AFA Stockholm: Nedslag i AfS

Den fascistiska rörelsen i Sverige blir allt mer brokig, men det behöver inte alltid vara en svaghet. Alternativ för Sverige (AfS) är en av aktörerna i den fascistiska miljön. Den här artikeln belyser både partiföreträdare som kandiderar i höstens val och andra aktiva medlemmar

AfS nyttjar nätverk och rum där missnöje spirar och framställer sig som det enda alternativet till de etablerade riksdagspartierna. De bedriver mycket av sin politiska aktivism under avpolitiserande täckmantlar bestående av ”politiskt obundna” sakfrågerörelser och yrkestitlar; exempelvis framställer de sig själva som frilansjournalister och frihetsaktivister.

Alternativ för Sverige målas ofta ut som en småskalig intresseklubb för misslyckade Sverigedemokrater. I och med normaliseringen av SD riskerar ett fokus på AfS:s kopplingar till dem att resultera i att vi går miste om den bredd som AfS representerar och den mångfald av nätverk de nyttjar. Det riskerar att bidra till normaliseringen även av AfS.

Den här artikeln syftar till att belysa både AfS medlemmar och företrädare som kandiderar i kommun, region och riksdag. Det finns flera faktorer till att vi väljer att informera om medlemmar och inte enbart kandidater. För det första så har deras utvalda kandidater genomgått en intern intervjuprocess i jakten på lämpligaste kandidaterna. Föga förvånande får de medlemmar som är dömda för brott nöja sig med att vara ”anonyma” aktivister.

För det andra så kan inte kandidaterna påstås motsvara den politiska aktivismen i medlemsbasen, i synnerhet inte på ett geografiskt plan. Under våren har vi kunnat se hur aktivister och kretsledningen från AfS Stockholm åkt på utflykt bara för att utgöra större delen av deltagarna på diverse torgmöten, även till den grad att medlemmar tillhörande AfS Stockholm har synts på bild på vad som påstås vara lokala medlemsmöten. För det sista så menar vi att fascister är fascister varesig de utövar sin politik på gator och torg, kommunfullmäktige, twitter och vårt mål är att krossa fascismen i alla dess former.

Prideparaden i Stockholm kommer att ske idag med start kl. 13.00 vid Norr Mälarstrand intill Rålambshovsparken. Samma dag kl. 14.00 planerar Alternativ för Sverige att hålla sin valupptakt i amfiteatern i Rålambshovsparken. Vi kan därför förvänta oss att personer från den fascistiska rörelsen kommer befinna sig i nära anslutning till paradens startpunkt, för att inte glömma de som i dagsläget även pysslar med Avmaskerat och diverse alternativmedier. Detta inkluderar personer som bland annat dömts för vapenbrott, hets mot folkgrupp (gentemot bl.a. HBTQI-personer) och våldsamt upplopp och flera grader av misshandel samt personer som tidigare försökt attackera exempelvis sittstrejken för ensamkommande, Prideparaden och 8:e Mars-kommitténs demonstrationståg.

Bilden ovan från år 2015 visar en utav alla aktioner som Nordisk Ungdom utfört gentemot prideparaden. Exempelvis står Christian Mattsson längst till vänster, han är nunmera medlem i Alternativ för Sverige. Vi sammantsällde Nordisk ungdoms medlemmar 2018 som finns här.

Vi kan inte se detta som något annat än en medveten provokation och ett hot mot HBTQI-kamrater och allierade. Nedan offentliggör vi därför några av AfS medlemmar tillika frekventa aktivister.

Bilden till vänster är från maj 2017 när Nordisk Ungdom utför en aktion mot sittstrejken för ensamkommande. Bilden till höger är från Alternativ för Sveriges valkick-off den 12e mars 2022, i denna bild syns demovakterna Daniel Otto Kalevi Sjöroos, Robert Lockett och Felix Jonsson (fd. Nordisk Ungdom).

Robert Alexander Lockett
19830304-0052
Selebovägen 41 Lgh 1001
122 48 Enskede
Locket arbetar sedan 2020 på MTR Tunnelbanan AB.

I bilden till vänster delar Robert Lockett ut flygblad, i högra hjälps Yvonne Lindholm och Lockett åt i AfS-lagret.

Lockett är an av AfS Stockholms mest aktiva medlemmar och har deltagit åtminstone sedan 2019 i både interna och utåtriktade aktiviterer. Bland annat har han deltagit i manifestationer tillsammans med både AfS och NMR den 30 november 2021, valkickoffen i mars och under ”samtal med svenskarna” i Jakobsberg i april.

Bilden ovan togs den 12e mars 2022 på AfS Valkick-off, i gula västar i syntes Omar Filmersson och Robert Lockett som agerade demovakter. En liten stund senare beslutar sig Lockett att ställa sig och mingla med Anders Jonsson (NMR). Två organisationer som numera är bittra fiender.

