AFA Research: Pågående åtal mot nazister

Ett stort antal medlemmar ur Nordiska Motståndsrörelsen, samt den nybildade organisationen Nordisk Styrka, väntar inom den närmsta framtiden åtal för en rad olika brott. Vi går här igenom brottsmisstankarna, vad åtalen grundar sig i och vilka av de aktiva nazisterna som pekas ut. 

Efter 2018 års valår, med hög aktivitet bland såväl parlamentariska nyfascister som militanta nazister, börjar nu efterspelen med åtal och kommande domar mot många aktiva nazister runt om i landet. Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) är en av de organisationer som satsat stort under valet, med ambitionen att komma in i flertalet utvalda kommunala församlingar. Inget av dessa mål kom att uppnås, och organisationen lämnades istället helt utan politiska mandat i någon del av landet. Problem i efterspelet av valkampanjen, inkluderat interna slitningar och utebliven frukt av politiskt kampanjarbete, har varit en av de faktorer som kan ha lett fram till den splittring som skedde inom organisationen sommaren 2019. Splittringen blev uppmärksammad av tidningen Expo som kunde avslöja att intern kritik hade lyfts mot delar av ledarskapet. Utbrytargruppen Nordisk Styrka (NS) gick efter detta i augusti offentligt ut med sin etablering som ny nazistisk grupp i det svenska fascistiska landskapet.

För närvarande står ett stort antal medlemmar ur såväl NMR som NS inför väntande åtal och rättegångar, för olika typer av brott som berör bland annat hets mot folkgrupp, ofredande, våldsamt upplopp och rattfylleri. I många fall är brotten politiskt motiverade, som en del av nazisternas politiska aktiviteter och offentliga uppträdande på flygbladsutdelningar och demonstrationer. Vi presenterar i denna artikel en avsevärd del av de förestående åtalen mot nazister i båda organisationerna. Livet som aktiv nazist innebär i många fall intrång i såväl privat- som arbetsliv, av aktiva antifascister som agerar mot nazister i sina närområden, men för också med sig repression från polis och statliga myndigheter. Sammantaget skapas en helhet av fascisters vardagar som befinner sig i sönderfall, men dysfunktionella relationer, förstörd privatekonomi och saboterade möjligheter att leva och arbeta normalt.

Denna artikel utelämnar flertalet åtal mot ledande personer inom Nordisk styrka. En separat artikel om de åtalen kommer att publiceras snart. Det pågår även ett dussin andra polisutredningar mot nazister aktiva i

Nordiska motståndsrörelsen och Nordisk styrka som vi kommer att titta närmare på när eventuella åtal väcks. 

Känner du dig träffad av vår artikel, vill undvika vår framtida uppmärksamhet eller få hjälp att hoppa av ett destruktivt leverne, så är det bara att höra av sig till oss på mail. Här finns en bra sammanfattning av hur vi förhåller oss till kontakt med avhoppare: Information till avhoppare

 

STOCKHOLMSOMRÅDET

Edgar Mizera – Nordisk styrka
19900315-4177
Jenny Linds gata 14 lgh 1202
12952 Hägersten
Stämningsansökan Falu tingsrätt: (B 2224-18)
1. OFREDANDE
Edgar Mizera har ryckt av XXX XXX mössan. Det hände den 8
september 2018 på gågatan centrum, Ludvika kommun. Gärningen kunde
förväntas kränka XXX XXX frid på ett kännbart sätt.
2. RINGA SKADEGÖRELSE
Edgar Mizera har sparkat iväg en MC-hjälm så att det blev skador för 999
kronor. Det hände den 8 september 2018 på gågatan centrum, Ludvika
kommun. Hjälmen tillhörde XXX XXX.
3. MISSHANDEL 
Edgar Mizera har sparkat en kvinna vid namn XXX XXX i magen. Det hände den 30 augusti
2018 på gågatan Centrum, Ludvika, Ludvika kommun. XXX XXX orsakades smärta och ömhet.
 
