AFA Research: Nordiska Motståndsrörelsens lokal i Grängesberg

Under 2019 satte NMR upp 8 stycken delmål som ska ha realiserats 2024, något man kan läsa om på deras webbtidning Nordfront samt tas upp i deras podd “Ledarperspektiv”. Ett av dessa mål är att det i flera nästen ska finnas offentliga lokaler. Tanken är att dessa ska nyttjas som ett ansikte utåt för den nazistiska organisationen där nya medlemmar och sympatisörer ska kunna samlas för föredrag, sammankomster och liknande. Vi kan nu avslöja ett en av lokalerna planerades att öppnas i Grängesberg under 2020.

Simon Lindberg berättar i Ledarperspektiv #56 den 8/1 2020 :

“Det faktiskt har tittats på en hel del lokaler under 2019 och att flera nästen har smakat lite på karamellen, och känt sig för och kollat över möjligheter och annat, men än mer intressant är väl att jag kan lova er lyssnare att den första lokalen kommer att offentliggöras under det året vi är inne på nu, under 2020”

“Det blir en naturlig mötespunkt för nästet i tider där det på grund av repression är allt svårare att få tag i lokaler och ytterligare ett sätt att få koktakt med vanligt folk och knyta dem till oss”

Fastigheten ÖRABERGET 11:6 i Grängesberg

På adressen Kopparbergsvägen 50A 772 30 i Grängesberg står en tom lokal där lunchrestaurangen “Wokgruvan” tidigare haft verksamhet. Lokalen ägs av en bostadsrättsförening “Riksbyggen BRF Grängesbergshus nr 5” som även har lägenheter på våningen över.

Under 2020 har en renovering påbörjats av lokalen för att kunna nyttjas som “klubbhus” av NMR. Tanken var att nyttja läget, där lokalen ligger mot en centralt belägen väg i Grängesberg och använda fönstren för att visa upp propaganda för organisationen. Det fanns även en idé om att ansöka om alkoholtillstånd för att kunna anordna pubkvällar. Informationen kring lokalen är inte allmänt känd inom NMR utan man har försökt begränsa det till en mindre krets inom organisationen. Informationen har kommit oss till del via källor med insyn i NMR.

Dala-Demokraten

30/4 2020 skriver Dala-Demokraten en artikel om lokalen på Kopparbergsvägen 50 “Omfattande skadegörelse på butikslokal: ”Lät som någon slog sönder glas i sovrummet” i artikeln beskriver man hur lokalen stått tom och renoverades för att kunna hyras ut. Vice ordföranden intervjuas men “törs inte spekulera vad detta har sin grund i”. Ryktet om att det var NMR som planerade att använda sig av lokalen börjar dock spridas på orten.

https://www.dalademokraten.se/logga-in/omfattande-skadegorelse-pa-butikslokal-lat-som-nagon-slog-sonder-glas-i-sovrummet

NMRs “Trygghetsvandring”

Den 7/5 2020 genomför en handfull aktivister från Näste 5 en trygghetsvandring i området Öraberget. Samma område i Grängesberg som den tilltänkta lokalen ligger. Enligt NMR var det som svar på inbrott i förvaringsutrymmen och en allmän känsla av otrygghet på orten. Vandringen verkar dock snarare vara ett försök till en markering, då de i mörka jackor affischerar och lämnar flygblad i brevlådor.

Det återstår att se om NMR går vidare med projektet att använda sig av lokalen på Kopparbergsvägen 50 i Grängesberg. I och med att ledaren Simon Lindberg gått ut med att den första lokalen ska offentliggöras under 2020 så kommer NMR troligtvis gå vidare med projektet, om inte i Grängesberg så på andra orter. Om man har information om NMRs arbete med att starta öppna lokaler eller annan fascistisk verksamhet så kontakta närmaste lokalgrupp alternativt AFA-Research.

Mail: [email protected]