AFA Stockholm: Nytt hushållsutskick inleder upplysningskampanj

AFA Stockholm kan idag offentliggöra att vi kommer att starta en omfattande informationskampanj i vårt upptagningsområde. Vi kommer bland annat att skicka ut ett hushållsutskick innehållande information om aktiva fascisters engagemang och aktivism. Foldern kommer att innehålla information om den aktuella medlemmen eller sympatisören, organisationen den tillhör och en del annat de berörda parterna kommer att ha intresse av. Hushållsutskicket kommer att skickas ut till grannar, arbetsplatser, arbetsköpare, föreningar och andra parter som på något sätt har kontakt med eller på annat sätt har intresse av aktuell information om personen.

Vid en analys av aktiva medlemmar och sympatisörer i den fascistiska rörelsen är det uppenbart att ett stort antal av dem väljer att inte vara öppna med sina sympatier och sitt engagemang. Valet att undanhålla detta kan ha flera orsaker så som risken att förlora sitt arbete, konfronteras av sin omgivning eller bli ett föremål för vårt arbete. I stort handlar det om att de väljer detta eftersom att ett offentligt ställningstagande för nazism leder till att de utesluts från gemenskaper som de vill bevara “opolitiska”. Fascisterna kan driva verksamheter eller vara aktiva i sammanhang där de inte är öppna med var de står för att kunna andas ut och slippa ta konsekvenserna av sitt politiska engagemang.

Att undanhålla sina åsikter och sitt engagemang sker på olika sätt och i olika former. Hushållsutskicket kommer därför även att omfatta de som är öppna med sitt fascistiska engagemang då deras aktivism eller andra förehavanden kan vara okända för allmänheten. Det kan handla om att de kan vara kända i sitt bostadsområde eller på sin arbetsplats, men det kan finnas andra områden som förblir privata. Faktum är dock att oberoende av vilka åtgärder som tas kommer information till oss förr eller senare.

Till de som känner på sig att de kan bli ett föremål för våra hushållsutskick så vill vi vara tydliga med att de ska ha i åtanke att fascistiskt engagemang, vare sig det handlar om nyfikenhet eller genom långvarigt engagemang, inte bara leder till hushållsutskick och liknande metoder utan även innebär att individen kommer att bli ett föremål för vårt arbete i stort, tills dess att individen inte längre är aktiv.

Hushållsutskicket i sin helhet. I det här fallet är utskicket utformat för grannar och andra nära boende en medlem i Nordiska motståndsrörelsen (NMR).

Hushållsutskicket informerar inte bara allmänheten om de aktivas engagemang och livssituationer och ger en utökad förståelse av vad fascism innebär om den inte konfronteras utan förenklar även vårt arbete. Många av de tips som har varit avgörande genom åren har kommit från aktivister, kollegor, grannar och familjemedlemmar. Det är personer som vi utan metoder som den här kanske inte når fram till. Vi uppmanar därför mottagarna av foldrarna att dela informationen vidare till de som kan vara intresserade.

Känner du dig träffad av vår artikel, eller vill undvika vår framtida uppmärksamhet, så är det bara att höra av sig till oss på mail. Här finns en bra sammanfattning av hur vi förhåller oss till kontakt med avhoppare: information till avhoppare.

AFA Stockholm vill med denna artikel informera allmänheten om organiserade nazisters engagemang inom den fascistiska rörelsen. Känner du till någon personligen, eller ser någon i din vardag eller på jobbet? Har du annan information om fascistisk aktivitet i Stockholms, Gotlands, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro eller Östergötlands län? Eller är du intresserad av organisera dig? Tveka då inte att kontakta oss!

Mail: [email protected]

Följ oss på vårt aktiva twitterkonto så du inte missar våra uppdateringar.

/ AFA Stockholm