Patrick Christensson – Nordisk styrka
19960309-2652
Månstorpsvägen 10 lgh 1302
14645 Tullinge
Stämningsansökan Göteborgs tingsrätt: (B16580-17)
1. OHÖRSAMHET MOT ORDNINGSMAKTEN
Patrick Christensson har i samband med promenaden på den av polisen
anvisade vägen till startplatsen för Nordiska motståndsrörelsens
demonstration den 30 september 2017 , deltagit i en folksamling som avvikit
från den anvisade vägen och stört allmän ordning.
Christensson har underlåtit att efterkomma polisens befallning för ordningens
upprätthållande på platsen. Trots befallningen om att återgå till anvisad väg,
som uttrycktes i ord, gester och kroppsrörelser av poliser på plats, har
Christensson tagit sig till främre delen av folksamlingen och rört sig
gemensamt med andra demonstranter mot polisen.
Oscar Bergström – Nordisk Styrka
19940901-8570
Arbetargatan 23 A lgh 1004
11245 Stockholm
Stämningsansökan Gotlands tingsrätt: (B 744-18)
1. FÖRSÖK TILL FRÄMJANDE AV FLYKT 
Oscar Bergström har försökt hjälpa Mikael Svannäs, som lagligen gripits för
misstänkt misshandel enligt ovan, att komma lös. Det hände den 4 juli 2018
på Österväg, Visby, Region Gotland. Det fanns fara för brottets fullbordan
eller så var sådan fara endast utesluten av tillfälliga omständigheter.
Stämningansökan Stockholms tingsrätt: (B 4757-17)
VÅLDSAMT UPPLOPP (Bergström, Nordh och Norrman)
Bergström, Nordh och Norrman har den 23 januari 2016 på Medborgarplatsen i
Stockholm deltagit i en folksamling som haft uppsåt att med förenat våld sätta
sig upp mot polisen eller hindra eller framtvinga viss åtgärd från polisen.
Bergström, Nordh och Norrman har vidare som deltagare i denna grupp gått till
förenat våldsamt angrepp mot polisen och person genom att, gemensamt och i
samförstånd med övriga deltagare, stöta med sköldar mot polisen och genom
detta och med kroppstyngd försöka forcera polisens avspärrning samt genom
att kasta en flaska mot en folksamling, däribland poliser.
Bergström har agerat som anförare bl.a. genom att kommendera sköldbärarna i
folksamlingen så att dessa ställt upp sig mot polisen samt genom att förbereda
sina kamrater i folksamlingen på den planerade attacken och genom att
kommendera sina kamrater i folksamlingen att gå framåt och hålla ihop.
Nord har agerat som anförare och initierat upploppet genom att kommendera
folksamlingen att gå framåt.
Bergström, Nordh och Norrman begick gärningen med uppsåt.
Fredrik Kosonen – Nordisk Styrka
19960827-3778
Vagnhärads torg 5 lgh 1104
619 71 Vagnhärad
Stämningansökan Göteborgs tingsrätt: (B 3046-18)
1. VÅLDSAMT UPPLOPP
Fredrik Kosonen har under en icke tillståndsgiven demonstration arrangerad av
Nordiska Motståndsrörelsen (NMR), ingått i en folksamling som med uppsåt
att störa allmän ordning samt sätta sig upp mot myndighet med förenat våld
gått till angrepp mot person. Deltagarna i folksamlingen har gjort detta
– genom att använda skyddsutrustning i form av skyddsvästar, sköldar,
hjälmar, skyddsglasögon och handskar,
– genom att samordnat trycka upp flera journalister med plastsköldar mot en
polisbuss och när polis ingrep trycka mot poliserna med sköldarna med stöd
av bakomvarande personer
– genom att stöta med fanor på stång mot poliserna, kasta plakat och andra
föremål mot poliserna
– genom att bete sig även i övrigt på ett hotfullt och aggressivt sätt mot
polisen.
Genom att trycka med sköldar, stöta med fanor och kasta föremål har man
försökt att skada poliserna. Att agerandet inte lett till skador, förutom i ett fall
i form av yrsel och nacksmärta, berodde på att poliserna bar skyddsutrustning.
Agerandet har betvingat polisernas rörelsefrihet
Fredrik Kosonen har deltagit i det våldsamma upploppet genom att befinna sig i 
det främre ledet i folksamlingen och genom att trycka meddemonstranter med plastsköldar mot
polisen trots polisens uppmaningar att backa.
2. HETS MOT FOLKGRUPP
Fredrik Kosonen har, under en icke tillståndsgiven demonstration arrangerad av
Nordiska Motståndsrörelsen (NMR), tillsammans och i samförstånd med ett stort
antal meddemonstranter,spritt ett meddelande som uttrycker missaktning för 
andra folkgrupper än främst den nordiska med anspelning på ras, hudfärg, 
nationellt eller etniskt
ursprung. NMR är en öppet nationalsocialistisk rörelse vilande på idéer om att
raser ska hållas åtskilda.
Detta har skett genom att
– ett stort antal demonstranter har burit enhetlig, uniformsliknande klädsel
med NMR:s symbol TyrrunaÅkarvägen 1364291 Flenn, vilket, i kombination med att flera av dessa
demonstranter har burit sköldar och hjälmar, har gett ett militärt intryck,
– flera demonstranter har burit fanor med Tyrrunan,
– flera demonstranter har burit sköldar av trä med målad Tyrruna,
– någon eller några demonstranter har ropat ”Hell seger” i samband med det
våldsamma upploppet (se åtalspunkt 1),
– flera demonstranter har burit plakat där ett stort antal välkända svenska
personer, varav flera är av judisk härkomst, pekas ut som förbrytare och
– Fredrik Vejdeland har hållit ett tal i samband med demonstrationen där dessa
personer pekas ut som ansvariga för folkförräderi och folkmord mot det
nordiska folket på grund av ”massinvandringen”
Deras agerande innebär ett tydligt förknippande med nationalsocialistiska
rörelser under 1930- och 1940-talen och därmed med idéer om
rasöverlägsenhet och rashat samt en allmän nedvärdering av andra folkgrupper
än främst den nordiska.
Meddelandet har spritts genom stor massmedial bevakning, genom att filmer
från demonstrationen spritts på Youtube och genom att ett stort antal
människor var på plats.
Det hände den 30 september 2017 på Fabriksgatan, Göteborg, Göteborgs stad.
Philip Olsson – Nordisk styrka
19940310-1992
Björnsonsgatan 317 LGH 0901
168 47 Bromma
Stämningsansökan Stockholms tingsrätt: (B 15877-17)
1. VÅLD MOT TJÄNSTEMAN
Philip Olsson har angripit polisen XXX XXX med våld när XXX XXX
skulle upprätthålla ordningen i samband med en demonstration. Det hände den
2 december 2017 på Medborgarplatsen, Stockholms stad. Philip Olsson slog
XXX XXX i huvudet med en megafon med smärta och sårskada som följd.
2. BROTT MOT LAGEN OM FÖRBUD BETRÄFFANDE
KNIVAR OCH ANDRA FARLIGA FÖREMÅL
Philip Olsson har haft en kniv på allmän plats trots att det inte var befogat. Det
hände den 2 december 2017 på Medborgarplatsen, Stockholms stad.
Emil Starkenberg – Nordisk Styrka
19980422-5895
Karbyvägen 111
19594 Märsta
Stämningsansökan Gotlands tingsrätt: (B 824-18)
1. OFREDANDE
Emil Starkenberg har knuffat XXX XXX så att han föll framåt och
tappade sin cykel. Det hände den 4 juli 2018 på Södertorg, Visby, Region
Gotland. Gärningen kunde förväntas kränka XXX XXX frid på ett
kännbart sätt.
Oskar Karlsson – Nordisk Styrka
19880319-0472
Holbergsgatan 97 lgh 1102
168 45 Bromma
Stämningsansökan Solna tingsrätt: (B 957-19)
1. HETS MOT FOLKGRUPP
Oskar Karlsson har meddelat sig nedsättande och uttryckt missaktning mot
personer med syftning på ras, nationellt ursprung, etniskt ursprung och
trosbekännelse. Han har på internet i ett meddelande på forumet Vk.com
publicerat en bild innehållandes ett hakkors. Meddelandet spreds genom att
Oskar Karlsson lade upp meddelandet på internetsidan forumet Vk.com. Det
hände den 25 juni 2018 på Bromma eller på annan okänd plats i Sverige,
Stockholms län.
2. HETS MOT FOLKGRUPP
Oskar Karlsson har meddelat sig nedsättande och uttryckt missaktning mot
personer med syftning på ras, nationellt ursprung, etniskt ursprung och
trosbekännelse. Han har på internet i ett meddelande på forumet Vk.com
publicerat en bild innehållandes en avrättning av en man som bär en
judestjärna på sina kläder. Meddelandet spreds genom att Oskar Karlsson lade
upp meddelandet på internetsidan forumet Vk.com. Det hände den 2 juli 2018
på Bromma eller på annan okänd plats i Sverige, Stockholms län
3. HETS MOT FOLKGRUPP
Oskar Karlsson har meddelat sig nedsättande och uttryckt missaktning mot
personer med syftning på ras, nationellt ursprung, etniskt ursprung och
trosbekännelse. Han har på internet i meddelande på forumet Vk.com
publicerat en bild innehållandes ett hakkors. Meddelandet spreds genom att
Oskar Karlsson lade upp meddelandet på internetsidan forumet Vk.com. Det
hände den 3 juli 2018 på Bromma eller på annan okänd plats i Sverige,
Stockholms län.
4. BROTT MOT LAGEN OM FÖRBUD BETRÄFFANDE
KNIVAR OCH ANDRA FARLIGA FÖREMÅL
Oskar Karlsson har haft en kniv och ett rakblad/klickskrapa på allmän plats
trots att det inte var befogat. Det hände den 29 augusti 2018 på
Kungsholmstorg, Stockholms stad.
Oskar Karlsson begick gärningen med uppsåt eller av oaktsamhet.
Billy Linder – Nordisk styrka
20010217-7474
Rädisvägen 84
165 73 Hässelby
Stämningsansökan Stockholms tingsrätt: (B 7291-19)
1. HETS MOT FOLKGRUPP
Billy Linder har den 19 januari 2019 på Sveavägen 100, Stockholm,
Stockholms stad. burit s.k. pins på sina kläder föreställande nazistiska
symboler i form av bl.a. keltiskt kors och därtill på sin jacka haft tygmärke
med en nazistisk symbol i form av en s.k. varghake korsad av ett stående
svärd. Genom sitt agerande har Billy Linder med uppsåt spridit ett
meddelande och hotat eller uttryckt missaktning för folkgrupp eller annan
sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller
etniskt ursprung samt trosbekännelse.
2. HETS MOT FOLKGRUPP
Billy Linder har den 3 februari 2019 på Mynttorget, Stockholm, Stockholms
stad burit ett flertal s.k. pins på sina kläder föreställande nazistiska symboler i
form av bl.a. keltiskt kors och därtill på sin jacka haft tygmärke med en
nazistisk symbol i form av en s.k. varghake korsad av ett stående svärd.
Genom sitt agerande har Billy Linder med uppsåt spridit ett meddelande och
hotat eller uttryckt missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av
personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung samt
trosbekännelse.
3. BROTT MOT LAGEN OM FÖRBUD BETRÄFFANDE
KNIVAR OCH ANDRA FARLIGA FÖREMÅL
Billy Linder har haft ett knogjärn på allmän plats trots att det inte var befogat.
Föremålet var ägnat att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa. Det
hände den 13 juni 2019 på Solhems hagväg 2, Spånga, Stockholms stad.
Anders Jonsson – Nordiska motståndsrörelsen
19650516-7871
Forskargränd 22 lgh 1002
174 61 Sundbyberg
Stämningsansökan Solna tingsrätt: (B 6282-19)
1-21. HETS MOT FOLKGRUPP (21 brottstillfällen)
Anders Jonsson har uppsåtligen i meddelanden som spritts hotat eller uttryckt
missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med syftning på
ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse.”
22. OFREDANDE
Anders Jonsson har i bland annat Stockholmsområdet uppsåtligen ofredat
målsäganden genom att under perioden mellan den 18 april 2018 och den 2
oktober 2018 ha skickat sms med antisemitiskt och rasistiskt innehåll till
henne.”
23. OFREDANDE
Anders Jonsson har i bland annat Stockholmsområdet uppsåtligen ofredat
målsäganden genom att under perioden mellan den 23 augusti 2018 och den 24
september 2018 ha skickat sms med antisemitiskt och rasistiskt innehåll till
henne.”
24. OFREDANDE
Anders Jonsson har i bland annat Stockholmsområdet uppsåtligen ofredat
målsäganden genom att under perioden mellan den 13 februari 2019 och den
23 februari 2019 ha skickat sms med antisemitiskt och rasistiskt innehåll till
henne.”
Dan Dalén
19810625-6970
Edsholmsgatan 2
664 32 Grums
Stämningansökan Göteborgs tingsrätt: (B 3046-18)
1. VÅLDSAMT UPPLOPP
Dan Dalén har under en icke tillståndsgiven demonstration arrangerad av
Nordiska Motståndsrörelsen (NMR), ingått i en folksamling som med uppsåt
att störa allmän ordning samt sätta sig upp mot myndighet med förenat våld
gått till angrepp mot person. Deltagarna i folksamlingen har gjort detta
– genom att använda skyddsutrustning i form av skyddsvästar, sköldar,
hjälmar, skyddsglasögon och handskar,
– genom att samordnat trycka upp flera journalister med plastsköldar mot en
polisbuss och när polis ingrep trycka mot poliserna med sköldarna med stöd
av bakomvarande personer
– genom att stöta med fanor på stång mot poliserna, kasta plakat och andra
föremål mot poliserna
– genom att bete sig även i övrigt på ett hotfullt och aggressivt sätt mot
polisen.
Genom att trycka med sköldar, stöta med fanor och kasta föremål har man
försökt att skada poliserna. Att agerandet inte lett till skador, förutom i ett fall
i form av yrsel och nacksmärta, berodde på att poliserna bar skyddsutrustning.
Agerandet har betvingat polisernas rörelsefrihet
Dan Dalén har deltagit i det våldsamma upploppet genom att befinna sig i det
främre ledet i folksamlingen och genom att utdela två slag med en väska mot
en polis.
2. HETS MOT FOLKGRUPP
Dan Dalén har, under en icke tillståndsgiven demonstration arrangerad av
Nordiska Motståndsrörelsen (NMR), tillsammans och i samförstånd med ett stort
antal meddemonstranter,spritt ett meddelande som uttrycker missaktning för 
andra folkgrupper än
främst den nordiska med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt
ursprung. NMR är en öppet nationalsocialistisk rörelse vilande på idéer om att
raser ska hållas åtskilda.
Detta har skett genom att
– ett stort antal demonstranter har burit enhetlig, uniformsliknande klädsel
med NMR:s symbol Tyrrunan, vilket, i kombination med att flera av dessa
demonstranter har burit sköldar och hjälmar, har gett ett militärt intryck,
– flera demonstranter har burit fanor med Tyrrunan,
– flera demonstranter har burit sköldar av trä med målad Tyrruna,
– någon eller några demonstranter har ropat ”Hell seger” i samband med det
våldsamma upploppet (se åtalspunkt 1),
– flera demonstranter har burit plakat där ett stort antal välkända svenska
personer, varav flera är av judisk härkomst, pekas ut som förbrytare och
– Fredrik Vejdeland har hållit ett tal i samband med demonstrationen där dessa
personer pekas ut som ansvariga för folkförräderi och folkmord mot det
nordiska folket på grund av ”massinvandringen”
Deras agerande innebär ett tydligt förknippande med nationalsocialistiska
rörelser under 1930- och 1940-talen och därmed med idéer om
rasöverlägsenhet och rashat samt en allmän nedvärdering av andra folkgrupper
än främst den nordiska.
Meddelandet har spritts genom stor massmedial bevakning, genom att filmer
från demonstrationen spritts på Youtube och genom att ett stort antal
människor var på plats.
Det hände den 30 september 2017 på Fabriksgatan, Göteborg, Göteborgs stad.

