AFA Research: Mika Pihlajaoja – driver företaget Lås & Säkerhet Västmanland AB och är nazist

AFA Research väljer idag att titta närmare på Mika Pihlajaoja. Han förekommer sedan tidigare i sjätte delen av vår artikelserie där vi publicerat medlemmar från den fascistiska webbshoppen ”Det PK-fria tryckeriet” även kallad “White united shop”. Mika driver en egen firma inom säkerhetsbranschen. Med den här artikeln vill vi redogöra för hans engagemang och kontakter i den fascistiska rörelsen.

Mika Pihlajaoja (19890323-0897) är en av de flera hundra medlemmar som vi kartlagt i den fascistiska webbshoppen “Det PK-fria tryckeriet”. Läs vår introduktionsartikel för att få en översikt över materialet. En del medlemmar är avdankade nazister och andra är orgainserade i en naziorganisation eller Sverigedemokraterna. Mika är en av de medlemmar som varken sticker ut eller drar till sig mer uppmärksamhet än gemene man. Vid ett första ögonkast så är Mika en opolitisk frånskild flerbarnspappa som bor i Västerås och driver ett eget företag. Han gillar bilar, dricka öl och har spelat innebandy. Det Mika inte visar öppet är hans nazistiska sympatier och de nazister som han regelbundet umgås med.

Mika Tapio Pihlajaoja
19890323-0897
Referensvägen 8a
724 76 Västerås

Mika driver ett företag som heter Lås & Säkerhet Västmanland AB (organisationsnummer: 559251-3815). Innan han startade sin firma så arbetade han som låssmed på Certego i Sverige för att sen bli anställd som säkerhetstekniker på Newsafe och därefter arbetade han som låssmed på Jourlås Sverige AB. I mars 2020 startade han eget. Mika är en certifierad värdeförvaringstekniker, vilket är ett erkännande av kompetens inom området värdeförvaring och ger ett stort förtroende. Mikas certifikat utgår den 14 december 2021.

Certifikatet utdelas av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB.

På den rikstäckande organisation för låsmästare Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbunds (SLSR) hemsida beskriver de certifikatet på följande sätt:

”En certifierad värdeförvaringstekniker har bl.a. nödvändig kännedom om vilka lagar, regelverk och paragrafer som gäller för t.ex. förvaring av vapen, datamedia, kontanter osv. Inte minst vapenförvaring brukar ställa till bekymmer för många, och då är det en god ide att kontakta en värdeförvaringstekniker för att verkligen vara säker på att alla regler och lagar följs.”

Nazister har ett intresse av att inte blanda ihop arbete och politik. För en kund som står inför valet att välja mellan att anlita en nazist eller en politisk obunden företagare är valet enkelt. Ett offentligt ställningstagande för nazism leder till att man marginaliseras eller helt och hållet utesluts ur det sammanhang eller den bransch man är en del av. Vi publicerade en artikel i ett liknande tema som uppmärksammade Per (19711129-0883) och Lisa Hellmans (19620103-6032) småföretagande i kombination med nazistisk aktivism.

Lås & Säkerhet Västmanland AB verkar i en bransch där det regionellt finns fåtal verksamma företag. Det går med andra ord inte att sticka ner huvudet i sanden. Mika är beroende av sina kunders förtroende och att de rekommenderar företaget till andra. Han är även beroende av att den informationen som kommer upp i sökmotorer och sociala medier inte skadar företagets anseende.

Hans engagemang kommer att skada hans verksamhet så pass att han kan komma att behöva göra ett val mellan sitt företagande eller nazism. Han kommer även i förlängningen att ställas inför beslutet på individnivå inför hans nazistiska umgängeskrets.

Mika har en spetskunskap inom ett område där nazister historiskt haft, och fortfarande har, ett knapert kontaktnät. Det är troligt att han ombetts, eller själv erbjudit sig, bidra med sin kunskap till enskilda fascister och fascistiska organisationer. I utdraget från SLSRs hemsida så kunde man läsa om att en certifierad värdeförvaringstekniker bland annat har ”(…) nödvändig kännedom om vilka lagar, regelverk och paragrafer som gäller för t.ex. förvaring av vapen, datamedia, kontanter”. Detta är alltså en person som anförtros att planera säkerhetslösningar och anförtros att hantera och kontrollera saker som fåtal känner till. Utöver kontorstid så har företaget även jour dygnet runt.

Vill du kontakta Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB för att underrätta de om Mikas nazistiska engagemang så har vi samlat kontaktuppgifterna här:

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB
Postadress: Tegeluddsvägen 100, 115 28 Stockholm
Telefon: 08-40953600
Mail: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/pages/SBSC,%20Svensk%20Brand-%20och%20S%C3%A4kerhetsCertifiering/191940784162019/
Hemsida: https://www.sbsc.se/

Vill du informera vänner och bekanta om att inte anlita företaget? Kontaktuppgifter till Mikas företag finns här:

Lås & Säkerhet Västmanland AB (559251-3815)
Postadress: Referensvägen 8a, 724 76 Västerås
Telefon: 076-024 49 10
Mail: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/L%C3%A5s-S%C3%A4kerhet-V%C3%A4stmanland-AB-108832354117699/
Hemsida: https://kampanj-lassakerhet.se/

På Företagets hemsida så kan man läsa:

”När du anlitar oss vill vi försäkra dig om att du finner både god kvalitet och ett kundorienterat bemötande.”

