AFA Malmö: Annika Malmstedt – Kommunansvarig för AfS hotar valarbetare

Medier har skrivit om händelsen den 24:e Augusti då en kvinna gått in i lokalen för förtidsröstning i Rosengårds centrum, vägrat gå därifrån och skrikit hotelser mot valfunktionärerna. Kvinnan är Annika Malmstedt, kommunansvarig för AfS Malmö, och vi har valt att titta närmare på henne. Mannen som media inte lyckades identifiera är Anders Wiman, även han aktiv i AfS Malmö och kandidat både i kommun och region för partiet. Vi har gått igenom Annika Malmstedts tidigare domar samt frivårdens utredning och sammantaget ger det en bild av AfS kommunansvarig som en trasig och missanpassad kvinna som projicerar sina egna tillkortakommanden utåt.

Annika är polisanmäld för händelsen den 24:e Augusti. Hon har även skickat ett mail till valnamnden som tyvärr är under sekretess. Vi kommer att återkomma om den händelsen och förhoppningsvis också kunna publicera annikas brev. Vi har valt att fokusera den här artikeln på Annika Malmstedt. Även Anders Wiman deltog i händelserna i Rosengård men hade en mindre framträdande roll – eventuellt återkommer vi till honom i framtiden.

Annika Malmstedt och Anders Wiman på AfS torgmöte i Malmö 2022.
 • Mål nr 2383-18 DOM 2018-09-20 Malmö förvaltningsrätt1. Förvaltningsrätten avslår överklagandet (Angående nekand sjukersättning från 2017)
 • Mål nr: B 4070-19 DOM 2019-11-06 Malmö tingsrätt1. Hets mot folkgrupp vid 3 tillfällen
  Påföljd: DagsböterÄrende nr: 800304-4065 2019-10-31 Personutredning frivården Malmö
 • Mål nr: B 102-21 DOM 2021-06-14 Malmö tingsrätt. Olaga hot
  Påföljd: Fängelse 9 månader, skadestånd 10 000 kr
 • Mål nr: B 2203-21 B DOM 2022-02-03 Hovrätten över skåne och blekinge1. Grovt olaga hot
  Påföld: Fängelse 9 månader, skadestånd 15 650 kr Vägrar delta i personutredning.

Grovt olaga hot samt tre fall av hets mot folkgrupp

Malmstedt dömdes till nio månaders fängelse efter att i december 2020 riktat ett luftvapen mot huvudet på en 15:årig granne och uttalat “Du ska gå ner till din lägenhet innan jag skjuter dig”. Anledningen var att grannen hade gått upp och ringt på hos henne för att be henne dämpa sig. Grannen hade antagit vapnet för ett riktigt och mått mycket dåligt över händelsen. Annika Malmstedt förnekade händelsen men under husransakan påträffades luftvapnet i en mycket stökig lägenhet. Med stöd från andra vittnen dömdes Malmstedt.

Bild från husransakan av Annikas Malmsteds lägenhet.
Luftvapnet som användes för att hota 15-åringen.

Annika är även dömd för tre fall av hets mot folkgrupp i november 2019, i samtliga fallen hade hon skrivit inlägg på den lokala facebooksidan Hyllie Folkets Hus.

 • Åtalspunkt 1 – hets mot folkgrupp.
  Annika Louise Malmstedt har har uttalat sig nedsättande om invandrare med syftning på deras nationella ursprung genom att skriva ett meddelande med innehåll såsom att “invandrare är importerad ohyra, att de ska utvisas tillbaka till sina outvecklade länder där de hör hemma“. 
 • Åtalspunkt 2 – hets mot folkgrupp.
  Annika Louise Malmstedt har uttalat sig nedsättande om invandrare med syftning på deras nationella ursprung genom att skriva ett meddelande med innehåll såsom att “de är jävla kräk, att de ska skickas tillbaka till hemländer och att de förtjänar att bli torterade och dödade“. 
 • Åtalspunkt 3 – hets mot folkgrupp.
  Annika Louise Malmstedt har uttalat sig nedsättande om invandrare med syftning på deras nationella ursprung genom att skriva ett meddelande med innehåll såsom att “de är ohyra, att de har låg IQ”

Under rättegången försvarade sig Annika med att hon sökt hjälp under åren men inte fått det, att hon kände sig konstant förföljd under perioden och att det ledde till at hon var utåtagerande och fick aggressionsutbrott. Hon menade på att hon blivit torterad av sina grannar då de spelat hög musik flera gånger i veckan och börjat se dem som sina fiender. Hon erkänner också att hon har varit intresserad av Nordiska Motståndsrörelsen, men att hon föredrar AfS. Tingsrätten ansåg att det var klarlagt att Annika Malmstedt skrivit inläggen, att de hade viss spridning samt att de uttrycker missaktning mot personer utifrån deras nationella ursprung och dömde henne till dagsböter.