DALARNAS LÄN

Johan Fredin Nordiska motståndsrörelsen
19930114-4912
Ingel Hanssons gata 5 lgh 1102
78436 Borlänge

Stämningsansökan Falu tingsrätt: (B 2224-18)
1. SKADEGÖRELSE (Johan Fredin, Emanuel Lärkestål och
Mathias Westberg)
Johan Fredin, Mathias Westberg och Emanuel Lärkestål har tillsammans och i
samförstånd sprayat med sprayfärg och anbringat klistermärken så att det blev
skador för 9 539 kronor. Det hände den 2 augusti 2017 vid Britsarvsskolan,
Hellbergs väg 11, Falun, Falu kommun. Den därigenom skadade egendomen
tillhörde Falu Kommun.
Pär Öberg – Nordiska motståndsrörelsen
19710728-4379
Skyddad identitet
Bor i Sunnansjö
Stämningansökan Göteborgs tingsrätt: (B 3046-18)
1. VÅLDSAMT UPPLOPP
Pär Öberg har under en icke tillståndsgiven demonstration arrangerad av
Nordiska Motståndsrörelsen (NMR), ingått i en folksamling som med uppsåt
att störa allmän ordning samt sätta sig upp mot myndighet med förenat våld
gått till angrepp mot person. Deltagarna i folksamlingen har gjort detta
– genom att använda skyddsutrustning i form av skyddsvästar, sköldar,
hjälmar, skyddsglasögon och handskar,
– genom att samordnat trycka upp flera journalister med plastsköldar mot en
polisbuss och när polis ingrep trycka mot poliserna med sköldarna med stöd
av bakomvarande personer
– genom att stöta med fanor på stång mot poliserna, kasta plakat och andra
föremål mot poliserna
– genom att bete sig även i övrigt på ett hotfullt och aggressivt sätt mot
polisen.
Genom att trycka med sköldar, stöta med fanor och kasta föremål har man
försökt att skada poliserna. Att agerandet inte lett till skador, förutom i ett fall
i form av yrsel och nacksmärta, berodde på att poliserna bar skyddsutrustning.
Agerandet har betvingat polisernas rörelsefrihet
2. HETS MOT FOLKGRUPP
Pär Öberg har, under en icke tillståndsgiven demonstration arrangerad av 
Nordiska Motståndsrörelsen (NMR), tillsammans och i samförstånd med ett 
stort antal meddemonstranter,spritt ett meddelande som uttrycker missaktning
för andra folkgrupper än främst den nordiska med anspelning på ras, 
hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung. NMR är en öppet nationalsocialistisk
rörelse vilande på idéer om att raser ska hållas åtskilda. Detta har skett genom att
– ett stort antal demonstranter har burit enhetlig, uniformsliknande klädsel
med NMR:s symbol Tyrrunan, vilket, i kombination med att flera av dessa
demonstranter har burit sköldar och hjälmar, har gett ett militärt intryck,
– flera demonstranter har burit fanor med Tyrrunan,
– flera demonstranter har burit sköldar av trä med målad Tyrruna,
– någon eller några demonstranter har ropat ”Hell seger” i samband med det
våldsamma upploppet (se åtalspunkt 1),
– flera demonstranter har burit plakat där ett stort antal välkända svenska
personer, varav flera är av judisk härkomst, pekas ut som förbrytare och
– Fredrik Vejdeland har hållit ett tal i samband med demonstrationen där dessa
personer pekas ut som ansvariga för folkförräderi och folkmord mot det
nordiska folket på grund av ”massinvandringen”
Deras agerande innebär ett tydligt förknippande med nationalsocialistiska
rörelser under 1930- och 1940-talen och därmed med idéer om
rasöverlägsenhet och rashat samt en allmän nedvärdering av andra folkgrupper
än främst den nordiska.
Meddelandet har spritts genom stor massmedial bevakning, genom att filmer
från demonstrationen spritts på Youtube och genom att ett stort antal
människor var på plats.
Det hände den 30 september 2017 på Fabriksgatan, Göteborg, Göteborgs stad.
Emanuel Lärkestål – Nordiska motståndsrörelsen
19860531-7216
Klöverstigen 26 B lgh 1001
78451 Borlänge                            
Stämningsansökan Falu tingsrätt: (B 2224-18)
1. SKADEGÖRELSE (Johan Fredin, Emanuel Lärkestål och
Mathias Westberg)
Emmanuel Lärkestål, Mathias Westberg och Johan Fredin har tillsammans och i samförstånd sprayat med sprayfärg och anbringat klistermärken så att det blev
skador för 9 539 kronor. Det hände den 2 augusti 2017 vid Britsarvsskolan,
Hellbergs väg 11, Falun, Falu kommun. Den därigenom skadade egendomen
tillhörde Falu Kommun.
2. OHÖRSAMHET MOT ORDNINGSMAKTEN (William
Bergström, Jimmy Björk, Emanuel Lärkestål, Markus Nordh, Nicklas Norling,
Per Norén, Pär Sjögren och Björn Van Der Hert)
Per Norén, Pär Sjögren, Markus Nordh, Björn Van Der Hert, Emanuel
Lärkestål, Jimmy Björk, William Bergström och Nicklas Norling har i
samband med en tillståndsgiven allmän sammankomst, den så kallade pride-
paraden, deltagit i en folksamling som försökt hindra paraden genom att ställa
sig framför och förorsaka att paraden tvingades till ett oplanerat stopp.
Åtgärden störde den allmänna ordningen på platsen och närvarande polis
meddelade en för ordningens upprätthållande tydlig befallning att
folksamlingen måste flytta på sig till trottoaren. Nicklas Norling, Markus
Nordh, Pär Sjögren, Emanuel Lärkestål, Björn Van Der Hert, Per Norén,
Jimmy Björk och William Bergström har underlåtit att efterkomma polisenes
befallning genom att ställa sig närmare varandra, stirra rakt fram och inte
svara på tilltal. 
3. OFREDANDE 
Emanuel Lärkestål har ryckt bort ett klistermärke från XXX XXX jacka.
Det hände den 8 september 2018 på gågatan centrum, Ludvika kommun.
Gärningen kunde förväntas kränka XXX XXX frid på ett kännbart sätt.
Pär Sjögren – Nordiska motståndsrörelsen
19791205-7176
Vallgatan 3
784 42 Borlänge                               
Stämningsansökan Falu tingsrätt: (B 2224-18)
1. OHÖRSAMHET MOT ORDNINGSMAKTEN 
(William Bergström, Jimmy Björk,Emanuel Lärkestål, Markus Nordh, Nicklas Norling, 
Per Norén, Pär Sjögren och Björn Van Der Hert)
Per Norén, Pär Sjögren, Markus Nordh, Björn Van Der Hert, Emanuel
Lärkestål, Jimmy Björk, William Bergström och Nicklas Norling har i
samband med en tillståndsgiven allmän sammankomst, den så kallade pride-
paraden, deltagit i en folksamling som försökt hindra paraden genom att ställa
sig framför och förorsaka att paraden tvingades till ett oplanerat stopp.
Åtgärden störde den allmänna ordningen på platsen och närvarande polis
meddelade en för ordningens upprätthållande tydlig befallning att
folksamlingen måste flytta på sig till trottoaren. Nicklas Norling, Markus
Nordh, Pär Sjögren, Emanuel Lärkestål, Björn Van Der Hert, Per Norén,
Jimmy Björk och William Bergström har underlåtit att efterkomma polisenes
befallning genom att ställa sig närmare varandra, stirra rakt fram och inte
svara på tilltal.
2. OFREDANDE
Pär Sjögren har slagit en mobiltelefon ur handen på XXX XXX.
Det hände den 28 april 2018 på Storgatan, Ludvika kommun. Gärningen
kunde förväntas kränka XXX XXX frid på ett kännbart sätt.
3. SKADEGÖRELSE
Pär Sjögren har slagit till en mobiltelefon så att telefonen slog i backen och
gick sönder. Därmed uppstod det skador för 5 220 kronor. Det hände den 28
april 2018 på Storgatan, Ludvika kommun. Egendomen tillhörde Mohammad
Alkazhami.
4. BROTT MOT ORDNINGSLAGEN
Pär Sjögren har i egenskap av företrädare för organisationen Nordiska
Motståndsrörelsen (NMR) utan tillstånd anordnat en allmän sammankomst.
Den allmänna sammankomsten bestod av drygt 20 personer med NMR-
sympatier som agerade på platsen och förflyttade sig på Pär Sjögrens
kommando. De vecklade ut banderoller samt bar fanor och delade ut flygblad
till allmänheten.
5. BROTT MOT ORDNINGSLAGEN
Pär Sjögren har i egenskap av företrädare för organisationen Nordiska
Motståndsrörelsen (NMR) utan tillstånd anordnat en allmän sammankomst.
Den allmänna sammankomsten bestod av ca 12 personer med NMR-sympatier
som demonstrerade på platsen genom att hålla upp ett plakat och dela ut
flygblad till
6. BROTT MOT ORDNINGSLAGEN
Pär Sjögren har i egenskap av en ledande position inom organisationen
Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) utan tillstånd anordnat en allmän
sammankomst. Den allmänna sammankomsten bestod av ca 4 personer med
banderoll, megafon, eldningstunna m.m. och framförde ett tydligt budskap
riktat mot tidningsredaktion. Det hände den 17 oktober 2018 vid Dalarnas
tidningar, Zettergrens väg, Falu kommun.
7. OFREDANDE
Pär Sjögren har uttalat “hoppas du får huvudet insparkat nästa gång” till
XXX XXX, eller något liknande uttryck med samma innebörd. Det hände den
5 maj 2018 på Knektplatsen, Rättviks kommun. Gärningen kunde förväntas
kränka XXX XXX frid på ett kännbart sätt.
8. OFREDANDE
