AFA Stockholm: Jonas Lagnehamn – i valet mellan familj och nazism

AFA Stockholm väljer idag att offentliggöra nazisten Jonas Lagnehamn. Jonas är aktiv i Nordiska motståndsrörelsen och står som många andra medlemmar vid ett vägskäl: familj eller nazism. Med den här artikeln vill vi redogöra för Jonas engagemang i den fascistiska rörelsen.

Uppdatering:

Jonas har varit aktiv i en förening som håller ett preventionsprogram för barn och familjer som levt eller lever i familjer med missbruk. Han har varit aktiv i föreningen men lever som många andra nazister ett dubbelliv för att kunna bedriva aktivism på sidan om det vanliga livet. Föreningen har varit en viktig del för hans egna situation men uppenbarligen inte viktigare än nazismen. Jonas har sedan artikeln publicerats konfronterats med dessa uppgifter och varit tvungen att lämna föreningen eftersom att de inte ville ha en nazist i organisationen. Redan två dagar efter att artikeln publicerats fick Jonas ta konsekvensen för sitt nazistiska engagemang.

Jonas är född i Stockholm men har de senaste sju åren arbetat i Eskilstuna, Örebro och Nora. Han bor sedan tre år tillbaka i en villa i Kolsva. Han har de senaste åren trevat sig fram politiskt via konspirationsteorier, vaccinationsmotstånd och arbortmotstånd för att slutligen bli aktiv i Nordiska motståndsrörelsen (NMR).

Jonas Christian Ensio Lagnehamn
19790208-0378
Våsjö Norra 13
731 13 Kolsva

Utöver hans hus i Kolsva så är han delägare till en fastighet i Norrtälje tillsammans med sin bror.

Grytsjövägen 52
761 75 Norrtälje

Hans partner Pernilla Ström (19831003-0047) är även hon från Stockholm. Pernilla är nära vän med NMR-medlemmen Lena Eriksson (fd Leusch) (19780426-0102) vars nazistiska engagemang vi offentliggjort i den här artikeln. Lena är gudmor till Jonas och Pernillas nyfödda son, och Pernilla och Lena arbetar på samma arbetsplats.

Jonas har haft åtta arbetsplatser de senaste sju åren. Han har arbetat som timanställd kock de senaste åren innan han bytte bransch till hans nuvarande arbetsplats. Jonas är arbetar för Himmeta åkeri AB där han är anställd som lastbilschaufför. För de som vill upplysa åkeriet om hans nazistiska engagemang finns kontaktuppgifter här:

Himmeta åkeri AB (556769-5522)
Postadress: Himmeta prästgården 1, 731 96 Köping
Telefon: 073-781 19 42
Mail: [email protected]
Hemsida: http://www.himmetaakeri.se/

Majoriteten av NMRs medlemmar pratar inte öppet om sitt nazistiska engagemang. Jonas har endast delat en artikel från Nordfront under alla de åren han haft ett konto på Facebook och han har tagit minimala risker för att hans engagemang inte ska upptäckas. Den tiden är över nu.

Jonas deltar oftast inte på offentliga aktiviteter med NMR utan föredrar interna aktiviteter. Han har endast varit med på bild vid en kamprapport på NMRs hemsida de senaste sju månaderna. Det är från ett månadsmöte med Näste 8 den sista helgen i januari 2021 och den bilden resulterade i att en av hans tidigare arbetskollegor kontaktade oss för ge oss information om Jonas. Vi tar tillfället i akt att påminna om att det endast är en tidsfråga innan man identifieras om man deltar på nazisternas arrangemang.

Jonas deltog på månadsmöte med Näste 8 tillsammans med bland annat den nu avhoppade NMR-medlemmen Jimmy Thunlind (19680517-0153) och den dömda kvinnomisshandlaren Johan Staaf (19900716-0113).

Lagnehamns hus sett från landsvägen.

Jonas förlorade sitt körkort och körkortsstillstånd under 2016 på grund av sin alkoholism (FR 2965-16 Förvaltningsrätten i Karlstad). Detta skedde återigen under 2018.


Utdrag ur domen 2018.

I Jonas överklagan (FR 6643-18 i Uppsala TR) gällande det indragna körkortet och körkortstillståndet så berättar han att han regelbundet går på möten med anonyma alkoholister och även sökt terapi. Hans berättelse är en berättelse om en uppväxt med missbruk i familjen och ett fortsatt trasigt liv som slutade på ett behandlingshem under 2015.

Han flyttade till den nuvarande adressen i Kolsva efter tiden på behandlingshem för att återuppta relationen till sina fyra barn som han har från ett tidigare förhållande. I sin överklagan beskriver han ett förändrat liv och en förhoppning om att ge barnen den trygghet de behöver för att kunna bygga ny tillit.

Utdrag ur domen 2018.

Medlemskapet i NMR kommer att skapa ytterligare problem. Det kommer inte ge ett ökad förtroende från mamman till hans äldre barn. Det kommer heller inte öka hans chanser till att bygga en fördjupad relation till barnen. Nazismen kommer inte heller att ge en stabil grund till relationen till hans nuvarande partner och deras barn. NMRs ledare Simon Lindberg (19830810-3533) gjorde ett aktiv val när han lämnade sina barn i Skåne för att flytta till Dalarna och starta en ny familj. Jonas står inför ett vägskäl där han antingen väljer sina barn och familj eller nazismen.

Efter att artikeln blivit publicerad så har Jonas ställts inför ett antal val, val som vi beskrivit i början av artikel. Liksom med valet mellan nazism och familj står Jonas även här vid ett vägskäl om han inte vill fortsätta leva i lögn.

En nazist är tvungen att ljuga för andra om den inte är berädd att förlora hela sitt umgänge vilket kan innefatta familj, släkt och vänner.

***

Känner du dig träffad av vår artikel, eller vill undvika vår framtida uppmärksamhet, så är det bara att höra av sig till oss på mail. Här finns en bra sammanfattning av hur vi förhåller oss till kontakt med avhoppare: information till avhoppare.

Känner du till Jonas personligen? Ser du honom i din vardag, på jobbet eller i ditt bostadsområde? All information är av intresse.

Har du annan information om fascistisk aktivitet i Stockholms, Upplands, Gotlands, Södermanlands, Västmanlands, Örebros eller Östergötlands län? Eller är du intresserad av att organisera dig i AFA? Tveka då inte att kontakta oss!

Mejl: [email protected]

Följ oss på vårt twitterkonto så du inte missar våra uppdateringar.

/ AFA Stockholm