Bilden ovan togs under polisens husrannsakan hemma hos Robert Lockett.

I polisförhöret framgår det att Lockett har testskjutit med vapnet i ett skogsparti i Högdalen/Farsta för att se om den fungerade, vilket den gjorde. Locketts skäl till att ha införskaffat sig detta vapen sägs vara för säkerhet, förhörsledaren ber honom utveckla vad han menar med säkerhet och undrar om Lockett är hotad. Hans svar lyder ”Nä det är den allmänna hotbilden i samhället, ställen där man rör sig”.

JONATHAN ROBERTSSON STAGH

19820226-0694

Buntmakarvägen 24

141 73 Segeltorp

Bilden ovan är från AfS Stockholms Luciafirande. Jonathan Robertsson Stagh syns i mitten.

Stagh är nära vän med både Gustav Kasselstrand och William Hahne. Han deltar både i AfS interna aktiviteter som i deras torgmöten, därtill var han en utav talarna 30 november 2021. Han är även medlem och aktiv i föreningen Gimles, en kulturförening knuten till Sverigedemokraterna.

ilden till vänster står Marios Steggos till vänster och till höger Jonathan Robertsson Stagh. I den högra bilden står Gustav Kasselstrand till vänster, med solglasögon Jonathan Robertsson Stagh och till höger Christian Mattsson.

Stagh har blivit dömd för het mot folkgrupp (B 4174-21). Detta då han uttryckt bland annat “Gå och häng er istället, era satans undermänniskor!” och “Bränn alla Pride-flaggor”.

Karl Ivar Rydgren

19940527-0159

Möja Ramsmora 844

130 43 Möja

I vänstra bilden ovan syns Karl Rydgren, längst till höger under en flygbladsutdelning med bland annat Marie Axelsson Ahl och Robert Lockett. I den högra bilden står Rydgren med sin partner Louise Lundin.

Rydgrens deltagande i den fascistiska rörelsen sträcker sig dock betydligt längre bak än med Alternativ för Sverige. Vi har tidigare uppmärksammat Rydgren här, men han har nu gått över till att figurera inom AfS Stockholm. Han deltar aktivt i demonstrationer och i deras interna aktiviteter. På valkickoffen syntes Rydgren brevid bland annat Christian Mattsson, Johan Jonsson Dahl, m.fl.. Dessförinnan var Rydgren aktiv inom Svenska Motståndsrörelsen. Rydgren dömdes 2015-02-20 för våldsamt upplopp i Kärrtorp med påföljden fyra månaders fängelse. Han deltog även i SMR: gatuaktion i Umeå den 7 september 2013 och åtalades för både hets mot folkgrupp och brott mot vapenlagen, dock friades han för de sistnämnda.

Bilden ovan togs den 12 mars 2022 på AfS Valkickoff. Till vänster ser vi Karl Rydgren, i mitten i gul väst Daniel Otto Kalevi Sjöroos och i gul väst till höger är Mikael Valtersson. Sjöroos och Valtersson var två av de som agerade demovakter.

Lars Kenneth Berg

19720407-0036

Hasselgatan 31 Lgh 1102

19437 Upplands Väsby

Kenneth Berg

Redan mellan år 2005 och 2010 var Berg aktiv medlem i Sverigedemokraterna, för att sedan mellan år 2011 och 2014 gå över till Nationaldemokraterna. År 2016 deltog Berg tillsammans med NMRs demonstrationer både i Borlänge på första maj samt i Stockholm den 12e november. Det var i mars 2020 som Berg beslutade sig för att gå med i AfS.

Bilden ovan är tagen utanför Spånga IP under Järvaveckan 2022, Adam Hellman till vänster, Kenneth Berg står i mitten och Hans David Bergquist(19760909-0373) till höger.

I mars 2020 börjar Berg skriva i Facebook-gruppen Vi som Älskar Alternativ För Sverige (AFS), där han likställer AfS med ND och informerar om att han befunnit sig i den nationella rörelsen i ett gäng år, deltagit i demonstrationer, möten och flygbladsutdelningar. Den 10 mars skriver han att han blivit medlem i AfS, något som han tidigare nekats.

Bilden ovan är tagen den 3 april 2022 under AfS torgmöte i Jakobsberg, ”samtal med svenskarna”. Till vänster Kenneth Berg och till höger står Gustav Kasselstrand.

Den 8 juli 2020 publicerar Pär Öberg ett Facebook-inlägg vari han uttrycker sin stolthet gentemot sin organisation, i detta kommentarsfält dyker Berg upp och skriver ”Synd bara att det är svårt att komma med”. Så sent som i vintras kommenterar Berg ett av Öbergs inlägg bara för att informera att han gärna lyssnar på Radio Nordfront ”i dessa tider”.