Pär Sjögren har ofredat XXX XXX genom att kasta/spruta vatten på
honom. Det hände den 16 juni 2018 på Storgatan 20 A, Ludvika kommun.
Gärningen kunde förväntas kränka XXX XXX frid på ett kännbart sätt.
Stämningansökan Göteborgs tingsrätt: (B 3046-18)
1. VÅLDSAMT UPPLOPP
Pär Sjögren har under en icke tillståndsgiven demonstration arrangerad av
Nordiska Motståndsrörelsen (NMR), ingått i en folksamling som med uppsåt
att störa allmän ordning samt sätta sig upp mot myndighet med förenat våld
gått till angrepp mot person. Deltagarna i folksamlingen har gjort detta
– genom att använda skyddsutrustning i form av skyddsvästar, sköldar,
hjälmar, skyddsglasögon och handskar,
– genom att samordnat trycka upp flera journalister med plastsköldar mot en
polisbuss och när polis ingrep trycka mot poliserna med sköldarna med stöd
av bakomvarande personer
– genom att stöta med fanor på stång mot poliserna, kasta plakat och andra
föremål mot poliserna
– genom att bete sig även i övrigt på ett hotfullt och aggressivt sätt mot
polisen.
Genom att trycka med sköldar, stöta med fanor och kasta föremål har man
försökt att skada poliserna. Att agerandet inte lett till skador, förutom i ett fall
i form av yrsel och nacksmärta, berodde på att poliserna bar skyddsutrustning.
Agerandet har betvingat polisernas rörelsefrihet
2. HETS MOT FOLKGRUPP
Pär Sjögren har, under en icke tillståndsgiven demonstration arrangerad av 
Nordiska Motståndsrörelsen (NMR), tillsammans och i samförstånd med ett 
stort antal meddemonstranter,spritt ett meddelande som uttrycker missaktning
för andra folkgrupper än främst den nordiska med anspelning på ras, 
hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung. NMR är en öppet nationalsocialistisk
rörelse vilande på idéer om att raser ska hållas åtskilda.
Detta har skett genom att
– ett stort antal demonstranter har burit enhetlig, uniformsliknande klädsel
med NMR:s symbol Tyrrunan, vilket, i kombination med att flera av dessa
demonstranter har burit sköldar och hjälmar, har gett ett militärt intryck,
– flera demonstranter har burit fanor med Tyrrunan,
– flera demonstranter har burit sköldar av trä med målad Tyrruna,
– någon eller några demonstranter har ropat ”Hell seger” i samband med det
våldsamma upploppet (se åtalspunkt 1),
– flera demonstranter har burit plakat där ett stort antal välkända svenska
personer, varav flera är av judisk härkomst, pekas ut som förbrytare och
– Fredrik Vejdeland har hållit ett tal i samband med demonstrationen där dessa
personer pekas ut som ansvariga för folkförräderi och folkmord mot det
nordiska folket på grund av ”massinvandringen”
Deras agerande innebär ett tydligt förknippande med nationalsocialistiska
rörelser under 1930- och 1940-talen och därmed med idéer om
rasöverlägsenhet och rashat samt en allmän nedvärdering av andra folkgrupper
än främst den nordiska.
Meddelandet har spritts genom stor massmedial bevakning, genom att filmer
från demonstrationen spritts på Youtube och genom att ett stort antal
människor var på plats.
Det hände den 30 september 2017 på Fabriksgatan, Göteborg, Göteborgs stad.
Jimmy Björk – Nordisk Styrka
19840729-0090
Hyttvägen 35
770 12 Sunnansjö
Stämningsansökan Falu tingsrätt: (B 2224-18)
1. OHÖRSAMHET MOT ORDNINGSMAKTEN (William
Bergström, Jimmy Björk, Emanuel Lärkestål, Markus
Nordh, Nicklas Norling, Per Norén, Pär Sjögren och
Björn Van Der Hert)
Per Norén, Pär Sjögren, Markus Nordh, Björn Van Der Hert, Emanuel
Lärkestål, Jimmy Björk, William Bergström och Nicklas Norling har i
samband med en tillståndsgiven allmän sammankomst, den så kallade pride-
paraden, deltagit i en folksamling som försökt hindra paraden genom att ställa
sig framför och förorsaka att paraden tvingades till ett oplanerat stopp.
Åtgärden störde den allmänna ordningen på platsen och närvarande polis
meddelade en för ordningens upprätthållande tydlig befallning att
folksamlingen måste flytta på sig till trottoaren. Nicklas Norling, Markus
Nordh, Pär Sjögren, Emanuel Lärkestål, Björn Van Der Hert, Per Norén,
Jimmy Björk och William Bergström har underlåtit att efterkomma polisenes
befallning genom att ställa sig närmare varandra, stirra rakt fram och inte
svara på tilltal.
Markus Nordh – Nordiska motståndsrörelsen
Grangärde Hästberg 5
77014 Nyhammar
Stämningsansökan Falu tingsrätt: (B 2224-18)
1. OHÖRSAMHET MOT ORDNINGSMAKTEN (William
Bergström, Jimmy Björk, Emanuel Lärkestål, Markus
Nordh, Nicklas Norling, Per Norén, Pär Sjögren och
Björn Van Der Hert)
Per Norén, Pär Sjögren, Markus Nordh, Björn Van Der Hert, Emanuel
Lärkestål, Jimmy Björk, William Bergström och Nicklas Norling har i
samband med en tillståndsgiven allmän sammankomst, den så kallade pride-
paraden, deltagit i en folksamling som försökt hindra paraden genom att ställa
sig framför och förorsaka att paraden tvingades till ett oplanerat stopp.
Åtgärden störde den allmänna ordningen på platsen och närvarande polis
meddelade en för ordningens upprätthållande tydlig befallning att
folksamlingen måste flytta på sig till trottoaren. Nicklas Norling, Markus
Nordh, Pär Sjögren, Emanuel Lärkestål, Björn Van Der Hert, Per Norén,
Jimmy Björk och William Bergström har underlåtit att efterkomma polisenes
befallning genom att ställa sig närmare varandra, stirra rakt fram och inte
svara på tilltal.
2. BROTT MOT LAGEN OM FÖRBUD BETRÄFFANDE
KNIVAR OCH ANDRA FARLIGA FÖREMÅL
Markus Nordh har haft en kniv i ett fordon på allmän plats trots att det inte var
befogat. Det hände den 19 maj 2018 vid Ica supermarket matmäster, Gamla
bangatan 34, Ludvika, Ludvika kommun.
3. VÅLDSAMT MOTSTÅND
Markus Nordh har spänt och krängt med armarna, krängt med sin överkropp
samt satt upp en fot och sparkat bakåt för att hindra polisassistenterna
XXX XXX och XXX XXX när de var i färd med att omhänderta Nordh enligt
polislagens 13§. Det hände den 16 juni 2018 på Storgatan, Ludvika, Ludvika
kommun.
Per Norén – Nordiska motståndsrörelsen
19640226-7139
Yttre Baggbo 356
781 97 Borlänge
Stämningsansökan Falu tingsrätt: (B 2224-18)
1. OHÖRSAMHET MOT ORDNINGSMAKTEN (William
Bergström, Jimmy Björk, Emanuel Lärkestål, Markus
Nordh, Nicklas Norling, Per Norén, Pär Sjögren och
Björn Van Der Hert)
Per Norén, Pär Sjögren, Markus Nordh, Björn Van Der Hert, Emanuel
Lärkestål, Jimmy Björk, William Bergström och Nicklas Norling har i
samband med en tillståndsgiven allmän sammankomst, den så kallade pride-
paraden, deltagit i en folksamling som försökt hindra paraden genom att ställa
sig framför och förorsaka att paraden tvingades till ett oplanerat stopp.
Åtgärden störde den allmänna ordningen på platsen och närvarande polis
meddelade en för ordningens upprätthållande tydlig befallning att
folksamlingen måste flytta på sig till trottoaren. Nicklas Norling, Markus
Nordh, Pär Sjögren, Emanuel Lärkestål, Björn Van Der Hert, Per Norén,
Jimmy Björk och William Bergström har underlåtit att efterkomma polisenes
befallning genom att ställa sig närmare varandra, stirra rakt fram och inte
svara på tilltal.
Nicklas Norling – Nordiska motståndsrörelsen
19900718-0590
Morberget Stormatsbyvägen 8
771 92 Ludvika
Stämningsansökan Falu tingsrätt: (B 2224-18)
1. OHÖRSAMHET MOT ORDNINGSMAKTEN (William
Bergström, Jimmy Björk, Emanuel Lärkestål, Markus
Nordh, Nicklas Norling, Per Norén, Pär Sjögren och
Björn Van Der Hert)
Per Norén, Pär Sjögren, Markus Nordh, Björn Van Der Hert, Emanuel
Lärkestål, Jimmy Björk, William Bergström och Nicklas Norling har i
samband med en tillståndsgiven allmän sammankomst, den så kallade pride-
paraden, deltagit i en folksamling som försökt hindra paraden genom att ställa
sig framför och förorsaka att paraden tvingades till ett oplanerat stopp.
Åtgärden störde den allmänna ordningen på platsen och närvarande polis
meddelade en för ordningens upprätthållande tydlig befallning att
folksamlingen måste flytta på sig till trottoaren. Nicklas Norling, Markus
Nordh, Pär Sjögren, Emanuel Lärkestål, Björn Van Der Hert, Per Norén,
Jimmy Björk och William Bergström har underlåtit att efterkomma polisenes
befallning genom att ställa sig närmare varandra, stirra rakt fram och inte
svara på tilltal.
2. BROTT MOT LAGEN OM FÖRBUD BETRÄFFANDE
KNIVAR OCH ANDRA FARLIGA FÖREMÅL
Nicklas Norling har haft en kniv och två andra vassa föremål på allmän plats
trots att det inte var befogat. Det hände den 9 september 2019 på Falu
tingsrätt, Kullen 4, Falu kommun.

