AFA Malmö: Angående våldtäktsmannen Carl Erik Pursiainen “Nytorgsmannen”

Carl Erik Pursiainen FDAndreas Holm
har sedan domen bytt namn och har skyddad identitet
19870408-0251
Dom: Södertörns tingsrätt: B 7816–20
Fastställd i hovrätten: B 13930-21

Enligt uppgifter har serievåldtäktsmannen Andreas Holm flyttat till Malmö, vi kommer inte uppehålla oss kring diskussionen om domen och straffet utan fokusera på att hitta de adresser han uppehåller sig på och hans nya identitet

Det här vill vi har hjälp med: har du någon information om Andreas Holm så kontakta oss. Vi vill ha bekräftat de adresser och platser han vistas eller ha vistats på, hans nya namn och identitet samt aktuella bilder. Maila: [email protected]

Andreas är sedan början av mars villkorligt frigiven med fotboja. Han har sökt sig till Malmö och vill enligt egen utsago försöka starta ett nytt liv. Han ska bo på ett antal olika adresser och har än så länge utegångsförbud mellan 21:00 och 07:00. I September kommer han slippa fotboja och kunna röra sig fritt. Enligt kriminalvården bedöms risken för att han återfaller i sexualbrott och sexuellt våld som hög. Enligt psykologutlåtanden visar han ingen ånger, ansvarstagande eller skuldkänsla.

Andreas Holm åtalades i augusti 2021 för 24 våldtäkter och viss annan brottslighet. Den 4 november 2021 dömdes han av tingsrätten till fem års fängelse för sju våldtäkter, åtta sexuella övergrepp, sex sexuella ofredanden, en grov fridskränkning samt viss annan brottslighet. Tre av våldtäkterna bedömdes som våldtäkt av normalgraden, två som mindre grova våldtäkter och två som oaktsamma våldtäkter. Flera av de brott som åklagaren ansåg vara våldtäkt bedömde tingsrätten som sexuella övergrepp och vissa av brotten bedömde tingsrätten som sexuella ofredanden. Skadeståndet till de 19 målsägandena bestämdes till sammanlagt drygt 1,1 miljoner kronor. Tingsrätten frikände mannen beträffande åtta våldtäkter mot fem olika målsägande. Domen fastställdes av hovrätten och högsta domstolen tog inte upp fallet.

Enligt kriminalvården har Andreas Holm bytt namn till Carl Erik Pursiainen

AFA Malmö [email protected]