AFA Research: NMRs förening Kulturarvet och personerna bakom

Idag kan AFA Research publicera uppgifter om personerna bakom föreningen Kulturarvet. Föreningen är en frontorganisation som Nordiska motståndsrörelsen (NMR) använder för att enklare kunna boka lokaler till sin nazistiska verksamhet. NMR hyr aldrig i eget namn, då de vill undvika uppmärksamhet från såväl lokaluthyrare, polis som antifascister. Istället uppger man att det ska anordnas en privat tillställning eller liknande. Vi vill med den här artikeln göra det enklare för lokaluthyrare att identifiera kända nazister när det uppstår misstanke om att det är nazister som hyrt ens lokal.

I mitten av december 2020 samlades 13 personer i Dunkers församlingshem i Malmköping för att starta föreningen Kulturarvet. Efter att det konstituerande mötet beslutat att bilda föreningen definerades föreningens syfte:


“Föreningens syfte är att hos medlemmarna öka kunskapen om det nordiska kulturarvet genom föredragsverksamhet, exkursioner till platser med historiska lämningar, besök på museer och bygdegårdar, samt studiecirklar med litteratur och filmer som underlag.

Föreningens målsättning är att hos medlemmar och andra intresserade skapa större förståelse för vår nordiska historia och att bidra till bevarandet av historiskt intressanta föremål och platser.”

10 mars kom en ansökan om organisationsnummer för Kulturarvet in till Skatteverket. I ansökan framkommer att det är medlemmar i NMRs Näste 8 som står bakom föreningen. Föreningens verkliga syfte har inget med det nordiska kulturarvet att göra, utan den är tänkt att fungera som en frontorganisation för NMR främst för att kunna boka lokaler för möten och andra aktiviteter.

Utdrag från mötesprotokollet då föreningen bildades.

Nazister och deras problem med lokaler

Det är välkänt att nazister har svårt att boka lokaler i eget namn och de tvingas istället ta till lögner om barnkalas, födelsedagsfester eller datorkurser för pensionärer för att uthyrare ska godkänna deras bokningar. Det är helt enkelt inte så många som vill upplåta sina lokaler till organisationer som NMR när de är öppna med sina avsikter.

I augusti i år hölls NMRs årliga, rikstäckande evenemang Nordendagarna i Norrby bygdegård utanför Sala, vilket avslöjades i lokalpress efter tips från antifascister. De hade bokat lokalen under förevändning att de skulle ha en 50-årsfest och uthyraren visste inte att det istället skulle komma strax över 100 nazister från hela landet. Avslöjandet tvingade NMR att gå ut på sin hemsida och förklara sitt agerande under rubriken “Varför hyr vi lokaler under falsk flagg?”, då det är ett så återkommande mönster.

Vi vill uppmärksamma lokaluthyrare att fascistiska grupperingar hela tiden letar lokaler de kan använda för sin verksamhet. Det kan röra sig om bygdegårdar, gymnastiksalar eller föreningslokaler. Vi uppmanar därför alla som hyr ut lokaler att vara vaksamma på vilken typ av aktivitetet ni upplåter er lokal till.

Till alla er som misstänker att fascistisk aktivitet förssigår i någon lokal ni känner till, hör av er till oss på mejl: [email protected]

Personerna bakom föreningen

Gert Fredrik Guthenberg
Ordförande
19581227-0071
Ljusnevägen 5 A lgh 1002
642 63 Mellösa
Läs en artikel om Gert här.

Per Uno Porling
Styrelseledamot, vice ordförande
19810219-1692
Vadmansgatan 6 A lgh 1003
632 22 Eskilstuna
Telefonnummer: 0704683782
Läs en artikel om Per här.

Ella-Marie Elisabeth Stafström
Styrelseledamot, sekreterare och kassör
19800805-6627
Drakenbergsgatan 49 lgh 1201
702 19 Örebro
Telefonnummer: 0707399403 & 0702745499
Läs en artikel om Ella-marie här och här.

Axel Carl Filip Ericsson
Styrelsesuppleant
19860809-6635
Drakenbergsgatan 49 lgh 1201
702 19 Örebro
Läs en artikel om Axel här och här.

Lotta(tilltalsnamn) Rauha Karin Eriksson
Styrelsesuppleant
19721029-1626
Östra Kyrkogatan 16 A lgh 1001
611 34 Nyköping
Läs en artikel om Lotta här.

Björn Ribers
Revisor
19450417-9435
Kyleberg Tegelhuset 1
590 22 Väderstad
Telefonnummer: 0709702881
Läs en artikel om Björn här.

Gustav Torssander
19910327-5997
Östra Storgatan 4 A lgh 1102
633 42 Eskilstuna
Läs en artikel om Gustav här och här.

Johan David Besterman
19770329-1695
Fördelningsgatan 44 lgh 1002
633 51 Eskilstuna
Läs en artikel om David här.

Anna Marie Jonsson
19890108-6903
Benvägen 56 lgh 1001
723 52 Västerås
Läs en artikel om Anna här.

Leif Jimmy Marklund (tidigare Thunlind, går under alias Leif Eriksson)
19680517-0153
Skepparegatan 46 lgh 1701
602 45 Norrköping
Telefonnummer: 0700346307
Läs en artikel om Jimmy här och här.


Känner du till något mer om föreningen Kulturarvet eller andra frontorganisationer för NMR? Har du information om någon av personerna i artikeln? Tveka inte att kontakta oss!

Förekommer du i den här artikeln, eller vill undvika vår framtida uppmärksamhet, så är det bara att höra av sig till oss på mail. Här finns en bra sammanfattning av hur vi förhåller oss till kontakt med avhoppare: information till avhoppare.

Mail: [email protected]

/ AFA Research