DALARNAS LÄN

William Bergström – Nordiska Motståndsörelsen
19921222-1635
SKYDDAT ID
Stämningsansökan Falu tingsrätt: (B 2224-18)
1. OHÖRSAMHET MOT ORDNINGSMAKTEN (William
Bergström, Jimmy Björk, Emanuel Lärkestål, Markus
Nordh, Nicklas Norling, Per Norén, Pär Sjögren och
Björn Van Der Hert)
Per Norén, Pär Sjögren, Markus Nordh, Björn Van Der Hert, Emanuel
Lärkestål, Jimmy Björk, William Bergström och Nicklas Norling har i
samband med en tillståndsgiven allmän sammankomst, den så kallade pride-
paraden, deltagit i en folksamling som försökt hindra paraden genom att ställa
sig framför och förorsaka att paraden tvingades till ett oplanerat stopp.
Åtgärden störde den allmänna ordningen på platsen och närvarande polis
meddelade en för ordningens upprätthållande tydlig befallning att
folksamlingen måste flytta på sig till trottoaren. Nicklas Norling, Markus
Nordh, Pär Sjögren, Emanuel Lärkestål, Björn Van Der Hert, Per Norén,
Jimmy Björk och William Bergström har underlåtit att efterkomma polisenes
befallning genom att ställa sig närmare varandra, stirra rakt fram och inte
svara på tilltal. 
Stämningansökan Göteborgs tingsrätt: (B 3046-18)
1. VÅLDSAMT UPPLOPP
William Bergström har under en icke tillståndsgiven demonstration arrangerad av
Nordiska Motståndsrörelsen (NMR), ingått i en folksamling som med uppsåt
att störa allmän ordning samt sätta sig upp mot myndighet med förenat våld
gått till angrepp mot person. Deltagarna i folksamlingen har gjort detta
– genom att använda skyddsutrustning i form av skyddsvästar, sköldar,
hjälmar, skyddsglasögon och handskar,
– genom att samordnat trycka upp flera journalister med plastsköldar mot en
polisbuss och när polis ingrep trycka mot poliserna med sköldarna med stöd
av bakomvarande personer
– genom att stöta med fanor på stång mot poliserna, kasta plakat och andra
föremål mot poliserna
– genom att bete sig även i övrigt på ett hotfullt och aggressivt sätt mot
polisen.
Genom att trycka med sköldar, stöta med fanor och kasta föremål har man
försökt att skada poliserna. Att agerandet inte lett till skador, förutom i ett fall
i form av yrsel och nacksmärta, berodde på att poliserna bar skyddsutrustning.
Agerandet har betvingat polisernas rörelsefrihet
William Bergström har, bärande skyddsglasögon, deltagit i det våldsamma
upploppet genom att befinna sig i det främre ledet i folksamlingen och genom
att trycka meddemonstranter med plastsköldar mot polisen trots polisens
uppmaningar att backa.
2. HETS MOT FOLKGRUPP
William Bergström har, under en icke tillståndsgiven demonstration arrangerad av
Nordiska Motståndsrörelsen (NMR), tillsammans och i samförstånd med ett stort antal 
meddemonstranter,spritt ett meddelande som uttrycker missaktning för andra folkgrupper än
främst den nordiska med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt
ursprung. NMR är en öppet nationalsocialistisk rörelse vilande på idéer om att
raser ska hållas åtskilda.
Detta har skett genom att
– ett stort antal demonstranter har burit enhetlig, uniformsliknande klädsel
med NMR:s symbol Tyrrunan, vilket, i kombination med att flera av dessa
demonstranter har burit sköldar och hjälmar, har gett ett militärt intryck,
– flera demonstranter har burit fanor med Tyrrunan,
– flera demonstranter har burit sköldar av trä med målad Tyrruna,
– någon eller några demonstranter har ropat ”Hell seger” i samband med det
våldsamma upploppet (se åtalspunkt 1),
– flera demonstranter har burit plakat där ett stort antal välkända svenska
personer, varav flera är av judisk härkomst, pekas ut som förbrytare och
– Fredrik Vejdeland har hållit ett tal i samband med demonstrationen där dessa
personer pekas ut som ansvariga för folkförräderi och folkmord mot det
nordiska folket på grund av ”massinvandringen”
Deras agerande innebär ett tydligt förknippande med nationalsocialistiska
rörelser under 1930- och 1940-talen och därmed med idéer om
rasöverlägsenhet och rashat samt en allmän nedvärdering av andra folkgrupper
än främst den nordiska.
Meddelandet har spritts genom stor massmedial bevakning, genom att filmer
från demonstrationen spritts på Youtube och genom att ett stort antal
människor var på plats.
Det hände den 30 september 2017 på Fabriksgatan, Göteborg, Göteborgs stad.

UPPSALA LÄN

Mikael Svannäs – Nordisk Styrka
19940829-2879
Kyrkbyn 148
815 91 Tierp
Stämningsansökan Gotlands tingsrätt: (B 744-18)
1. MISSHANDEL
Mikael Svannäs har misshandlat XXX XXX genom att knuffa henne så
att hon föll i marken. Det hände den 4 juli 2018 vid Österport, Österväg,
Visby, Region Gotland. XXX XXX orsakades smärta, skrapsår och
blåmärken av misshandeln.