Frivårdens personutredning 

Annika sammarbetar med frivården under åtalen om hets mot folkgrupp och det resulterar i en personutredning i oktober 2019.
Hon berättar för frivården att hon är född och uppvuxen i Malmö och Staffanstorp. Hon beskriver en uppväxt med inslag av våld och mobbing både från hemmet och i skolan. I dagsläget lever hon som ensamstående utan barn och säger att hon inte haft någon kontakt med sin familj på flera år, vilket hon inte heller saknar. Hon har sin försörjning genom ekonomiskt bistånd från socialtjänsten samt ströjobb med läxhjälp och Ledsagning.

Annika Malmstedt är sedan år 2005 bosatt i en hyreslägenhet på Hyacintgatan 8. Hon säger att hon konstant blir utsatt för trakasserier av såväl andra boende i området samt hyresvärden (MKB).
Vidare finns en problematik kring Annika Malmsteds psykiska mående då hon säger sig ha diagnoserna ADD och Aspergers syndrom, men att sjukvården inte är villiga att erbjuda henne någon hjälp eller stöd. Annika Malmstedt menar att hon upplevs av sjukvården som en jobbig och påfrestande patient på grund av sina diagnoser , och att hon därför inte får den hjälp hon behöver då ingen tar sig tid att prata med och lära känna henne. Hon har skrivit ett antal självremisser och även sökt insatser enligt LSS men inte erbjudits några insatser över huvud taget.
Hon berättar vidare att hennes mående försämrats under de senaste åren och att hon emellanåt upplever psykosliknande tillstånd. Annika Malmstedt har spärrat sina sjukjournaler då hon misstror sjukvården.

Omprövning av beslut om sjukersättning

Från försäkringskassan får vi ut den dom där Annika nekades sjukersättning i september 2018. Bakgrunden är att Annika kräver att bli beviljad sjukersättning på heltid då hon inte orkar med att gå tillbaka till arbetslivet och anser att hon inte hör hemma på arbetsmarknaden. 
Annika menar på att hon helt saknar arbetsförmåga för all överskådlig framtid på grund av tre utbrändheter, nervsammanbrott, psykoser, tvångstankar, förföljerser, hot och trakasserier. Så fort hon är runt människor måste hon vila sig minst två dygn efteråt. Så länge hon håller sig ifrån människor och samhället mår hon bra.
Förvaltningsrätten nekar omprövningen och går på försäkringskassans linje; att underlaget för att Annika skulle ha så pass mycket nedsatt arbetsförmåga saknas.

Annika Malmstedt och Blågula korset

2021 dyker Annika upp som författare till en insändare i “Nya Dagbladet” (En högerextrem nättidning) där hon kritiserar välgörenhetsorganisationen “Blågula korset” (En högerextrem välgörenhetsorganisation kopplat till Fd Nationaldemokraten Tor Paulssons nätverk). Insändaren är intressant med bakgrund av de konflikter pågått inom den nationella rörelsen med Tor Paulsson och hans frontorganisationer på ena sidan och bland annat Nya dagbladet, Det fria Sverige och Nordiska motståndsrörelsen på andra.
I den här konflikten har Alternativ för Sverige varit splittrat. Stockholmsavdelningen har ansetts tagits över av Tor Paulssons nätverk medan det sett annorlunda ut i resten av landet. Med bakgrund av detta är det svårt att veta de bakomliggande orsakerna till Annikas insändare. Värt att notera är att hon inte nämner sitt engagemang inom AfS i insändaren.

Alternativ för Sverige – Den nationella rörelsens slasktratt

När man granskar AfS är det ett misstag att tro att ledningen och kretsen kring Kasselstrand är representativ för hur partiet i stort ser ut. Man lyfter gärna fram den delen av unga rika överklasslynglar i innersta kretsen i propagandan utåt. Men verkligheten är den att de som delar flygblad och gör allt basarbete för partiet är den typen av missanpassade och ressentimentdrivna personer så som Annika Malmstedt. 
Långt efter ledningen tröttnat kommer svansen finnas kvar. Att bemöta den typen av rasistiska utfall som Annika Malmstedt gjorde i Rosengård eller när hon hotar sina grannar och hetsar mot boende i Malmö måste vi göra tillsammans. Exponera fascisterna och visa dem vägen ut ur Skåne, Annika Malmstedt och Anders Wiman är inte välkomna här!

Uppgifter

Annika Louise Malmstedt
19800304-4065
Hyacintgatan 8
215 26 Malmö

Anders Gunnar Wiman
19460518-1231
Vitemöllegatan 15 A lgh 1201
214 42 Malmö

Annika arbetade 2015/2016 på Barn- och Skolförvaltningen i Lund, till och från har hon varit barnskötare i Burlöv och under en kortare period även fritidspedagog i Lomma. Sedan 2019 är hon åter igen anställd av Lund stad, nu som ledsagare.
Kontakt:
[email protected]
[email protected]

Känner du till Annika Malmstedt och/eller Anders Wiman personligen, ser du han/hon i din vardag eller på jobbet? Har du annan information om AfS eller fascistisk aktivitet i allmänhet i Skåne? Tveka då inte att kontakta oss: [email protected]

Känner du dig träffad av vår artikel, eller vill undvika vår framtida uppmärksamhet, så är det bara att höra av sig till oss på vår mail. Här finns en bra sammanfattning av hur vi förhåller oss till kontakt från avhoppare.

Kontakt: [email protected]