverige AB. Peder Jakobsson (19801023-3214) som var en dåvarande arbetskollega offentliggjordes på vår hemsidan när AFA Research redogjorde för webbshoppen White united shop/PK-fria tryckeriet kunder på Gotland. Han har arbetat inom restaurangbranschen i flera år och nu senast inom byggbranschen.

Kontakta gärna Heidelberg materials cement Sverige AB och upplys om Fredriks engagemang i Nordiska Motståndsrörelsen. Tittar man på deras policydokument så rimmar inte hans aktivism speciellt bra med företagets verksamhet. Här är kontaktuppgifter:

Pressansvarig: 08-58 79 69 24 & 0709-62 42 63 & [email protected]
Pressansvarig: 08-58 79 69 32 & 0733-28 55 79 & katarina.roslund​@heidelbergmaterials.com
VD: 0708-83 59 32 & magnus.ohlsson​@heidelbergmaterials.com
Försäljningschef: 0703-71 09 10 & mats.hellstrom​@heidelbergmaterials.com
Distrikchef Syd: 0703-80 51 10 & jenny.larsson​@heidelbergmaterials.com
Distrikchef Nord: 070-625 68 60 & stefan.alstermark​@heidelbergmaterials.com
Hemsida: https://www.cement.heidelbergmaterials.se/sv

Kokain, alkoholism, brott mot knivlagen och kronofogden

Fredrik var i januari 2023 föremål för en löneutmätning från Kronofogden på 6 584 kronor per månad med en total skuld på 72 420 kronor. Det är vanligt förekommande att personer som engagerar sig i NMR har en rad problem som de hoppas kunna botas ifrån genom att bli aktiva. Har de otur så hamnar de med en medlem som Johan Staaf (19900716-0113) som öppet knarkat utan att någon brytt sig, se bild här. Varken ledande medlemmar eller ledningen brydde sig. Fredrik är enligt egen utsago alkoholist som försöker att inte falla tillbaka.

Fredrik har även ett förflutet med kokain och knarkande. Han tog ett strafföreläggande när han hade varit ute och knarkat med sina polare i Stockholm.

Fredriks psykiska ohälsa

Fredrik fick läkemedel av typen SSRI utskriven till sig under 2-3 år. Medicinen användes för depression och ångestattacker. Läser man NMR aktivisthandbok så står det att aktivister inte får använda sig av “lyckopiller”.

Från NMRs aktivisthandbok.

NMRs medlemmar ser genrellt ner på medlemmar med olika problem och svårigheter. Psykisk ohälsa är ett exempel och som stödmedlem eller partimedlem så är risken stor man inte släpps in i gemenskapen. Efter att NMRs medlem Theodor Engström (19890722-2932) mördade SKR:s psykiatrisamordnare under Almedalsveckan 2022 basunerade NMR ut att psykisk ohälsa inte existerade bland deras medlemmar.

Fredrik verkar ha en annan inställning än NMRs linje. Så sent som den 8 januari 2021 startade han en insamling för Mind. De erbjuder en rad olika tjänster och resurser för personer med psykiska problem. Hans familj bidrog alla till insamlingen utifrån Fredriks egna historia. Vi får se vad som händer med hans mående nu när han kommer att omges av sådana som tycker att psykisk ohälsa är en konspiration.

Valet mellan fascismen och ett funktionellt liv

Fredrik kommer att behöva göra ett val mellan att fortsätta med fascismen eller leva ett liv i lugn och ro. Han kommer från och med idag kopplas till hans fascistiska engagemang oberoende om han vill det eller inte.