I bilden ovan ser vi Carolina Regina Mia Sabour, Kenneth Berg och Anders Bergström (19680520-7559).

Bergs Facebook-vägg kryllar av hopplösa försök till att hitta kärleken med en nationell kvinna. I 2014 uppdaterar han sin relationsstatus till att han ingår i ett komplicerat förhållande. I kommentarsfältet framgår det att de ses sällan och att hon inte är nationalist, det sistnämnda beklagar han sig över då han ”drömde att få en kvinna för att få en familj medlemskap i ett nationell parti”. Föga förvånande så är sökandet igång igen 2015, men han har gett upp på Facebook och gått över till match.com; hans motivering lyder ”yngre tjejer å bra me svenskar där”.

Daniel Otto Kalevi Sjöroos

19900321-1316

Liljevalchsgatan 15 Lgh 1003

15145 Södertälje

Bilden till höger är tagen den 4 september 2021 när AfS håller torgmöte på Norrmalmstorg, Sjöroos med grå tröja.

Sjöroos är fd. Sverigedemokrat och tillhör numera Alternativ för Sverige. Han deltar i både interna och utåtriktade aktiviteter, samt deltar i AfS Stockholms kretsledningsmöten.

Bilden till vänster är från september 2018 då Sjöroos (i mitten) deltog i AfS torgmöte inför valet, till vänster om honom i grå t-shirt står Christian Sönnichsen, tillhörde tidigare Svenskarnas Parti och kandiderade för dem i valet 2014. Till höger om Sjöroos i svart keps står fd. NU:aren SamiTapani Ajalin (19930903-3455). Sami Ajalin var en av ledarna för Soldiers Of Odin Stockholm. Han deltog exempelvis vid NU:s attack mot Stockholms Prideparad år 2017. I bilden till höger står Sjöroos, Karl Rydgren och Robert Lockett från midsommar 2022 på Möja (Rydgrens hemort).

Bilderna ovan är tagna den 12 mars 2022 AfS valkickoff, i bilden till vänster syns Robert Lockett, Mikael Valtersson och Daniel Otto Kalevi Sjöroos som demovakter. I bilden till höger står Lockett och Sjöroos tillsammans med Christian Peterson.

Tidigare engagemang

I augusti år 2019 informerade vi om att Nordisk Ungdom offentliggjorde att de upplöst sin organisation till följd av att de saknade kapacitet för fortsatt arbete. Innan sin upplösning bestod NU:s aktivitet av att försöka attackera exempelvis sittstrejken för ensamkommande, Prideparaden och 8:e Mars-kommitténs demonstrationståg.

Bilden ovan visar när Nordisk Ungdom attackerar Prideparaden år 2017. Mattsson i blå tröja i mitten.

Dessvärre är det flera inom dåvarande NU som inte tagit till sig av vår uppmaning om att lämna den fascistiska miljön vid organisationens nedläggning. Därav går vi nu ut med en uppdatering om några fd. NU-medlemmars närvaro i AfS-sammanhang nedan.

Bilden till vänster är från Alternativ för Sveriges valrörelse år 2018, här står Nordisk Ungdom (men även Nordiska Motståndsrörelsen) i samlad trupp. På bild syns bland annat Christian Mattsson och Felix Jonsson. Bilden till höger är tagen under Stockholm Pride när Nordisk Ungdom försökt attackera paraden.

Emil Christian Mattsson Lewicki

19900604-4433

Kvarnhagsgatan 67 Lgh 1201

16554 Hässelby

Bilderna på Christian Mattsson ovan är tagna under Stockholm Pride 2018 då Nordisk Ungdom än en gång utförde en aktion gentemot paraden.

Inom Nordisk Ungdom var Christian Mattsson internationell kontaktperson och var länge en ledarfigur inom organisationen.

Bilderna ovan är tagna den 3 april 2022 under AfS torgmöte i Jakobsberg, ”samtal med svenskarna”. I bilden till vänster syns Christian Mattsson till vänsteroch till höger i blå mössa står Felix Jonsson. Bilden till höger är även den från Jakobsberg, här står han med Evelina Hahne.
Bilden ovan är tagen den 12 mars 2022 AfS valkickoff, Mattsson syns i helsvart till höger.

Felix Jonsson

John Felix Ossian Jonsson

19940209-2150

Hjortvägen 26

178 32 Ekerö

Bilden till vänster är tagen den 20 mars 2021 när Felix Jonsson deltog i Tusenmannamarschen. Bilden till höger är från maj 2017 när Jonsson deltar i en aktion på mynttorget tillsammans med resten av Nordisk Ungdom.

Felix Jonsson var aktiv i dåvarande Nordisk Ungdom, och redan under NU:s första våldsamma attack, som riktade sig mot sittstrejken för unga ensamkommandes rättigheter på Mynttorget i Stockholm år 2017, så blev Jonsson omhändertagen av polis.

