AFA Research: Nordiska Motståndsrörelsens IT & personerna bakom

Tack vare nazisters notoriskt bristande IT-säkerhet har vi antifascister upprepade gånger kommit över användbar information från deras nätbutiker, forum och chattar. På Nordendagarna 14 augusti presenterade Nordiska motståndsrörelsen (NMR) “Nordfront 2.0” med bl.a. ett nytt forum. Vi har sedan en längre tid tillbaka haft tillgång till forumet och har följt arbetet med det. AFA Research kan med den här artikeln avslöja fyra personer som är ansvariga för NMRs IT-miljö: Max Rosenfors, Martin Saxlind, Robert Eklund samt den ljusskygge och fram tills nu anonyme Jonas Hendrikson. 

Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) har genom åren haft stora problem kopplade till deras IT-säkerhet. Under 2010-talet har ett flertal nazistiska nätbutiker och forum hackats av antifascister och användaruppgifter till organiserade nazister har läckt ut. AFA har genom åren haft god användning för dessa uppgifter för att kartlägga och attackera den organiserade nazistiska rörelsen. Trots omfattande läckor och intrång så har den nazistiska IT-infrastrukturen inte förbättrats och deras försök att lova deras användare säker IT-miljö är bara tomma ord från en inkompetent ledning. 

Nordfront 2.0 och forumet

På Nordendagarna, NMRs årliga möte för hela organisationen, lanserades en uppdaterad version av deras nättidning Nordfront. Samtidigt lanserades en forumfunktion till hemsidan. Forumet kommer att ersätta nuvarande kommentarsfält hos organisationens nättidning och även fungera som diskussionsforum. Det är inte första gången Nordiska Motståndsrörelsen försöker sig på att driva forum, senast 2015 startades forumet nordfront-forum, forumet blev snabbt inaktivt och även hackat vilket försåg antifascister med b.la forumanvändarnas lösenord. Kort därefter stängdes forumet ner.

NMR har sedan det förra forumet försvann vid flera tillfällen försökt att lansera ett nytt forum, att skapa egna plattformar för organisationen har varit viktigt för NMR då de flera gånger blivit avstängda och utkastade från de plattformar organisationen använt för uppladdning av filmer, podcasts och nu även från VK som var nordfronts tidigare kommentarsfält . Ett nu nedlagt forumexempel finns att beskåda på adressen nf2.revoltera.se. Revoltera.se/.nu är domäner som ägs av NMR, domännamnet användes som en kampanjsida inför NMRs fiasko till demonstration 30 september 2017 i Göteborg och sedan dess står det att hemsidan “genomgår planerat underhåll”

AFA har under en längre tid haft kännedom om, samt tillgång till, det nya forumet och noga följt utvecklingen kring det.

NMRs IT-grupp lämnar en ofärdig foruminstallation öppen på internet
Skärmklipp från det nyinstallerade forumet

Personerna bakom

I det material vi har kommit över framträder fyra personer som drivande i projektet att utveckla forumet. Vi presenterar dem alla i avsnittet nedan. Tre av dem är välkända nazister och öppna med sitt medlemskap i NMR. Den fjärde, Jonas Hendrikson, har gjort sitt bästa för att hålla sitt nazistiska engagemang hemligt och har undvikit offentliga aktiviteter med NMR. Tack vare organisationens undermåliga datasäkerhet kan vi nu dra fram Jonas ur skuggorna, där han vill verka, och in i ljuset.

Jonas Hendrikson
19810318-0272
Genvägen 2
733 63 Salbohed

Jonas Hendrikson är, som vi nämnt ovan, den enda person i gruppen som sysslar med IT som inte redan är ett välkänt ansikte inom NMR. Han har till det yttersta försökt hålla sitt nazistiska engagemang hemligt men, som vi visat gång efter annan, kommer sanningen alltid fram. Jonas lever till vardags familjeliv med barn och sambo i en villa och har senast arbetat som hyvleriarbetare. Han arbetar även som deltidsbrandman. Vid sidan av det har han ett intresse för datorer och särskilt för Linux-system som han studerar på egen hand genom Linux academy. Han har på sociala medier sökt jobb som Linux-utvecklare på deltid och distans utan resultat.

