AFA Skåne: Årsrapport över NMRs aktiviteter och aktivister i näste 3 2023

Precis som vi förutsåg i förra årets summering har aktiviteterna i Skåne och Blekinge minskat både i kvalitet och antal. Från att 2021 haft dryga 180 kamprapporter har dessa stadigt blivit färre och ligger i år strax under 30 st.

Tidigare år har vi sett både offentliga och uppsökande aktivieteter vilket numera är helt frånvarande. Årets första sex månader innehåller ett fåtal träningar och klistermärkesuppsättningar, men består till största del av flygblandsutdelningar i Örkelljunga kommun samt några få ställen runt om i Skåne och Blekinge i nära anslutning till aktivisternas egna bostadsområden.

Andra halvan av året har aktiviteten minskat ytterligare och av de tio aktiviteter som näste 3 rapporterat är sex interna träningar och resterande uppsättning av klistermärken.

Också vid större nationella samlingar så som blixtdemonstrationer i Stockholm och Uppsala har närvaron från näste 3 minst sagt varit blygsam. 

Med anledning av den låga nivån näste 3 håller ser vi det inte länge som motivierat att årligen uppdatera om aktiviteter och aktivister och räknar med att detta blir vår sista årssammanfattning av näste 3 om inte situationen radikalt förändras.

Vi kommer fortsätta ha koll på hela nästet av passiva och föredetta medlemmar som inte tagit kontakt med oss än, mer info om dessa kan du till exempel läsa i vår förra årsartikel.
I år har vi sett 4 personer som aktiva i Nordiska Motståndsrörelsen Skåne/Blekninge:

Daniel Per Göran Lindberg (Tidigare Gerdås)
19870918-2573
Bassköpsvägen 302
291 92 Kristianstad

Domar:
Vårdnadstvist – Lunds TR T 1944-18

Zacharias Michael Gustav Hortén 
19940809-7435
Infanterigatan 22 H
264 51 Ljungbyhed

Domar:
Grov skadegörelse – Kristianstad TR, B 1051-20

Karl Mikael Marcus Hansson 
19881022-4017
Folkbokföringsadress saknas

Domar:
Misshandel x2, ofredande, brott mot knivlagen – Lunds TR B 2768-19
Ohörsamhet mot ordningsmakten – Helsingborgs TR B 4646-18
Hets mot folkgrupp – Falu TR B 3477-20
Hets mot folkgrupp – Falu TR B 202-20
Hastighetsöverträdelse – Helsingborgs TR B 5917-21
Grov skadegörelse – Kristianstad TR B 1051-20
Misshandel – Helsingborg TR B 5794-22
Misshandel – Helsingborg TR B 7380-22
Brott mot väglagen – Bleking TR B 627-22

Sebastian Lennart Tim Elofsson 
19950317-3719
Järingsholm 6502
286 74 Skånes Fagerhult

Domar:
Ohörsamhet mot ordningsmakten – Helsingborgs TR, B 4646-18
Försök till misshandel – Lunds TR, B 2768-19
Brott mot knivlagen – Helsingborgs TR, B 3181-21
Misshandel – Helsingborg TR B 5794-22

Känner du dig träffad av artikeln eller vill undvika vår uppmärksamhet så finns här information om hur vi förhåller oss till avhoppare. 
Har du information av någon av de ovanstående eller övriga i eller i närheten av den nazistiska rörelsen så hör gärna av dig till din närmsta lokalgrupp.

Mail:
[email protected]
[email protected]
[email protected]