Bilden till vänster är tagen den 4 september 2021 när AfS håller torgmöte på Norrmalmstorg, här deltog Felix Jonsson som demovakt. Bilden till höger är tagen den 12 mars 2022 AfS valkickoff, även här deltog han som demovakt.

Johan Ivar Jonsson Dahl

19880809-0495

Husarvikstorget 9 lgh 1104

115 47 Stockholm

Johan Jonsson Dahl syns längst till höger på bilden ovan, i mitten klädd i helsvart är Felix Jonsson och längst till vänster står Joakim Borgman som tillhör Nordisk Styrka. Bilden togs den 20e mars 2021 under Tusenmannamarschen.
Bilden ovan är tagen den 12 mars 2022 AfS valkickoff. Här syntes Johan Jonsson Dahl tillsammans med bland annat Christian Mattsson och Karl Rydgren.

Under Prideparaden i Stockholm 2017 utförde NU en aktion. De började med att ställa sig framför paraden med en banderoll. Enligt förundersökningsprotokollet var personerna agiterade och aggressiva. Polisen försökte knuffa bort dem, efter en stund avvek de själva. Ett tag senare tog de sig in i paraden igen, varpå de blev omhändertagna av polisen med hänvisning till att de gjorde sig skyldiga till ohörsamhet mot ordningsmakten. Christian Mattsson, Johan Jonsson Dahl och Felix Jonsson var 3 av de 15 personer tillhörande Nordisk Ungdom som omhändertogs. Mattsson dömdes för ohörsamhet mot ordningsmakten (B 9364-18) men frikändes från störande av allmän sammankomst, detta då tingsrätten konstaterade att ”det saknas förutsättningar att döma de tilltalade för störande av allmän sammankomst eftersom Prideparaden inte är att se som en allmän sammankomst enligt brottsbalkens mening”.

Det är inte första gången dessa tre fd NU-medlemmar förekommer i brottmål. Samma år utförde NU en attack mot en sittstrejk för ensamkommande på Mynttorget. Denna gång var de totalt 17 personer från Nordisk Ungdom. Mattsson, Jonsson Dahl och Jonsson deltog även denna gång. Under denna händelse så kastade Oskar Hasselgren (19970527-7433) en bengal mot den sittande demonstrationen. För detta dömdes han för misshandel (B 4196-18) med påföljden fängelse i två månader.

Alternativa fascister i Sverige

Internt och utåtriktat, socialt och politiskt, privat och offentligt; den brokiga fascistiska rörelsen väver in i varandra på betydligt fler sätt att de skulle medge. Vi avslutar denna artikel därför med lite ytterligare exempel på fascisternas sammansvetsning.

Joel Hagberg

Joel Gustav Hagberg

19950312-7251

Skebokvarnsvägen 263 lgh 1201

124 53 Bandhagen

På Alternativ för Sveriges torgmöte den 4e september 2021 syntes även ett annat bekant ansikte i form av Joel Hagberg, ses här i rutig skjorta. Vi skrev nyligen en artikel om Hagberg. Han är aktiv i Näste 1 av Nordiska motståndsrörelsen sedan 2019 men har även befunnit sig i andra delar av de fascistiska och konspiratoriska miljöerna i Stockholm.

I bilderna ovan syns Ulrika Hallgren (19690414-8985, Stationsgatan 35 lgh 1001972 32 Luleå) hemma hos Yvonne Anna Lucia Lindholm (19660123-0169, . Broddvägen 74, 13673 Vendelsö).
Det är inte bara Ulle som hängt hemma hos Yvonne. Här ovan ser vi Maria Westman och Mikael Valtersson på middag hos Lindholms. Westman har varit aktiv i både SvP och deltagit i demonstrationer med NMR, i år har det framkommit att hon inte fått bli medlem i NMR till hennes stora besvikelse.
I bilden ovan ser vi Carolina Regina Mia Sabour(19820117-8921, Trondheimsgatan 11 Lgh 1702, 16432 Kista) som fanns på plats när Rasmus Paludan (vars parti heter Stram Kurs) besökte Rinkeby den 15e april 2022, hon är medlem, frekvent aktivist och mötesdeltagare inom AfS Stockholm.

***

Känner du dig träffad av vår artikel, eller vill undvika vår framtida uppmärksamhet, så är det bara att höra av sig till oss på mail. Här finns en bra sammanfattning av hur vi förhåller oss till kontakt med avhoppare: information till avhoppare.

Känner du till de här personligen? Ser du honom i din vardag, på jobbet eller i ditt bostadsområde? All information är av intresse.

Har du annan information om fascistisk aktivitet i Stockholms, Upplands, Gotlands län? Eller är du intresserad av att organisera dig i AFA? Tveka då inte att kontakta oss!

Mejl: [email protected]