AFA Research: Emil Östlund – nazismen före familjen

Emil Östlund deltog på Nordiska motståndsrörelsens oannonserade demonstration i Oslo 29 oktober 2022. Idag kan AFA Research presentera Emil och hans nazistiska engagemang. Emil är medlem i näste 5 vilket innefattar Dalarna, Värmland och delar av Gävleborgs län. Mitt i en pågående familjetragedi har Emil valt nazismen. Han har valt NMR som väljer kvantitet före kvalitet och som går spikrakt mot botten.

NMRs nyttiga idioter

Emil flyttade hemifrån till Hansbogatan 8A i centrala Sandviken den 31 december 2019. Han flyttade sedan vidare den 15 februari 2021 till Per Matsvägen 6 som ligger ungefär 200 meter från hans föräldrahem där pappan och hans yngsta broder bor. Han har utöver det ytterligare en yngre bror och en tvillingbror. Hans familj har under året genomgått ett dödsfall i cancer och tvingas nu även hantera Emils nazistiska aktivism efter att han greps med NMR i Oslo den 29 oktober 2022.

I NMRs handbok kan man läsa att den utvecklingen är efterträvansvärd och att en medlem någon gång kommer behöva bryta med sina föräldrar och vänner om de inte delar en fascistisk världsbild. Detta eftersom det är enklare att hantera en person som är hjärntvättad, än en som tänker kritiskt. NMRs struktur kräver nyttiga idioter.

Ur NMRs handbok:

“Man måste som aktivist förstå att att det kan bli svårt att kombinera ett normalt borgerligt liv med kampen. Det ena exkluderar i själva verket det andra. Man kan helt enkelt inte vara framgångsrik i ett system som man bekämpar och tvärt om. Det bör tydligöras: Man kan inte leva ett liv som en integrerad del av detta samhälle och samtidigt verka effektivt som nationalsocialistisk kämpe”.

Emil från en flygbladsdelning inför valet i slutet av augusti 2022 i Falun.

Emil Nils Östlund
19981106-8031
Per Matsvägen 6
81191 Sandviken

T.v. Lukas Lindgren(20000919-2279), Alfred Lundberg och Emil Östlund den 15 oktober med näste 5.

Medlem i ett splittrat näste

Emil har varit aktiv i NMRs näste 5(vilket innefattar Dalarna, Värmland och delar av Gävleborgs län) sedan åtminstonde februari 2022. Men han har delat NMRs propaganda sedan åtminstone 2021. Han har spridigt det lokalt i Gävle men även i kringliggande orter som Sandviken, valbo andra mindre orter. Han är aktiv i området tillsammans med Alfred Lundberg(20050315-6036). Läs hans artikel här.

F.v. Lukas Lindgren(20000919-2279), Alfred Lundberg och Emil Östlund den 15 oktober med näste 5.

NMR har sedan länge satt i system att skriva att de delat ut sin propaganda i till exempel ”Gävles kommun” istället för att skriva ut en och samma ort upprepade gånger. På det sättet kan det både uppfattas som att det finns en, eller som i det här fallet, flera aktiva medlemmar i en kommun. Det gör att de kan få det att verka som att de täcker större geografiska områden än vad de faktiskt gör.

Emil deltar på en träning med näste 4 den 12 juli i Söderhamn. Alfred till längst till höger i bilden.

Gävle och nedre delen av Gävleborgs län har varit ett område där NMR under långa perioder inte lyckats organisera aktiva medlemmar. Området har de senaste åren tillhört näste 5. Innan det så var det en del av näste 4(vilket innefattar Västernorrlands, Jämtlands och delar av Gävleborgs län). Både näste 4 och näste 5 har sedan Nordisk styrkas kuppförsök tappat medlemmar och inte lyckats intressera yngre personer. Då näste 4 under Martin Saxlinds ledning i princip stått stilla, så har Emil deltagit på båda nästenas aktiviteter.

Emil gripen i Oslo tillsammans med de andra 34 medlemmarna från NMR.