JÄMTLAND LÄN

Stefan Lund – Nordiska motståndsrörelsen
19870308-7851
SKYDDAT ID
Stämningansökan Göteborgs tingsrätt: (B 3046-18)
1. VÅLDSAMT UPPLOPP
Stefan Lund har under en icke tillståndsgiven demonstration arrangerad av
Nordiska Motståndsrörelsen (NMR), ingått i en folksamling som med uppsåt
att störa allmän ordning samt sätta sig upp mot myndighet med förenat våld
gått till angrepp mot person. Deltagarna i folksamlingen har gjort detta
– genom att använda skyddsutrustning i form av skyddsvästar, sköldar,
hjälmar, skyddsglasögon och handskar,
– genom att samordnat trycka upp flera journalister med plastsköldar mot en
polisbuss och när polis ingrep trycka mot poliserna med sköldarna med stöd
av bakomvarande personer
– genom att stöta med fanor på stång mot poliserna, kasta plakat och andra
föremål mot poliserna
– genom att bete sig även i övrigt på ett hotfullt och aggressivt sätt mot
polisen.
Genom att trycka med sköldar, stöta med fanor och kasta föremål har man
försökt att skada poliserna. Att agerandet inte lett till skador, förutom i ett fall
i form av yrsel och nacksmärta, berodde på att poliserna bar skyddsutrustning.
Agerandet har betvingat polisernas rörelsefrihet
Stefan Lund har deltagit i det våldsamma upploppet genom att befinna sig i det 
främre ledet i folksamlingen och genom att trycka meddemonstranter
med plastsköldar mot polisen trots polisens uppmaningar att backa.
2. HETS MOT FOLKGRUPP
Stefan Lund har, under en icke tillståndsgiven demonstration arrangerad av
Nordiska Motståndsrörelsen (NMR), tillsammans och i samförstånd med ett
stort antal meddemonstranter,spritt ett meddelande som uttrycker
missaktning för andra folkgrupper än främst den nordiska med anspelning 
på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung. NMR är en öppet
nationalsocialistisk rörelse vilande på idéer om att raser ska hållas åtskilda.
Detta har skett genom att
– ett stort antal demonstranter har burit enhetlig, uniformsliknande klädsel
med NMR:s symbol Tyrrunan, vilket, i kombination med att flera av dessa
demonstranter har burit sköldar och hjälmar, har gett ett militärt intryck,
– flera demonstranter har burit fanor med Tyrrunan,
– flera demonstranter har burit sköldar av trä med målad Tyrruna,
– någon eller några demonstranter har ropat ”Hell seger” i samband med det
våldsamma upploppet (se åtalspunkt 1),
– flera demonstranter har burit plakat där ett stort antal välkända svenska
personer, varav flera är av judisk härkomst, pekas ut som förbrytare och
– Fredrik Vejdeland har hållit ett tal i samband med demonstrationen där dessa
personer pekas ut som ansvariga för folkförräderi och folkmord mot det
nordiska folket på grund av ”massinvandringen”
Deras agerande innebär ett tydligt förknippande med nationalsocialistiska
rörelser under 1930- och 1940-talen och därmed med idéer om
rasöverlägsenhet och rashat samt en allmän nedvärdering av andra folkgrupper
än främst den nordiska.
Meddelandet har spritts genom stor massmedial bevakning, genom att filmer
från demonstrationen spritts på Youtube och genom att ett stort antal
människor var på plats.
Det hände den 30 september 2017 på Fabriksgatan, Göteborg, Göteborgs stad.

GÄVLEBORGS LÄN

Anders SundströmNordiska motståndsrörelsen
19930519-0879
Bricka 35 A
824 79 Bjuråker
Stämningansökan Göteborgs tingsrätt: (B 3046-18)
1. VÅLDSAMT UPPLOPP
Anders Sundström har , under en icke tillståndsgiven demonstration arrangerad av
Nordiska Motståndsrörelsen (NMR), ingått i en folksamling som med uppsåt
att störa allmän ordning samt sätta sig upp mot myndighet med förenat våld
gått till angrepp mot person. Deltagarna i folksamlingen har gjort detta
– genom att använda skyddsutrustning i form av skyddsvästar, sköldar,
hjälmar, skyddsglasögon och handskar,
– genom att samordnat trycka upp flera journalister med plastsköldar mot en
polisbuss och när polis ingrep trycka mot poliserna med sköldarna med stöd
av bakomvarande personer
– genom att stöta med fanor på stång mot poliserna, kasta plakat och andra
föremål mot poliserna
– genom att bete sig även i övrigt på ett hotfullt och aggressivt sätt mot
polisen.
Genom att trycka med sköldar, stöta med fanor och kasta föremål har man
försökt att skada poliserna. Att agerandet inte lett till skador, förutom i ett fall
i form av yrsel och nacksmärta, berodde på att poliserna bar skyddsutrustning.
Agerandet har betvingat polisernas rörelsefrihet.
Anders Sundström har, bärande hjälm, deltagit i det våldsamma upploppet
genom att befinna sig i det främre ledet i folksamlingen och genom att trycka
med en plastsköld mot polisen trots polisens uppmaningar att backa.
2. HETS MOT FOLKGRUPP
Anders Sundström har, under en icke tillståndsgiven demonstration arrangerad av
Nordiska Motståndsrörelsen (NMR), tillsammans och i samförstånd med ett stort
antal meddemonstranter,spritt ett meddelande som uttrycker missaktning för
andra folkgrupper än främst den nordiska med anspelning på ras, hudfärg,
nationellt eller etniskt ursprung. NMR är en öppet nationalsocialistisk 
rörelse vilande på idéer om att raser ska hållas åtskilda.
Detta har skett genom att
– ett stort antal demonstranter har burit enhetlig, uniformsliknande klädsel
med NMR:s symbol Tyrrunan, vilket, i kombination med att flera av dessa
demonstranter har burit sköldar och hjälmar, har gett ett militärt intryck,
– flera demonstranter har burit fanor med Tyrrunan,
– flera demonstranter har burit sköldar av trä med målad Tyrruna,
– någon eller några demonstranter har ropat ”Hell seger” i samband med det
våldsamma upploppet (se åtalspunkt 1),
– flera demonstranter har burit plakat där ett stort antal välkända svenska
personer, varav flera är av judisk härkomst, pekas ut som förbrytare och
– Fredrik Vejdeland har hållit ett tal i samband med demonstrationen där dessa
personer pekas ut som ansvariga för folkförräderi och folkmord mot det
nordiska folket på grund av ”massinvandringen”
Deras agerande innebär ett tydligt förknippande med nationalsocialistiska
rörelser under 1930- och 1940-talen och därmed med idéer om
rasöverlägsenhet och rashat samt en allmän nedvärdering av andra folkgrupper
än främst den nordiska.
Meddelandet har spritts genom stor massmedial bevakning, genom att filmer
från demonstrationen spritts på Youtube och genom att ett stort antal
människor var på plats.
Det hände den 30 september 2017 på Fabriksgatan, Göteborg, Göteborgs stad

VÄSTMALAND LÄN

Johan StaafNordiska motståndsrörelsen
19900716-0113
Benvägen 56 lgh 1001
723 52 Västerås
Stämningsansökan Västmalands tingsrätt: (B 1285-18)
1. RATTFYLLERI
Johan Staaf har kört lastbil efter att ha druckit alkoholhaltiga drycker i sådan
mängd att alkoholkoncentrationen i hans blod under eller efter färden uppgick
till 0,23 promille. Det hände den 22 mars 2018 på E18 flygplansrakan,
Västerås, Västerås stad.

