AFA Research: Kundregistrens betydelse

Under året 2023 har lokalgrupperna i AFA arbetat med de läckta kundregistren från de nazistiska webbshopparna “Midgård” och NMR kopplade “Greenpilled”. Uppmärksamheten har blivit stor internationellt, flera utländska AFA grupper har skrivit artiklar på de personer som figurerat i registren. Nätverket blev intervjuade av VICE magazine, och släppet har nämnts i flera medier. I skrivande stund har nyheten kring släppet av Midgård visats 1,6 miljoner gånger på Twitter vilket är en större spridning än vad vi någonsin tidigare haft på en artikel.

Flera internationella grupper har lagt ut sina avslöjanden från vårt register på Twitter, man kan hitta dem under hashtaggen #MidgardExposed

Omfattningen
För att förstå vikten av läckorna måste man sätta dem i det sammanhang med det långsiktiga researcharbetet grupperna utvecklat de senaste decenniet. Tillsammans med det arbete som gjordes kring de större nazistmarscherna under 10-talet täcker vi nu in stora delar av den nationella scenen. Från att kartlagt den tidigare anonyma svansen kring de större demonstrationerna kommer vi nu även åt de som inte deltagit på offentliga aktiviteter och försökt undvika uppmärksamhet.

Det här har gett oss en ovärderlig inblick och kontaktyta mot den fascistiska rörelsen. Genom avhoppare och i kontakt med de som figurerat i hacken har vi kunnat koppla ihop de olika miljöerna och identifiera nyckelpersonerna. Det första Midgårdshacket sträcker sig mellan 2011 – 2017 och det nyligen publicerade mellan 2017 – 2022. När det gäller NMRs webbshop Greenpilled fick vi under en längre tid insyn i realtid, där kunde vi följa beställningarna månad för månad och jämföra med information från andra källor.

Förändringar i researcharbetet
Synen på researcharbete har förändrats i nätverket, det är en process under flera år där vi arbetat för att göra mer av vår information tillgänglig för allmänheten och kundregistren är en del i den processen. Researcharbetet är idag ett kollektivt arbete, där alla lokalgrupper deltar i arbetet med de större projekten.

Midgård har vi valt att släppa som ett register för att ge ett verktyg för antifascister utanför nätverket en möjlighet att arbeta med beställarna – något som har resulterat i ett flertal artiklar av grupper utanför Sverige.

Vi arbetar för att fortsätta i den här riktningen, vi hade velat komma ännu längre fram. Begränsningen ligger i den tid det tar att hantera och bearbeta den stora mängd information vi har. Förhoppningsvis kommer vi kunna fortsätta och öka takten på våra publiceringar.

Resultatet
De personer vi har identifierat kommer aldrig obemärkt kunna gå vidare in i den parlamentariska politiken eller få ansvarspositioner i samhället utan att ställas till svars för sitt förflutna. Genom att vi hade tillgång till hacket för NMRs tidigare webbshop “Kampboden” kunde vi avslöja Visbymördaren Theodor Engströms stödmedlemskap i NMR, något bland annat Martin Saxlind försökte förneka.

Möjligheten att anonymt kunna delta på demonstrationer finns inte längre, det har vi kunnat se resultatet av – inga större nazimarscher har genomförts i Sverige sedan 2019. Det här är en konsekvens av bland annat Nazispottings ihärdiga arbete men sammanfaller såklart med den generella försvagningen av den nationella rörelsen.

Att understödja rörelsen ekonomiskt via webbshopparna innebär nu också en risk för att bli röjd, omfattningen och antalet läckor går inte att förklara bort som enskilda händelser. Det är svårare idag att bedriva offensiv aktivism, vi ser det i Aktivklubbarnas försök att hitta sin plats. När aktivisterna väl är identifierade blir det omöjligt att ta på sig offensiva aktioner utan att bli utpekade.

Sedan det svenska nätverket Antifascistisk aktion grundades har samhället och det politiska klimatet förändrats. Exponering som metod har begränsningar och måste kombineras med ett målinriktat antifascistiskt arbete, men det grepp vi nu har på den fascistiska miljön är på en nivå vi aldrig tidigare haft. Vi kommer att fortsätta utveckla vårt researcharbete, vill man vara del i det antifascistiska arbetet så kontakta närmaste lokalgrupp.