AFA Research: Alfred Lundberg – bland “tjockisar och mongon”

Alfred Lundberg deltog som minderårig på Nordiska motståndsrörelsens oannonserade demonstration i Oslo 29 oktober 2022. Idag kan AFA Research presentera Alfred och hans nazistiska engagemang. Alfred är medlem i näste 5 vilket innefattar Dalarna, Värmland och delar av Gävleborgs län. Han har de senaste åren radikaliserats på nätet och i år sökt medlemskap i Nordiska motståndsrörelsen, en organisation vars skick aldrig varit sämre.

NMRs nyttiga idioter

Alfred bor i Valbo utanför Gävle tillsammans med hans mamma. Där har han gått i Sofiedalskolan och går nu på gymnasiet i Gävle. Hans medlemskap i Nordiska motståndsrörelsen (NMR) har likt andra nazister lett till att han marginaliserats socialt och trasat sönder sin relation till familj och vänner. I NMRs handbok kan man läsa att den utvecklingen är efterträvansvärd och att en medlem någon gång kommer behöva bryta med sina föräldrar och vänner om de inte delar en fascistisk världsbild. Detta eftersom det är enklare att hantera en person som är hjärntvättad, än en som tänker kritiskt. NMRs struktur kräver nyttiga idioter.

Ur NMRs handbok:

“Man måste som aktivist förstå att att det kan bli svårt att kombinera ett normalt borgerligt liv med kampen. Det ena exkluderar i själva verket det andra. Man kan helt enkelt inte vara framgångsrik i ett system som man bekämpar och tvärt om. Det bör tydligöras: Man kan inte leva ett liv som en integrerad del av detta samhälle och samtidigt verka effektivt som nationalsocialistisk kämpe”.

Till skillnad från andra medlemmar i hans näste så som Martin Saxlind (19920122-1851) och David Böhlin (19800306-7876) som inte har något annat att falla tillbaka på än NMR så är inte Alfred där än. Han har fortfarande möjligheten att inte slänga bort sitt liv på att gå runt och sätta upp klistermärken och dela flygblad som ingen bryr sig om.

Arne Axel Tage Alfred Lundberg
20050315-6036
Trädgårdsvägen 13 A lgh 11018
18 30 Valbo

Näste 4 nästeschef Martin Saxlind och Alfred under en träning den 21 augusti 2022.

Medlem i ett splittrat näste

Alfred har varit aktiv medlem i NMRs Näste 5 (vilket innefattar Dalarna, Värmland och delar av Gävleborgs län) sedan juli 2022. Men han har delat NMRs propaganda sedan åtminstone 2021. Alfred har spridigt det lokalt i Valbo men även i kringliggande orter som Sandviken och Gävle. Ibland finns det mer eller mindre energi. Den 20 juli i år orkade han inte mer än att gå ut och sätta ett klistermärken på ett elskåp på samma gata där han bor.

NMR har sedan länge satt i system att skriva att de delat ut sin propaganda i till exempel ”Gävles kommun” istället för att skriva ut en och samma ort upprepade gånger. På det sättet kan det både uppfattas som att det finns en, eller som i det här fallet, flera aktiva medlemmar i en kommun. Det gör att de kan få det att verka som att de täcker större geografiska områden än vad de faktiskt gör.

Gävle och nedre delen av Gävleborgs län har varit ett område där NMR under långa perioder inte lyckats organisera aktiva medlemmar. Området har de senaste åren tillhört näste 5. Innan det så var det en del av näste 4(vilket innefattar Västernorrlands, Jämtlands och delar av Gävleborgs län). Både näste 4 och näste 5 har sedan Nordisk styrkas kuppförsök tappat medlemmar och inte lyckats intressera yngre personer. Då näste 4 under Martin Saxlinds ledning i princip stått stilla, så har Alfred deltagit på båda nästenas aktiviteter.

F.v. Lukas Lindgren (20000919-2279) och Alfred Lundberg och Emil Östlund(19981106-8031) under en aktivitet med näste 5 den 20 oktober 2022.

Historiskt lågt demonstrationsdeltagande

Alfred deltog i Nordiska motståndsrörelsens(NMR) demonstration i Oslo som vi skrivit om här. NMR samlade 35 medlemmar från Sverige, Norge och Danmark. AFA Research har sen demonstrationen offentligtgjort nazisterna Emil Östlund(19981106-8031), Rafaela Håkansson (20020822-3545) och Philip Ohlzon (20020117-9512) som deltog tillsammans med Alfred.
NMR har genomfört flera demonstrationer de senaste åren där deltagandet och intresset för deras arrangemang har dalat år för år. Demonstrationen i Oslo är den svagaste samlingen sedan tidigt 2000-tal. För den som inte tittar bort är det ett uppenbart svaghetstecken och tittar man närmare på de medlemmar som faktiskt har stannat kvar så är många trötta och omotiverade. Tittar man till exempel på Näste 6 som innefattar det geografiska området för Norrbottens och Västerbottens län så stannade de få som fortfarande är aktiva hemma.

Alfred grips i Oslo under NMRs demonstration den 29 oktober.

En organisation utan återväxt

NMR har generellt ett problem med återväxt och ett växande åldersgap som riskerar att yngre medlemmar tappar lusten. Det var ett av skälen som fick de yngre medlemmarna att lämna Näste 1 sommaren 2020. Oskar Laas (20010902-8050) och de andra avhopparna kom att starta ett eget kompisgäng fritt från “mongon och fetton”. Oskar visar tydligt på hur långt kamratskapen och lojaliteten sträcker sig.

I egenskap av att vara en yngre medlem är Alfred involverad i NMRs ungdomsprojekt Stolt vit ungdom (SVU). Propagandan är riktad till yngre, men SVU består i realiteten av en telegramgrupp med 20 medlemmar där flertalet är äldre och en del nya medlemmar precis lagts till – med andra ord ett luftslott. NMR har tryckt klistermärken, banderoller och riktat propagandakampanjer mot skolor för att desperat försöka intressera unga till att söka medlemskap.
För en ny medlem så tar det tid innan den får en helhetsbild. För att inte behöva visa hur få ungdomar NMR har och inte behöva skämmas med en frontbanderoll med parollen “Stolt vid ungdom” så har de kommit på att de kan maskera alla deltagare förutom de som är under 30, som i fallet när NMR höll ett torgmöte i Lysekil den 31 april. Alfred och andra medlemmar bör fundera över hur man från riksledningen år för år basunerar ut att organisationen blir starkare och starkare även fast man krymper i medlemsantal och gör sig ovän med andra grupperingar i rörelsen.

***

Känner du till Alfred Lundberg eller någon av de andra personerna som nämns i artikeln? Ser du någon av dem i din vardag, på jobbet eller i ditt bostadsområde? Har du information om övriga personer som nämns i artikeln?

Känner du dig träffad av vår artikel, eller vill undvika vår framtida uppmärksamhet, så är det bara att höra av sig till oss på mail. Här finns en bra sammanfattning av hur vi förhåller oss till kontakt med avhoppare: information till avhoppare.

Tveka inte att kontakta oss! All information är av intresse.

Mejl: afa-doku@riseup.net

AFA Research