I NMR:s handbok kan man läsa att det är eftersträvansvärt, och i längden oundvikligt, att en medlem bryter med sina föräldrar och vänner om de inte delar NMRs världsbild. Detta eftersom det är svårare att hantera en person som tänker kritiskt än en som hjärntvättad, eller fanatisk som det kallas internt. Klipper man banden till sin omgivning och bara omger sig av andra fascister så har man mindre att förlora. Ur NMRs akivisthandbok:

“Man måste som aktivist förstå att att det kan bli svårt att kombinera ett normalt borgerligt liv med kampen. Det ena exkluderar i själva verket det andra. Man kan helt enkelt inte vara framgångsrik i ett system som man bekämpar och tvärt om. Det bör tydliggöras: Man kan inte leva ett liv som en integrerad del av detta samhälle och samtidigt verka effektivt som nationalsocialistisk kämpe”.

Ett fortsatt deltagande kommer att leda till att han marginaliseras när informationen om hans engagemang sprids. Vår artikel och informationsfolder kommer att nås och läsas av arbetsköpare, kunder, då- och nuvarande kollegor, släkt, och vänner. Läs mer om foldern här.

Vi har en lång tradition av att kontakta arbetsplatser och arbetskollegor och lyckades nyligen få den före detta NMR-medlemen Oliver Johanssons (20010720-8332) anställning avslutad. Fredrik blir näst på tur.

Ett första utskick till Fredriks familj och grannar.

Lögner och försök till skademinimering

När det kommer till nya sympatisörer så är NMR:s strategi att undanhålla information som kan vara avskräckande. Lögner är standard för att upprätthålla ordningen och fasa in de nya medlemmarna. Ett talade exempel på det som även visar hur naiv Fredrik är när tillresta NMR-medlemmar den 14 oktober 2023 skulle hämta sina bilar efter att de genomfört en banderollaktion i Stockholm.

En medlem som Fredrik är tacksam att ha då han inte ifrågasätter eller kan se igenom NMR:s försök till skademinimering.

Aktivism

Fredrik borde ställa ett medlemskap i NMR i relation till den tid och energi som går till aktivismen och fundera vad det faktiskt resulterar i. Det är nämligen inte lika häftigt som ledningen eller andra medlemmar vill få det att framstå. Tittar man på deras faktiska aktivism och deras egna så kallade kamprapporter som publicerats på deras hemsida mellan juni 2023 fram till februari 2024 har de skickat in 126 rapporter. Av de består 61 % av uppsättning av klistermärken där det i de flesta fallen handlar om ett eller ett par bilder på ett elskåp eller en lyktstolpe. Till de 61% räknas även fyra tillfällen när de under februari delade ut flygblad i brevlådor. 10% består av tillverkning av och uppsättning av banderoller. Dessa 71% av deras aktiviteter kan och ofta görs på egen hand.
13% har gått till träning där det endast i hälften av fallen har varit fler än tre medlemmar som deltagit. Näste 1 har genomfört åtta offentliga aktioner vilket är 6% av sina totala resurser och där de vid 3 tillfällen tagit hjälp av andra nästen. De återstående 10% är en blandning av studiecirklar och samkväm osv.

Fredrik följer regelboken till punkt och pricka och slår på stort när han klistrar klistermärken.

Ledningen är inte intresserad av kvalité utan vill hålla siffrorna uppe när de flesta andra nästen krymper eller står passiva.

Återväxt

NMR har haft problem med återväxt sedan kuppen 2019. Kuppen leddes av en grupp medlemmar som ville avsätta den dåvarande ledaren Simon Lindberg (19830810-3533) och återinföra den tidigare ledaren Klas Lund (19680214-0274). Större delen av medlemmarna i Näste 1 lämnade NMR. Vissa hoppade av och andra engagerade sig i Nordisk styrka (NS). Läs mer om Nordisk styrka här. Ett år senare hoppade de yngsta medlemmarna, som sen skulle bilda White boys, av med golaren Oskar Laas (20010902-8050) i spetsen för att starta en kompisgrupp fritt från “mongon och fetton”.

Skärmdump från Laas.