ÖREBRO LÄN

Markus Larsson – Nordisk Styrka
19881123-6952
Talby 506 A lgh 1102
715 94 Odensbacken
Stämningsansökan Stockholms tingsrätt: (B 16828-17)
1. HETS MOT FOLKGRUPP
Markus Larsson har vid Judiska församlingens manifestation mot
antisemitism uttryckt missaktning mot folkgrupp eller annan sådan grupp av
personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung och
trosbekännelse. Han har härvid inför folksamlingen flera gånger ropat “hell
seger” . Det hände den 20 december 2017 på Raoul wallenbergs torg, Raoul
wallenbergs torg, Stockholm, Stockholms stad.
Stämningansökan Göteborgs tingsrätt: (B 3046-18)
1. Våldsamt upplopp
Markus Larsson har under en icke tillståndsgiven demonstration arrangerad av
Nordiska Motståndsrörelsen (NMR), ingått i en folksamling som med uppsåt
att störa allmän ordning samt sätta sig upp mot myndighet med förenat våld
gått till angrepp mot person. Deltagarna i folksamlingen har gjort detta
– genom att använda skyddsutrustning i form av skyddsvästar, sköldar,
hjälmar, skyddsglasögon och handskar,
– genom att samordnat trycka upp flera journalister med plastsköldar mot en
polisbuss och när polis ingrep trycka mot poliserna med sköldarna med stöd
av bakomvarande personer
– genom att stöta med fanor på stång mot poliserna, kasta plakat och andra
föremål mot poliserna
– genom att bete sig även i övrigt på ett hotfullt och aggressivt sätt mot
polisen.
Genom att trycka med sköldar, stöta med fanor och kasta föremål har man
försökt att skada poliserna. Att agerandet inte lett till skador, förutom i ett fall
i form av yrsel och nacksmärta, berodde på att poliserna bar skyddsutrustning.
Agerandet har betvingat polisernas rörelsefrihet
2. HETS MOT FOLKGRUPP
Markus Larsson, under en icke tillståndsgiven demonstration arrangerad av
Nordiska Motståndsrörelsen (NMR), tillsammans och i samförstånd med ett
stort antal meddemonstranter,spritt ett meddelande som uttrycker missaktning
för andra folkgrupper än främst den nordiska med anspelning på ras, hudfärg,
nationellt eller etniskt ursprung. NMR är en öppet nationalsocialistisk
rörelse vilande på idéer om att raser ska hållas åtskilda.
Detta har skett genom att
– ett stort antal demonstranter har burit enhetlig, uniformsliknande klädsel
med NMR:s symbol Tyrrunan, vilket, i kombination med att flera av dessa
demonstranter har burit sköldar och hjälmar, har gett ett militärt intryck,
– flera demonstranter har burit fanor med Tyrrunan,
– flera demonstranter har burit sköldar av trä med målad Tyrruna,
– någon eller några demonstranter har ropat ”Hell seger” i samband med det
våldsamma upploppet (se åtalspunkt 1),
– flera demonstranter har burit plakat där ett stort antal välkända svenska
personer, varav flera är av judisk härkomst, pekas ut som förbrytare och
– Fredrik Vejdeland har hållit ett tal i samband med demonstrationen där dessa
personer pekas ut som ansvariga för folkförräderi och folkmord mot det
nordiska folket på grund av ”massinvandringen”
Deras agerande innebär ett tydligt förknippande med nationalsocialistiska
rörelser under 1930- och 1940-talen och därmed med idéer om
rasöverlägsenhet och rashat samt en allmän nedvärdering av andra folkgrupper
än främst den nordiska.
Meddelandet har spritts genom stor massmedial bevakning, genom att filmer
från demonstrationen spritts på Youtube och genom att ett stort antal
människor var på plats.
Det hände den 30 september 2017 på Fabriksgatan, Göteborg, Göteborgs stad.
Stämningsansökan Örebro tingsrätt: (B 5883-18)
1. Olaga våldsskildring och hets mot folkgrupp x3
Markus Larsson har vid tidpunkten för brottet varit registrerad
som ansvarig utvgivare för Nordfront.se. Han är i egenskap av utgivare
ansvarig för yttrandefrihetsbrott som begåtts på webbplatsen.
Hanna Berglund Nordisk styrka
19970825-8109
Talby 506 A lgh 1102
715 94 Odensbacken
Stämningsansökan Attunda tingsrätt: 
    
1. HETS MOT FOLKGRUPP
Hanna Berglund har på det sociala nätverket vk.com publicerat en bild
föreställande en krans med en hakkorssymbol. Berglund har härigenom
uttryckt missaktning för folkgrupp med syftning på ras, hudfärg,
trosbekännelse och nationellt och etniskt ursprung. Meddelandet spreds
genom att i vart fall 212 personer såg bilden. Det hände den 9 januari 2018 i
Upplands Väsby kommun.
2. HETS MOT FOLKGRUPP
Hanna Berglund har på det sociala nätverket tumblr.com publicerat en bild
föreställande sig själv poserande med en hakkorssymbol. Berglund har
härigenom uttryckt missaktning för folkgrupp med syftning på ras, hudfärg,
trosbekännelse och nationellt och etniskt ursprung. Meddelandet spreds
genom att i vart fall 85 personer såg den. Det hände den 23 januari 2018 på
okänd plats, Stockholms län.
Björn Van Der HertNordiska motståndsrörelsen
19670714-6715
Övre Rävåsvägen 21
69135 Karlskoga
Stämningsansökan Falu tingsrätt: (B 2224-18)
1. OHÖRSAMHET MOT ORDNINGSMAKTEN (William
Bergström, Jimmy Björk, Emanuel Lärkestål, Markus Nordh, Nicklas Norling,
Per Norén, Pär Sjögren och Björn Van Der Hert)
Per Norén, Pär Sjögren, Markus Nordh, Björn Van Der Hert, Emanuel
Lärkestål, Jimmy Björk, William Bergström och Nicklas Norling har i
samband med en tillståndsgiven allmän sammankomst, den så kallade pride-
paraden, deltagit i en folksamling som försökt hindra paraden genom att ställa
sig framför och förorsaka att paraden tvingades till ett oplanerat stopp.
Åtgärden störde den allmänna ordningen på platsen och närvarande polis
meddelade en för ordningens upprätthållande tydlig befallning att
folksamlingen måste flytta på sig till trottoaren. Nicklas Norling, Markus
Nordh, Pär Sjögren, Emanuel Lärkestål, Björn Van Der Hert, Per Norén,
Jimmy Björk och William Bergström har underlåtit att efterkomma polisenes
befallning genom att ställa sig närmare varandra, stirra rakt fram och inte
svara på tilltal.
2. MISSHANDEL 
Björn Van Der Hert har misshandlat XXX XXX genom att ta tag
om hennes armar och knuffa henne. Det hände den 8 september 2018 på
Carlavägen, Ludvika, Ludvika kommun. XXX XXX orsakades
smärta och blåmärke.

JÖNKÖPINGS LÄN

Mathias Stöckert
19830412-6538
Järnvägsgatan 37
578 33 Aneby
Stämningansökan Göteborgs tingsrätt: (B 3046-18)
1. OHÖRSAMHET MOT ORDNINGSMAKTEN
Mathias Stöckert har har i samband med promenaden på den av polisen
anvisade vägen till startplatsen för Nordiska motståndsrörelsens
demonstrationen den 30 september 2017 deltagit i en folksamling som avvikit
från den anvisade vägen och stört allmän ordning.
Stöckert har underlåtit att efterkomma polisens befallning för ordningens
upprätthållande på platsen. Trots befallningen om att återgå till anvisad väg,
som uttrycktes i ord, gester och kroppsrörelser av poliser på plats, har Stöckert
tagit sig till främre delen av folksamlingen och rört sig gemensamt med andra
demonstranter mot polisen. Sjöström har i samband med detta tryckt en sköld
mot polis.
Det hände den 30 september 2017 på Fabriksgatan 60, Göteborgs stad.
2. Våldsamt upplopp
Mathias Stöckert har under en icke tillståndsgiven demonstration arrangerad av
Nordiska Motståndsrörelsen (NMR), ingått i en folksamling som med uppsåt
att störa allmän ordning samt sätta sig upp mot myndighet med förenat våld
gått till angrepp mot person. Deltagarna i folksamlingen har gjort detta
– genom att använda skyddsutrustning i form av skyddsvästar, sköldar,
hjälmar, skyddsglasögon och handskar,
– genom att samordnat trycka upp flera journalister med plastsköldar mot en
polisbuss och när polis ingrep trycka mot poliserna med sköldarna med stöd
av bakomvarande personer
– genom att stöta med fanor på stång mot poliserna, kasta plakat och andra
föremål mot poliserna
– genom att bete sig även i övrigt på ett hotfullt och aggressivt sätt mot
polisen.
Genom att trycka med sköldar, stöta med fanor och kasta föremål har man
försökt att skada poliserna. Att agerandet inte lett till skador, förutom i ett fall
i form av yrsel och nacksmärta, berodde på att poliserna bar skyddsutrustning.
Agerandet har betvingat polisernas rörelsefrihet
Mathias Stöckert har deltagit i det våldsamma upploppet genom att befinna
sig i det främre ledet i folksamlingen och genom att trycka med en plastsköld
och meddemonstranter med plastsköldar mot polisen trots polisens
uppmaningar att backa.
3. HETS MOT FOLKGRUPP
Mathias Stöckert har, under en icke tillståndsgiven demonstration arrangerad
av Nordiska Motståndsrörelsen (NMR), tillsammans och i samförstånd med ett
stort antal meddemonstranter,spritt ett meddelande som uttrycker missaktning
för andra folkgrupper än främst den nordiska med anspelning på ras, hudfärg,
nationellt eller etniskt ursprung. NMR är en öppet nationalsocialistisk rörelse
vilande på idéer om att raser ska hållas åtskilda.
Detta har skett genom att
– ett stort antal demonstranter har burit enhetlig, uniformsliknande klädsel
med NMR:s symbol Tyrrunan, vilket, i kombination med att flera av dessa
demonstranter har burit sköldar och hjälmar, har gett ett militärt intryck,
– flera demonstranter har burit fanor med Tyrrunan,
– flera demonstranter har burit sköldar av trä med målad Tyrruna,
– någon eller några demonstranter har ropat ”Hell seger” i samband med det
våldsamma upploppet (se åtalspunkt 1),
– flera demonstranter har burit plakat där ett stort antal välkända svenska
personer, varav flera är av judisk härkomst, pekas ut som förbrytare och
– Fredrik Vejdeland har hållit ett tal i samband med demonstrationen där dessa
personer pekas ut som ansvariga för folkförräderi och folkmord mot det
nordiska folket på grund av ”massinvandringen”
Deras agerande innebär ett tydligt förknippande med nationalsocialistiska
rörelser under 1930- och 1940-talen och därmed med idéer om
rasöverlägsenhet och rashat samt en allmän nedvärdering av andra folkgrupper
än främst den nordiska.
Meddelandet har spritts genom stor massmedial bevakning, genom att filmer
från demonstrationen spritts på Youtube och genom att ett stort antal
människor var på plats.
Det hände den 30 september 2017 på Fabriksgatan, Göteborg, Göteborgs stad.

