AFA Göteborg: Jimmy Andersson – djurplågare och nazist, Näste 2

Jimmy Andersson

Jimmy Andersson (19890925-6995) är nästeschef och sambo med nazisten Julia Rosander Ekblom (19930626-6629) sedan 2017. Tillsammans bor de på gården Synnerby ängen 1 (Fastighet Lövåsa 2:8). Gården har använts som mötesplats för NMR vid flera tillfällen.

Andersson är uppvuxen på en gård utanför Uppsala. Han gick med i Nationell ungdom 2004 och har varit dräng/livvakt åt den tidigare NMR-ledaren Klas Lund. Han flyttade till västkusten 2014 för att styra upp Näste 2.

Julia Rosander Ekblom

2015 ansökte Jimmy Andersson om att få inneha skjutvapen för jakt, något som polisen inte godkände då han är medlem i Nordiska motståndsrörelsen och det därför är troligt att vapnen skulle kunna missbrukas. Jimmy protesterade genom att hänvisa till NMRs handbok för aktivister där det står att “planering och genomförande av offensiva våldshandlingar leder till uteslutning.” Polisen köpte in resonemanget och hänvisade till att Jimmy Andersson dömts för flera fall av olaga hot, brott mot knivlagen, misshandel och hets mot folkgrupp. Brott som han även suttit i fängelse för.

I 2016 ansökte Jimmy Andersson om ett undantag från krav på utbildning för att få föda upp minkar på gården. Men någon minkuppfödning verkar aldrig ha kommit igång.

När polisen kom till Jimmy Anderssons gård i ett annat ärende i januari 2017, anade de onåd för Anderssons djur. Tidigare hade man även fått in klagomål från Livsmedelsverkets veterinär som larmat om att Anderssons djur blivit gödselförorenade. När Länsstyrelsen följde upp polisens tips några veckor senar fann man brister som man bedömde bröt mot djursskyddslagen.

På gården har Jimmy Andersson nötkreatur, får, höns och kaniner. Länsstyrelsen såg över samtliga djurbestånd och konstaterade:

“Två tjurar var oacceptabelt gödselbemängda och två kalvar hade torkad gödsel runt svansen vilket kan orsaka nekros (vävnadsdöd) som gör att svansen går av.”

Fåren var inte ordentligt klippta, samtliga kaninburar saknade sitthylla och en tupp var kraftigt angripen av benskorv.

Jimmy Andersson fick en månad på sig att åtgärda felen i sin djurhållning. Vid en uppföljande kontroll blev djurhållningen godkänd.

Men i maj 2018 kom ett nytt tips från polisen om vanvård på Jimmy Anderssons gård. Denna gång gällde tipset nötkreatur som stod i så mycket gödsel att de knappt kunde röra sig. På bilder som polisen tog vid gården kan man se en ko som står djupt nedsjunken i gödsel.

Återigen fann en inspektion att det fanns brister på gården. Vid detta tillfälle fanns på gården 46 nötkreatur, ca 45 tackor samt deras lamm och två kaniner.

Denna gång skrev Länsstyrelsen såhär i kontrollrapporten:

“Ingen torr eller ren liggplats fanns till nötkreaturens i ladugården och inget strö. Tillsynen kan därför inte sägas vara acceptabel.”
“Kalvar och yngre ungdjur var smutsiga av blöt gödsel på benen, buken och några även uppepå ryggen. […] Gödselföroreningar eller långvarig kontakt med gödsel kan ge klåda, smärta samt hudskador och orsaka lidande för djuren.”

Livsmiljön bedömdes som mycket smutsig för de 30 djur som hölls inne i ladugården och samtliga saknade rent strö. I flera boxar täcktes golvet av en djup sörja som djuren sjönk ner i, på vissa ställen ner till knäna.

Dessutom var flera fårs klövar inte tillräckligt klippta, en del får var toviga i pälsen och oklippta. Foderhäckarna var trasiga och utgjorde en fara för djuren och ensilagebalen som fåren hade tillgång till var möglig. Även fårens ligghall var täckt med gödsel.

Jimmy Andersson och Julia Ekblom Rosander förelades av Länsstyrelsen att åtgärda bristerna.
“Att djur hålls rena och att de hålls i en ren miljö är en grundförutsättning för ett gott djurskydd och god djurhälsa”, skrev Länsstyrelsen i sitt beslut.
“Då förhållandena tyder på att bristerna fortgått en tid och det inte uppenbarligen kan antas att du på eget initiativ kommer att se till att avhjälpa dem finns skäl att förelägga dig om rättelse.”

Paret åtgärdade bristerna till nästa kontroll och slapp undan vite.

“I förhållande till djuren är alla människor nazister,” skrev den judiske författaren Isaac Basheics Singer. Men Jimmy Andersson är inte bara nazist i förhållande till djur utan nazist på heltid.

 

AFA Göteborg vill med den här artikeln informera om Jimmy Andersson. Känner du honom personligen eller stöter du på honom i din vardag? Har du annan information om nazister i Västra Götaland? Tveka då inte att kontakta oss på vår mail!

[email protected]