Historiskt lågt demonstrationsdeltagande

Emil deltog i Nordiska motståndsrörelsens(NMR) demonstration i Oslo som vi skrivit om här. NMR samlade 35 medlemmar från Sverige, Norge och Danmark. AFA Research har sen demonstrationen offentligtgjort nazisterna Alfred Lundberg(20050315-6036), Rafaela Håkansson (20020822-3545), Philip Ohlzon (20020117-9512) som deltog tillsammans med Emil.
NMR har genomfört flera demonstrationer de senaste åren där deltagandet och intresset för deras arrangemang har dalat år för år. Demonstrationen i Oslo är den svagaste samlingen sedan tidigt 2000-tal. För den som inte tittar bort är det ett uppenbart svaghetstecken och tittar man närmare på de medlemmar som faktiskt har stannat kvar så är många trötta och omotiverade. Tittar man till exempel på Näste 6 som innefattar det geografiska området för Norrbottens och Västerbottens län så stannade de få som fortfarande är aktiva hemma.

Kamprapporternas förbannelse

NMRs ansikte utåt beror på ett fåtal centrala medlemmar delar ut propaganda och kan skicka in “kamprapporter” som kan läggas upp på hemsidan. En kamprapport kan som i Emils fall bestå av att sätta upp ett klistermärke och sen skicka in en bild på en lyktstolpe och skriva ihop något som låter bra. NMR är besatta av statistik eftersom att det dels är deras enda sätt att visa att de är aktiva och att det samtidigt ger deras medlemmar något att göra mellan månadsmötena. De medlemmar som stannat kvar i organisationen lastar över uppgiften på nya medlemmar.

Från en kamprapport den 23 augusti 2022:

“Medlemmar från Näste 5 satte upp klistermärken på Sandvikens elskåp och lyktstolpar.”

Kvantitet före kvalitet.

En organisation utan återväxt

NMR har generellt ett problem med återväxt och ett växande åldersgap som riskerar att yngre medlemmar tappar lusten. Det var ett av skälen som fick de yngre medlemmarna att lämna Näste 1 sommaren 2020. Oskar Laas (20010902-8050) och de andra avhopparna kom att starta ett eget kompisgäng fritt från “mongon och fetton”. Oskar visar tydligt på hur långt kamratskapen och lojaliteten sträcker sig.

I egenskap av att vara en yngre medlem är Emil involverad i NMRs ungdomsprojekt Stolt vit ungdom (SVU). Propagandan är riktad till yngre, men SVU består i realiteten av en telegramgrupp med 20 medlemmar där flertalet är äldre och en del nya medlemmar precis lagts till – med andra ord ett luftslott. NMR har tryckt klistermärken, banderoller och riktat propagandakampanjer mot skolor för att desperat försöka intressera unga till att söka medlemskap.
För en ny medlem så tar det tid innan den får en helhetsbild. För att inte behöva visa hur få ungdomar NMR har och inte behöva skämmas med en frontbanderoll med parollen “Stolt vid ungdom” så har de kommit på att de kan maskera alla deltagare förutom de som är under 30, som i fallet när NMR höll ett torgmöte i Lysekil den 31 april. Emil och andra medlemmar bör fundera över hur man från riksledningen år för år basunerar ut att organisationen blir starkare och starkare även fast man krymper i medlemsantal och gör sig ovän med andra grupperingar i rörelsen.

***

Känner du till Emil Östlund eller någon av de andra personerna som nämns i artikeln? Ser du någon av dem i din vardag, på jobbet eller i ditt bostadsområde? Har du information om övriga personer som nämns i artikeln?

Känner du dig träffad av vår artikel, eller vill undvika vår framtida uppmärksamhet, så är det bara att höra av sig till oss på mail. Här finns en bra sammanfattning av hur vi förhåller oss till kontakt med avhoppare: information till avhoppare.

Tveka inte att kontakta oss! All information är av intresse.

Mejl: afa-doku@riseup.net

AFA Research