Det är så här medlemmarna och organisationen uppfattas av andra fascister i den svenska rörelsen. NMR har sedan länge tappat sin dominanta roll inom rörelsen. Fredrik ansluter sig med de medlemmar som först ratades av utbrytargruppen NS och sen av de som skulle blir nästets framtid.
31 år gammal bidrar han inte till någon föryngring även om han är en de yngsta i gruppen. Tittar man på de som nu är aktiva medlemmar i Näste 1 så är medelåldern 38,6 år.

Fascister tränas i att ha dålig självinsikt. Fredrik som haft svårt relationellt senaste åren och han skapar inte mer intresse med sitt nya engagemang. Han blir inte direkt önskvärd själv.

Tränar på Slite idrottscenter

Fredrik tränar på ett gym som drivs av den lokala idrottsklubben Slite idrottscenter(556679-4664). Det är viktigt för både klubben och deras medlemmar att veta att Fredrik tränar där och att han kan komma att försöka att rekrytera andra medlemmar på idrottsklubben. Det är som vi tidigare nämnt viktigt att alla runt omkring Fredrik känner till hans aktivism.

Inte lika underhållande när alla i föreningen kommer känna till hans nazistiska engagemang.

Idrottscentrets samarbetspartners lär inte heller gilla att bli sammankopplade med en medlem ifrån NMR. Kontakta gärna Slite idrottscenter och deras samarbetspartners och upplys dem om Fredriks engagemang i Nordiska Motståndsrörelsen. Deras samarbetspartners hittar man enkelt längst ner på deras klubbens hemsida. Här är kontaktuppgifter:

Telefonnummer: 0498-66 09 10 & 0704-22 46 19
Mailadress: [email protected]
Besöksadress: Strandvägen, Slite Strandby
Hemsida: https://sliteidrottscenter.se/

Tidigare anställd hos Försvarsmakten

Fredrik har varit anställd av Försvarsmakten under tre perioder. 2011 var han anställd under tre månader som civil soldat vid livgardet. Mellan juni 2011 till oktober 2012 var han anställd som beredskapssoldat vid Amfibieregementet. Hans sista anställning var mellan november 2012 till december 2014 i GSS/K Amfibieregementet.

För de inom Försvarsmakten som inte känner till hans engagemang i NMR så körs han trovärdighet i botten med den här artikeln. Vill man läsa mer om hans tankar och funderingar så finns hans blogg kvar här.

Enda medlemmen på Gotland

Han är NMRs enda aktiva medlem på Gotland. Det innebär en större säkerhetsrisk då han inte har någon uppbackning vid eventuella problem. För hans sociala liv så innebär hans engagemang att han kommer att få svårare att träffa nya människor då information sprider sig snabbt på mindre orter och folk generellt inte vill umgås med fascister. Vi kommer att se till att informationen sprids i hans område. Fredrik är ensam med sitt namn på Gotland vilket inte underlättar hans chans att gå under radarn.


Fredrik kommer att ta färjan över till Nynäshamn och delta på något möte i månaden. Resten av tiden får han fördriva i NMRs chattar på telegram där han sitter dagarna i ända. I sinom tid kommer han att inse att han slösat bort sitt liv på något som är inte gett något tillbaka

***

Känner du till Fredrik Fridlund eller någon av de andra personerna som nämns i artikeln? Ser du någon av dem i din vardag, på jobbet eller i ditt bostadsområde? All information är av intresse.

Har du annan information om fascistisk aktivitet eller är du intresserad av att organisera dig i AFA? Tveka inte att kontakta oss!

Känner du dig träffad av vår artikel, eller vill undvika vår framtida uppmärksamhet, så är det bara att höra av sig till oss på mail. Här finns en bra sammanfattning av hur vi förhåller oss till kontakt med avhoppare: information till avhoppare.

Följ oss på sociala medier för att inte missa framtida nyheter.

Mail: [email protected]
Twitter: @afasthlm
Instagram: @afastockholm
Facebook: Antifasciskt aktion Stockholm
/AFA Stockholm