AFA Research: Tom Eneroth Müller – golaren som trodde han var smart

Politiskt arbete bygger till stor del på lojalitet och tillit. Har man lämnat den fascistiska rörelsen så kan man inte komma tillbaka. Hoppas man på att kunna undgå vår kartläggning så begår man ett misstag. Det är bara en tidsfråga till att man identifieras. AFA Research kan nu offentliggöra en mailkoversation med Tom Eneroth Müllers där han säljer ut alla och golar ner alla sina tidigare “kamrater”. Detta eftersom han deltagit i en rad fascistiska sammanhang. Att bryta ett löfte har sitt pris. 

Till tidigare och framtida avhoppare: denna text är mycket speciell då vi sällan har anledning att över huvud taget nämna de vi varit i kontakt med. Vi är extremt noggranna med sekretess när det gäller avhopparen, med förutsättning att vi inte ser dem i fascistiska sammanhang igen. I utbyte mot deras samarbete avbryter vi all verksamhet emot dem. Bryts den delen av överenskommelsen har vi givetvis ingen anledning att hålla vår del av avtalet heller.

Tom Eneroth Müller är idag aktiv i det nystartade Aktivklubb Sverige(AKS). Hans historik i den fascistiska rörelsen är välkänd så vi tänkte redogöra för den. Läs golet här.

På bilden till vänster deltar Tom på NMRs demonstration 2019. Till höger är Toms profilbild på Tiktok.    

Tom Kristoffer Müller Eneroth
20021006-5074
Riksvägen 2
825 93 Njutånger

Toms tid i Nordiska motståndsrörelsen

Tom var aktiv i Nordiska motståndsrörelsen(NMR) under 2019 och deltog bland annat i NMRs demonstration under första maj i Ludvika. Han deltog som en sympatisör tillsammans med sina vänner Loke Westerbring(20000619-4393) och Alexander Johansson (20001030-7718) som båda var aktiva medlemmar i NMR.

Loke till vänster och Alexander till högre. Bilderna är tagna från när de deltog under Kontrakulturs event 2023. Det tas upp längre ner i artikeln.

Tillsammans med sina kompisar har han deltagit i propagandaspridning runt om i Näste 4(vilket innefattar Jämtlands, Västernorrlands och Gävleborgs län). Tom och Loke är nära vänner och de har följts åt i den fascistiska rörelsen, även om Tom hållit en lägre profil.

Tiden som nära vänner är över. Med den här artikeln så kommer Loke och alla andra fascister som Tom lärt känna i NMR, GSF och AKS att se honom som en förrädare. Att Loke i sin ledande roll i AKS har anförtrodd sig till en golare är anmärkningsvärt och visar på hans dåliga omdöme. Loke är son till den dåvarande nästesledaren för Näste 4 i NMR Ingemar Westerbring(19780308-7555). I slutet av 2019 så kontaktade Tom antifascister för att lämna rörelsen och nu har den informationen kommit till oss.

Tom deltog på ett tre dagar långt skogsläger i Dalarna i juli 2021. Lägret var inte kopplat till någon politisk organisationen men majoriteten som deltog fanns i den fascistiska miljön, däribland Rasmus Ramsell Cardestål(20030704-3992) som även han är aktiv i Aktivklubb Sverige. Rasmus står skriven hos sina föräldrar i Strängnäs.

Toms tid i Granskogsfolket

Istället för att hålla sig borta från rörelsen så valde Tom att delta på ett antal aktiviteter med Granskogsfolket(GFS). Det är och var ett oväntat återfall med tanke på de konsekvenser det kommer resultera i då han golat ut sina kamrater året innan. Tom har följt GFS aktivt från start och även medverkat, exempelvis på en vandring i våras. Han deltog i förhoppningen att inte bli identifierad. Är man aktiv eller rör sig i den fascistiska rörelsen så kan man räkna med att bli identifierad.

GSF vandring – Vitterstigen. 3:e från vänster är Loke Westerbring, 5:e Elias Sakari Siurua, 6:e Rasmus Ramsell Cardestål och sjunde Alexander Johansson

Elias Sakari Siurua(20030622-0070) till vänster och Rasmus Ramsell Cardestål(20030704-3992) höger tillsammans med hans flickvän Ebba.

Det är vanligt att fascisterna hoppar mellan olika organisationer och initiativ, Granskogsfolkets uppkomst och fall är ett typexempel på detta fenomen. Det blev säkerligen svårt att hålla gruppen vid liv när dess medlemmar var splittrade mellan Hälsingland och Södermanland, något som i stället löses med lokalgrupper inom AKS. I nästkommande artiklar om AKHs medlemmar kommer vi lyfta två av GSFs kärnpersoner.

Toms tid i Aktivklubb

Granskogsfolket är dock i praktiken en inaktiv grupp, och tidpunkten för deras borttynande går hand i hand med uppstarten och tillväxten av Aktivklubb Sverige. Vandringen som nämndes ovan blev deras sista aktivitet men den gav också tecken på vad som skulle komma. Detta nämns i vår introartikel till AKS, läs den här.

AFA Skåne har skrivit en artikel om Aktivklubb Skåne som la ner innan den hade lanserats, läs den här
AFA Stockholm har även publicerat en artikel om Elias Sakari Siurua och hans pågående utbildning som Artillerigruppchef inom Skaraborgs Regemente P4 i Skövde. Artikel ger en översikt och rör Granskogsfolket, ekofascisterna i The Green Brigade och White Boys, läs den här.

Tom är idag aktiv i AKS via lokalgruppen Aktivklubb Hälsingland vilket var den första aktivklubben i Sverige som lanserades på Gym XIVs evenemang Kontrakultur i januari i år, läs den här. Loke och Alexnader deltog under eventet.

Aktivklubb Hälsningland. Tom står näst längst till höger på den övre raden.

Det är Loke som drar i stora delen av aktiviteterna i Hälsingland så väl som nationellt sedan Oskar Laas inte är kvar i Sverige. I Juli 2020 mailet Oskar AFA Stockholm för att meddela att han inte längre är organiserad i den nationella rörelsen. Han blev senare blivit utvisad till Estland.

Oskars mail till AFA Stockholm.

Här nedan följer en lista på adresser till de som är med i artikeln

Rasmus Ramsell Cardestål
20030704-3992
Timmervägen 23 B
645 44 Strängnäs


Nils Loke Westerbring
20000619-4393
Björkgatan 75 lgh 1101
824 70 Delsbo


Martin Alexander Johansson
20001030-7718Nybonnsvägen 10
824 65 Näsviken
Han är skriven på adressen tillsammans med hans partner Malin Nordin(20010606-7580).


Ingemar Westerbring
19780308-7555
Sveavägen 16
734 40 Hallstahammar
Ingemar bor tillsammans med Lisa Hamberg(19841002-6929) som även hon varit aktiv i NMR och följt Ingemar över till Nordiska Styrka.

Mailkonversationen med Tom