AFA Skandinavien – Shut down capitalism – alla till Hamburg

Den 7-8 juli 2017 är det G20-möte i Hamburg. Ledarna för de 19 rikaste och mäktigaste staterna i världen och EU ska träffas tillsammans med 6.000 delegationsmedlemmar. Tidigare liknande toppmöten har mötts av massiva protester och detta möte kommer därför att skyddas av en armé på 10.000 poliser och underrättelsetjänst.

På G20 mötet kommer bland annat Erdogan från Turkiet, Putin från Ryssland och Donald Trump från USA att sammanstråla.

Den huvudsakliga agendan för G20-mötet är att ge en illusion om att den politiska eliten i den globala kapitalismen har allt under kontroll. Att de och deras politiska system på något sätt kan ge trygghet, fred och försörjning för människorna i världen.

De kommer även att prata om nationer i kris och säga att det beror på att arbetarklassen lever över sina tillgångar och att västvärlden måste skyddas från flyktingar med murar och stärkta gränskontroller.

Men vi vet att den kris de pratar om är en nyliberal kris för kapitalet. Kapitalets kris är orsakad av bankerna och de rika, de som lever på vårt arbete. Det är inte busschafförer i Grekland, papperslösa i USA, industriarbetare i Tyskland, sjuksköterskor i sverige eller lagerarbetare i Spanien som har orsakat krisen.

De skyldiga är istället finansiella spekulanter, arbetsköpare som drivit på för lägre löner och de makthavare som har konstruerat det kapitalismen. De höga statsskulderna är i många länder ett resultat av krisen, snarare än en orsak till den. Krispolitiken, som drivs igenom av G20, Internationella valutafonden och världens mäktigaste kommer inte att lösa krisen. Det är en fortsättning av ett nyliberalt projekt, som syftar till att försvaga arbetarklassens ställning och stärka kapitalets.

Den kapitalistiska världsordningen är ett brutal klassamhälle byggt på ojämlikhet, strukturell sexism, homo/bi/transfobi och rasism. Det vi äger gemensamt privatiseras och vi ser hur en liten global överklass blir rikare på vår bekostnad. Miljontals människor tvingas fly krig och världens rikaste länder stänger sina gränser för att skydda sina privilegier.
Europas stater låter hellre människor drunkna i medelhavet än öppna sina gränser.

Men över världen finns ett globalt motstånd mot det som sker. Människor tar makten över sina egna liv. Sjukhus ockuperas, asylaktivister river stängsel och gömmer flyktingar, rasister och sexister attackeras och vi tar kontroll över våra egna områden.

Världens mäktigaste samlas för att sätta agendan för kapitalismen och säkra den ägande klassen intressen. Vi kommer att åka till Hamburg för att sätta käppar i hjulet för kapitalismen och sända en tydlig signal till världens ledare.

Capitalism is stumbling – lets make sure it falls. Shut down capitalism!

Everybody to Hamburg 7-8 july

Antifascistisk aktion Sverige
Antifascistisk aktion Danmark
Antifascistisk aksjon Norge