Max Mikael Rosenfors
19971006-8074
Örabergsvägen 28 lgh 1102
772 31 Grängesberg

Max arbetar sedan ett par år tillbaka med organisationens IT-miljö och projekt. Max var drivande i utvecklingen av- samt designen av NMRs officiella hemsida motståndsrörelsen.se, det är också Max som är främst ansvarig för den tekniska delen utav Nordfronts forum.

Max har varit aktiv i NMR sedan 2017 och är idag en central figur i organisationen och är ofta fotograf vid NMRs aktioner. Han är ansvarig för NMRs webshop, Greenpilled, och driver det från sin lägenhet i Grängesberg. Greenpilled är verksamt genom ett företag som Max registrerat som enskild näringsidkare, Rosenfors Webb & IT. Verksamheten i bolaget uppges förutom handel på internet omfatta dataprogrammering.

Martin Saxlind
19920122-1851
Norralagatan 9 B lgh 1203
826 37 Söderhamn

Martin Saxlind är en välkänd figur inom NMR. Han har varit aktiv under lång tid och var bl.a. med på attacken mot en antirasistisk demonstration i Kärrtorp 2013. Trots sin långa erfarenhet inom NMR och att han är med i NMRs svagaste lokalgrupp, Näste 4, har han inte tagit steget till nästeschef. Han har istället främst fokuserat på skrivbordsuppgifter som redaktör samt chefsredaktör för Nordfront. Samtidigt har han har levt på ekonomiskt bistånd från socialen.

Martin är dömd vid flera tillfällen för hets mot folkgrupp för inlägg som publicerats på Nordfront, och är utöver det dömd för våldsamt upplopp efter Kärrtorp 2013.

Robert Eklund 
19740810-8954 
Läkarvägen 2 E lgh 1201 
931 41 Skellefteå 

Robert Eklund har varit organiserad i den nazistiska rörelsen sedan början av 2000-talet. Med ett tidigt engagemang i Nationalsocialistisk front (NSF) startade Robert och hans bror Jörgen Nationell Norrland år 2005. Efter att Nationell Norrland lagts ner gick Robert in i Svenska motståndsrörelsen (SMR) numera NMR.

Robert är aktiv i riksledningen för NMR och har en roll som samordnare för de olika nästescheferna för hela landet. Tidigare har han varit IT-chef för Nordfront och även nästeschef för Näste 6. Robert har varit inblandad i samtliga IT-projekt med NMR genom åren och har fått fortsätta uttala sig om IT-säkerhet och IT-tips på Nordfront.

Robert Eklund har ett gediget brottsregister och har dömts till fängelsestraff totalt sju gånger. Flera av brotten vittnar om alkoholproblem och han är dömd vid flera tillfällen för rattfylleri och även för brott mot alkohollagen och narkotikabrott. Han har dömts för flera våldsbrott (misshandel, våld och förgripelse mot tjänsteman, våldsamt motstånd, vållande till kroppsskada mm) och vapenbrott (innehav av batong, kniv och elpistol vid olika tillfällen). Flera av dessa har skett när Robert har varit onykter men vålds- och vapenbrott har även förekommit i politiska sammanhang. Vidare har han fått besöksförbud vid tre tillfällen och dömts till fängelse för bl.a. hemfridsbrott och överträdelse av besöksförbud.

Ingen data är säker i nazisters händer

Vi har i artikeln påvisat hur fascister, såväl historiskt som idag, är inkapabla att hantera IT-säkerhet. Det har genom åren gett oss antifascister stora mängder användbar information som har underlättat vår offensiva verksamhet och gjort livet surt för många som trodde att deras personuppgifter skulle förbli anonyma.

Vi vill med detta påminna de personer som registrerar sig på fascisternas forum, handlar på deras webshoppar, är med i deras chattkanaler eller på andra sätt har samröre med fascistiska organisationer på internet, att er anonymitet inte på något sätt är säker och att ni förr eller senare kommer att hamna på radarn för aktiva antifascister. 

***

Känner du dig träffad av vår artikel, eller vill undvika vår framtida uppmärksamhet, så är det bara att höra av sig till oss på mail. Här finns en bra sammanfattning av hur vi förhåller oss till kontakt med avhoppare: information till avhoppare.

Har du information om personerna i artikel eller om NMR i stort får du gärna kontakta oss. Det gäller även information om annan fascistisk aktivitet. Vår mejladress är [email protected]

/ AFA Research