AFA Stockholm: Solidaritet med våra kamrater i Belarus

Solidaritet med Belarus!

Kamrater! Många av er har fängslats av regimen i Belarus. Ännu fler har skadats och gripits. Era protester när yttrandefriheten, mötesfriheten och demokratiska rättigheter attackerats har besvarats med ökad brutalitet, massgripanden och varningsskott. Vi vill visa vårt stöd och solidaritet med er, våra kamrater i Belarus, som riskerar långa fängelsestraff och ibland liv och hälsa i kampen för ett drägligt samhälle.

Kamrater! Tillsammans bär vi en ny värld i våra hjärtan – Kampen fortsätter!

Denna hälsning är en del av kampanjen “23-30 november- Week of solidarity with anarchists and antifascists of Belarus”

Läs mer om situationen i Belarus och hur du kan stödja våra kamrater: ABC Belarus

/AFA Stockholm

Solidarity with Belarus!

Comrades! Many of you have been inprisoned by the regime in Belarus. Even more of you have been injured and arrested. Your protests when freedom of speach, freedom of assembly and democratic rights has been attacked have been met with increased brutality, mass incarceration and warning shots.

We would like to show our support and our solidarity with you, our comrades in Belarus, who risk imprisonment and sometimes even our life in your fight for a better society.

Comrades! Together are we carrying a new world in our hearts – The fight continues!

This salute is part of the campaign “23-30 november- Week of solidarity with anarchists and antifascists of Belarus”

Read more about the situation in Belarus and how you can support our comrades: ABC Belarus

/AFA Stockholm