AFA Stockholm: En arbetares liv är värt mer än en VDs bil

Den 28 april är arbetarnas minnesdag, eller Workers’ Memorial Day – en dag för att minnas alla som har skadats eller dött till följd av arbetsplatsolyckor. AFA Stockholm valde i år att högtidhålla dagen genom en symbolisk aktion riktad mot en av byggbranschens arbetsköparorganisationer.

Under pandemin så har arbetsmiljö blivit en het fråga, inte minst med vittnesmål från vårdpersonal om utbrändhet, överbelagda avdelningar, indragen ledighet med mera. En bransch som däremot ofta glöms bort är den där absolut flest arbetsolyckor har dödlig utgång – byggbranschen.

Catharina Elmsäter-Svärd är VD för Byggföretagen, som är en del av Svenskt näringsliv och den största arbetsköparorganisationen inom byggbranschen. Elmsäter-Svärd har även haft en lång partipolitisk karriär inom Moderaterna. Hon har suttit i riksdagen i över 10 år och var infrastrukturminister i Fredrik Reinfeldts regering 2010-2014.

För att högtidlighålla årets minnesdag gjorde AFA Stockholm ett besök vid Catharinas villa i Södertälje. Ett brev lämnades till henne som en påminnelse om vad som händer under hennes ledning:

Hej Catharina!

Byggindustrin är den näringsgren i Sverige som drabbas av flest arbetsrelaterade olyckor och dödsfall per år. Sedan ditt tillträdande 2017 som VD för Byggföretagen så har 16 414 personer skadats och 39 personer omkommit i arbetsolyckor i byggbranschen. Det är 39 personer som gått iväg till sitt arbete och sen aldrig kommit hem igen.

De här siffrorna omfattar bara de döda som var anställda på svenska företag. Vi kan bara anta att mörkertalet är större när man kollar på siffror på utländska byggföretag. Att utländsk arbetskraft systematiskt utnyttjas genom fiffel, upphandlingar och okända underleverantörer är något nästan alla känner till.

Dödsfall inom byggbranschen är mer en regel än undantag, men trots detta verkar Sveriges största arbetsgivarorganisation inom samma bransch vara helt oförmögna att göra något åt detta. Inte heller under din tid i Moderaterna har du varit särskilt intresserad av att lyfta de anställdas utsatta position.

Det kan talas varmt om hur seriösa byggföretag tar ansvar för sjysta villkor, bra arbetsmiljö och rättvisa upphandlingar, men det är tydligt att samma företag medvetet åsidosätter arbetsskyddet och tummar på säkerheten för att gå med ökad vinst. De anställdas liv är i slutändan inte värda mer än lite plus i statistiken på börsnoteringen.

Vi anser att du som VD för organisationen bär det yttersta ansvaret för att arbetare skadas och mister livet som anställda på era medlemsföretag. Vi uppmanar dig därför att efter du har läst det här, gå till närmaste polisstation och anmäla dig själv som misstänkt för vållande till annans död.

Signerat,
AFA Stockholm

Vill du också visa ditt missnöje för Catharina? Kontakta henne här:

Catharina Elmsäter-Svärd
[email protected]
+46 8 698 58 01
Hammarby 2
151 96 Enhörna
Mail: [email protected]

/AFA Stockholm