AFA Research: Aktiva fascister – en sökfunktion för översikt av aktiva fascister

Idag lanserar vi en dropdownmeny som heter ”aktiva fascister”. Detta ger en möjlighet till att söka fascister utifrån vart de bor och vilken organisation de är aktiva i. Till skillnad från andra artiklar på hemsidan som av olika anledningar inte uppdateras och med det skulle kunna uppfattas som inaktuella kommer den här menyn att uppdateras löpande. Vi kommer att utveckla funktionen och uppdatera med nya organisationer och grupper. Tanken är att detta ska vara en enkel funktion och att det ska underlätta till att hitta fascister i sitt område.

***

Är du en aktiv fascist, eller vill undvika vår framtida uppmärksamhet, så är det bara att kontakta oss på vår mejl. Här finns en bra sammanfattning av hur vi förhåller oss till kontakt med avhoppare: information till avhoppare.

Känner du till någon fascistiskt organiserad personligen, eller ser du någon i din vardag eller på jobbet? Har du annan information om fascistisk aktivitet? Eller är du intresserad av att organisera dig i AFA? Tveka då inte att kontakta oss!

Mail: [email protected]

/ AFA Research