AFA Helsingborg: Ny aktivist i Näste 3 (NMR) – Ida Van Der Velde

Under 2021 började en ung kvinna synas på aktiviteter anordnade av Näste 3. AFA Helsingborg väljer nu att gå ut med hennes identitet: Ida Van Der Velde, skriven hos sina föräldrar på Ringstorp. Ida har valt att inte vara direkt synlig i NMRs offentliga propaganda, på bilder syns hon bakifrån eller på långt håll. 

Ida Van Der Velde

20020221-7121 

Kurirgatan 1 

254 53 Helsingborg

Bil Volvo V70 svart, regnr: KOJ070

Ida har gått på Ryssbygymnasiet 2018-2021 med inriktning naturbruk. Ryssbygymnasiet är en friskola belägen mellan Växjö och Ljungby och har internat. Under sin tid där deltog Ida i UF (Ungt företagande) där hon var nominerad för sitt företag “IBA Natur” i kategorierna “årets tjänst” och “årets innovation”.

Enligt Ryssbygymnasiets plan för diskriminering och likabehandling så ska undervisningen syfta till att utveckla elevens fulla möjligheter och respekt för mänskliga rättigheter (Barnkonventionen, artikel 29). Skolans värdegrund är ett övergripande uppdrag som ska genomsyra all verksamhet. Värdegrunden ska omsättas och praktiseras i vardagens alla  pågående lärprocesser och aktiviteter.


Då Ida gick vidare från friskolan till att bli nazist misslyckades Ryssbygymnasiet med sin plan mot diskriminering & kränkande behandling. Vi är inte förvånade, vår erfarenhet med skolors arbete mot högerextremism är att de policydokument och handlingsplaner de tar fram inte har någon som helst effekt.

Ida Van Der Velde – deltagande på NMR aktiviteter

Ida Van Der Velde tränar med Näste 3

2021-01-02 Höll Näste 3 månadsmöte utomhus och här deltog Ida. De påstår även att de spelade rugby samt hade kampsportsträning, intressant här är att hon inte är med på någon av bilderna i kamprapporten.

Ida Van Der Velde delar flygblad i ängelholm

2021-02-25 Deltar Ida i en offentlig flygbladsutdelning i Ängelholm, inte heller denna gång syns hon på bild i kamprapporten.

Ida Van Der Velde på träningshelg med NMR
Ida Van Der Velde längst till höger i bild

2021-04-17 Näste 2, 3 och 7 har en träningshelg med efterföljande firande tillsammans där de åt tårta och lyssnade på tal där man hyllade Adolf Hitler och andra nazister. Även här verkar inte Ida vilja ställa upp synlig på bilder.

Manifestation mot Corona-restriktionerna 2021-03-20

Ida Van Der Velde med Cedric Höglund på manifestation mot corona-restriktionerna

I mars syntes Ida Van Der Velde i ett annat sammanhang. I en blandning av hippies och konspirationsteoretiker dök Ida upp tillsammans med NMR-aktivisten Cedric Höglund på den manifestationen som hölls på Gustav Adolfs torg i Malmö. På den manifestation som hölls samtidigt i Stockholm deltog ett flertal nazister från NMR samt andra från den högerextrema miljön. Det var under den här perioden NMR började intressera sig på allvar för “frihetsrörelsen”, Ida och Cedrics deltagande i Malmö skall ses i ljuset av detta.

Känner du till Ida Van Der Velde personligen, eller ser du henne i din vardag eller på jobbet? Har du annan information om fascistisk aktivitet i Helsingborg? Tveka då inte att kontakta oss: [email protected]

Känner du dig träffad av vår artikel, eller vill undvika vår framtida uppmärksamhet, så är det bara att höra av sig till oss på vår mail. Här finns en bra sammanfattning av hur vi förhåller oss till kontakt från avhoppare.

[email protected]