AFA Research: Jörgen Eriksson -en känd profil inom den nazistiska rörelsen dömd för att ha misshandlat sin partner samt sin partners barn.

Den nazistiska rörelsen i Sverige har länge varit en uppsamlingsplats för personer med svår psykisk ohälsa. Vi har rapporterat tidigare om nazister aktiva i Nordiska motståndsrörelsen som har haft trasiga liv i bagaget samt lever med det än idag. Vårdnadtvister, våld i nära relation och andra brott relaterad till den nazistiska rörelsen är inget vi som aktivt arbetar mot dessa individer förvånas över.  Runt om de grupper som återfinns i deras rörelse rör sig en trogen skara följare som dyker upp på de offentliga tillställningar som annonseras ut årligen. Det hör inte till ovanligheten att dessa personer också bjuds in på interna aktiviteter som bland annat NMR arrangerar. Idag kan vi rapportera om nazisten Jörgen Eriksson som länge rört sig kring NMR och även deltagit på såväl externa och interna arrangemang NMR anordnat. 
Nazisten Jörgen Eriksson började dyka upp kring den nazistiska rörelsen i början av 2010-talet. Då rörde han sig kring det nybildade Svenskarnas Parti. Han deltog på demonstrationer samt satte upp propaganda för partiet. 
Jörgen på Svenskarnas Partis 1 majdemonstration i Jönköping 2014
År 2013 så var Jörgen med och bildade en liten grupp som kallade sig för Right Wing Resistance (RWR). Inspirerad från andra länder där liknande konstellationer poppade upp med samma namn så försökte Jörgen och hans svenska kamrater anamma samma stil. RWR fick en kort livslängd i den svenska naziströrelsen. De arrangerade några interna samkväm och försökte sig på att arrangera en demonstration i Stockholm till stöd för boernas kamp i Sydafrika. Efter tiden med RWR så började Jörgen  dyka upp på demonstrationer med NMR.
Jörgen på RWRs interna samling innan deras demonstration i Stockholm 2013
Jörgen på NMRs demonstration i Göteborg 2017
Jörgen på NMRs 1maj-demonstration i Ludvika 2018
Jörgen tillsammans med Vera Oredsson på en intern aktivitet med den numera nedlagda nazistorganisationen Nordiska Nationalsocialister, (NNS) 2010
Jörgen har ett gediget belastningsregister och förekommer under flera avsnitt med likartad brottslighet. Misshandel, ofredande, hets mot folkgrupp vid upprepade tillfällen de senaste åren. Men det är först nu som Jörgen blir dömd till fängelse för sina aktuella brott. Nyköping tingsrätt meddelade den 6 december att Jörgen Eriksson döms till 10 månaders fängelse för misshandel, grov kvinnofridskränkning, ofredande, dopningsbrott och vapenbrott. (Nyköpings TR B-3320-19)
Förundersökningsprotokollet och domen vittnar om hur Jörgen systematiskt utsatt sin partner för misshandel under 1 års tid. Detta både genom psykisk och fysisk misshandel som han även riktade mot sin partners son. 
Enligt polisutredningen som gjordes så framgår det att Jörgen sedan en trafikolycka 2008 lider av en del handikapp. Hans närminne är skadat och har därför svårt att komma ihåg saker som händer i hans liv. Efter trafikolyckan så har han missbrukat receptbelagda läkemedel bl.a Tramadol vilket också har lett till att han fått problem med alkohol. Partnern berättar i förhör att Jörgen kan komma hem stupfull mitt på dagen och börja misshandla henne. 
Jörgens lägenhet
Det framkommer också ur en journalanteckning från en psykatrisk vårdenhet i Sörmland att när parets vårdkontakt gjort hembesök i deras bostad att de bägge två säger sig vara medlemmar i Nordiska motståndsrörelsen. 
Utdrag ur journalanteckning
Jörgen Eriksson
19690201-6416
Östra Kyrkogatan 16 LGH 1001
611 34 Nyköping
AFA Research vill med denna artikel informera allmänheten om Jörgen Erikssons engagemang inom den fascistiska rörelsen. Känner du till han personligen, eller ser du han i din vardag eller på jobbet? Har du annan information om fascistisk aktivitet i Sverige? Tveka då inte att kontakta oss!
Ni når oss via mail: [email protected]