Hans lovord om ett kundorienterat bemötande rimmar inte väl med nazism. Transparens är ett återkommande problem för de nazister som försöker att leva ett liv där deras politiska övertygelse tonas ned eller rent av hemlighålls. För att inte identifieras krävs det en konstant balans mellan politiskt övertygelse och familj, vänner och arbete osv. Mika har valt att öppet umgås med nazister. Det finns ett antal nazister som har lyckats balansera det under en längre tid. Tillslut identifierats de och hamnar då i en situation där valet står mellan familj och nazism.

I Mikas sociala medier kan man följa hans vänskap med Caroline Hammarström (19880704-4923) som sjunger i nazibandet Snövit.

Mika har även publicerat en bild där han sitter tillsammans med partnern till Oscar Hofstedt (19830313-6934) som även han finns med bland medlemmarna i webbshoppen. Oscar och hans partner flyttade in i Mikas tidigare villa när han flyttade till sin nuvarande adress.

Även “Linkan” som sitter i mitten till vänster är med i den sjätte delen av webbshoppen där vi publicerat namn på medlemmar i Västmanland.

Mika har även postat en bild från 12 maj 2021 där han umgås med de välkända nazisterna Dan Dahlén (19810625-6970) och Mikael Johansson (19040801-6016). Mikael är med i vårt material om webbshoppen.

Mika till vänster i det nedre hörnet, Mikael i det vänstra övre hörnet och Dan heilandes till höger.

Mikael Johansson organiserade sig i Nationalsocialistisk front (NSF) 2003 och var aktiv tills att partiet upplöstes 2008. Partiet försökte omgruppera sig och bytte under 2008-2009 namn till Folkfronten för att slutligen ta namnet Svenskarnas parti (Svp). Mikael kandiderade för partiet under valet 2010. Han stod som förstanamn i hemkommunen Surahammar. Mikael var aktiv fram till att partiet lades ner under 2015.

Dan Dahlén har även han ett långt engagemang i fascistiska rörelsen. Han var medlem och även ledare för NSF i Västerås. Dan åtalades 2005 tillsammans med tre andra personer i Västmanland för förberedelse till terroristbrott. Nazisternas plan finns sammanfattad i det egenförfattade manifestet ”Revolution i välfärdsstaten”. Tanken var att de skulle orsaka så pass stora ekonomiska skador så att samhället skulle kollapsa. I sex veckor under 2004 krossade nazisterna rutor för nära 1,5 miljon kronor. Strategin var uppdelad i fem faser. Den första fasen innefattade skadegörelser. Den andra fasen innebar attentat mot samhällsviktiga funktioner som kraftanläggningar och myndigheter, regeringskansliet och riksdagen. Den tredje fasen innebar mordattentat mot viktiga personer i samhället. I den fjärde fasen förespråkade de ett mer öppet krig mot alla fiender och i det sista steget skulle självmordsbombare användas mot nazismens fiender. De åtalande friades från förberedelse till terroristbrott. En dömdes till samhällstjänst och de andra tre till fängelse, Dan dömdes till två års fängelse. Under 2005-2006 begärde de tidigare terroråtalade nazisterna ut uppgifter om enskilda polismäns arbetsuppgifter och arbetstider. Tanken var att kartlägga polisdistrikt, polisfordon och hur många polismän som är i tjänst vid olika pass.

Efter Dans tid i fängelset så organiserade han sig i Folkfronten och Svenskarnas parti. Dan har de senaste åren deltagit på Nordiska motståndsrörelsens(NMR) demonstrationer. Han dömdes 2017 för våldsamt upplopp under NMRs demonstration i Göteborg. På hösten 2020 ledde han den vaktstyrka vars uppgift var att skydda den högerextrema Alternativa bok- och mediemässan som hölls i Alternativ för Sveriges lokal i Huddinge.

De sjutton som åtalades efter NMRs demonstration i Göteborg.

Med den här artikeln vill vi rikta ljuset mot Västeråsbon Mika Pihlajaoja och hans engagemang och umgänge i den fascistiska miljön i Sverige. Han arbetar inom säkerhetsbranschen där hans politiska övertygelse och lojalitet till nazister blir en stor belastning och en säkerhetsrisk för de kunder som väljer att anlita honom. Den kunskap han erhåller genom sitt arbete kan även föras tillbaka till den fascistiska rörelsen och på så vis stärka den. Vi vill även med denna artikel återigen poängtera att alla som understödjer den fascistiska rörelsen riskerar att identifieras och exponeras, vilket kan få väldigt stora konsekvenser för den enskilda personen såväl yrkesmässigt som privat.

***

Känner du dig träffad av vår artikel, eller vill undvika vår framtida uppmärksamhet, så är det bara att höra av sig till oss på mail. Här finns en bra sammanfattning av hur vi förhåller oss till kontakt med avhoppare: information till avhoppare.

Känner du tillMika personligen? Ser du honom i din vardag, på jobbet eller i ditt bostadsområde? All information är av intresse.

Har du annan information om fascistisk aktivitet i Södermanlands, Västmanlands, Örebros eller Östergötlands län? Eller är du intresserad av att organisera dig i AFA? Tveka då inte att kontakta oss!

Mejl: [email protected]

/ AFA Research