NORRBOTTENS LÄN

Björn Karlsson (tidigare Kajsajuntti) – Nordiska motståndsrörelsen
19880426-9010
Rödkallens väg 13 lgh 1401
974 35 Luleå
Stämningansökan Göteborgs tingsrätt: (B 3046-18)
1. VÅLDSAMT UPPLOPP
Björn Karlsson har under en icke tillståndsgiven demonstration arrangerad av
Nordiska Motståndsrörelsen (NMR), ingått i en folksamling som med uppsåt
att störa allmän ordning samt sätta sig upp mot myndighet med förenat våld
gått till angrepp mot person. Deltagarna i folksamlingen har gjort detta
– genom att använda skyddsutrustning i form av skyddsvästar, sköldar,
hjälmar, skyddsglasögon och handskar,
– genom att samordnat trycka upp flera journalister med plastsköldar mot en
polisbuss och när polis ingrep trycka mot poliserna med sköldarna med stöd
av bakomvarande personer
– genom att stöta med fanor på stång mot poliserna, kasta plakat och andra
föremål mot poliserna
– genom att bete sig även i övrigt på ett hotfullt och aggressivt sätt mot
polisen.
Genom att trycka med sköldar, stöta med fanor och kasta föremål har man
försökt att skada poliserna. Att agerandet inte lett till skador, förutom i ett fall
i form av yrsel och nacksmärta, berodde på att poliserna bar skyddsutrustning.
Agerandet har betvingat polisernas rörelsefrihet
Björn Karlsson har deltagit i det våldsamma upploppet genom att befinna sig
i det främre ledet folksamlingen och genom att trycka meddemonstranter med 
plastsköldar mot polisen trots polisens uppmaningar att backa.
2. HETS MOT FOLKGRUPP
Björn Karlsson har, under en icke tillståndsgiven demonstration arrangerad av
Nordiska Motståndsrörelsen (NMR), tillsammans och i samförstånd med ett stort 
antal meddemonstranter,spritt ett meddelande som uttrycker missaktning för 
andra folkgrupper än främst den nordiska med anspelning på ras, hudfärg, 
nationellt eller etniskt ursprung. NMR är en öppet nationalsocialistisk
rörelse vilande på idéer om att raser ska hållas åtskilda.
Detta har skett genom att
– ett stort antal demonstranter har burit enhetlig, uniformsliknande klädsel
med NMR:s symbol Tyrrunan, vilket, i kombination med att flera av dessa
demonstranter har burit sköldar och hjälmar, har gett ett militärt intryck,
– flera demonstranter har burit fanor med Tyrrunan,
– flera demonstranter har burit sköldar av trä med målad Tyrruna,
– någon eller några demonstranter har ropat ”Hell seger” i samband med det
våldsamma upploppet (se åtalspunkt 1),
– flera demonstranter har burit plakat där ett stort antal välkända svenska
personer, varav flera är av judisk härkomst, pekas ut som förbrytare och
– Fredrik Vejdeland har hållit ett tal i samband med demonstrationen där dessa
personer pekas ut som ansvariga för folkförräderi och folkmord mot det
nordiska folket på grund av ”massinvandringen”
Deras agerande innebär ett tydligt förknippande med nationalsocialistiska
rörelser under 1930- och 1940-talen och därmed med idéer om
rasöverlägsenhet och rashat samt en allmän nedvärdering av andra folkgrupper
än främst den nordiska.
Meddelandet har spritts genom stor massmedial bevakning, genom att filmer
från demonstrationen spritts på Youtube och genom att ett stort antal
människor var på plats.
Det hände den 30 september 2017 på Fabriksgatan, Göteborg, Göteborgs stad.

SKÅNE LÄN

Tobias Malvå – Nordiska motståndsrörelsen
19750624-4172
Krattvägen 193
235 99 Vellinge
Stämningsansökan Malmö tingsrätt: (B 8748-18)
1. HETS MOT FOLKGRUPP (35 tillfällen)
Tobias Malvå har mellan den 10 november 2017 och den 17 augusti 2018 i
Vellinge eller på annan ort i riket vid 35 olika tillfällen i meddelanden, som
spridits, hotat eller uttryckt missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp
av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung,
trosbekännelse eller sexuell läggning.
Meddelandena har utgjorts av inlägg, som Tobias Malvå själv har gjort eller
kopierat/delat på ett internetforum vid namn vk.com. Inläggen har bestått i
bilder, med eller utan text. Tobias Malvå har genom bilderna spridit ett
budskap som uttrycker hot mot och/eller missaktning främst för judar men
också hot mot och/eller missaktning för andra grupper av personer, t.ex.
mörkhyade och homosexuella.
Bilderna visar bl.a. Hitler, hakkors och andra symboler eller personer med
koppling till nazismen. Flera av bilderna uppmuntrar till dödligt våld mot
judar. Vissa inlägg innehåller följande text: “En dag kommer världen förstå att
Adolf Hitler hade rätt!”, ”Smash the jew” och ”#Hail Victory and death to
zog!”.
Daniel Gerdås – Nordiska Motståndsrörelsen
19870918-2573
Kornvägen 6
24395 Höör
Stämningsansökan Lunds tingsrätt: (B 6325-18)
1. MISSHANDEL
Daniel Gerdås har misshandlat XXX XXX genom att trycka ner
bagageluckan på sin bil över hennes vänstra arm. Det hände den
14 juni 2018 på Kornvägen 6, Höör, Höörs kommun. XXX XXX fick
smärta, blånad, svullnad och känselbortfall av våldet. Två av Daniel Gerdås
och XXX XXX gemensamma barn, då två respektive tre år gamla,
var närvarande vid händelsen.
Kenneth Malmqvist – Nordiska motståndsrörelsen
19880510-3697
Malörtsvägen 26 C lgh 1102
231 36 Trelleborg
Stämningansökan Göteborgs tingsrätt: (B 3046-18)
1. VÅLDSAMT UPPLOPP
Kenneth Malmqvist har under en icke tillståndsgiven demonstration arrangerad av
Nordiska Motståndsrörelsen (NMR), ingått i en folksamling som med uppsåt
att störa allmän ordning samt sätta sig upp mot myndighet med förenat våld
gått till angrepp mot person. Deltagarna i folksamlingen har gjort detta
– genom att använda skyddsutrustning i form av skyddsvästar, sköldar,
hjälmar, skyddsglasögon och handskar,
– genom att samordnat trycka upp flera journalister med plastsköldar mot en
polisbuss och när polis ingrep trycka mot poliserna med sköldarna med stöd
av bakomvarande personer
– genom att stöta med fanor på stång mot poliserna, kasta plakat och andra
föremål mot poliserna
– genom att bete sig även i övrigt på ett hotfullt och aggressivt sätt mot
polisen.
Genom att trycka med sköldar, stöta med fanor och kasta föremål har man
försökt att skada poliserna. Att agerandet inte lett till skador, förutom i ett fall
i form av yrsel och nacksmärta, berodde på att poliserna bar skyddsutrustning.
Agerandet har betvingat polisernas rörelsefrihet
2. HETS MOT FOLKGRUPP
Kenneth Malmqvist har, under en icke tillståndsgiven demonstration arrangerad av
Nordiska Motståndsrörelsen (NMR), tillsammans och i samförstånd med ett stort antal
meddemonstranter,spritt ett meddelande som uttrycker missaktning för andra folkgrupper än
främst den nordiska med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt
ursprung. NMR är en öppet nationalsocialistisk rörelse vilande på idéer om att
raser ska hållas åtskilda.
Detta har skett genom att
– ett stort antal demonstranter har burit enhetlig, uniformsliknande klädsel
med NMR:s symbol Tyrrunan, vilket, i kombination med att flera av dessa
demonstranter har burit sköldar och hjälmar, har gett ett militärt intryck,
– flera demonstranter har burit fanor med Tyrrunan,
– flera demonstranter har burit sköldar av trä med målad Tyrruna,
– någon eller några demonstranter har ropat ”Hell seger” i samband med det
våldsamma upploppet (se åtalspunkt 1),
– flera demonstranter har burit plakat där ett stort antal välkända svenska
personer, varav flera är av judisk härkomst, pekas ut som förbrytare och
– Fredrik Vejdeland har hållit ett tal i samband med demonstrationen där dessa
personer pekas ut som ansvariga för folkförräderi och folkmord mot det
nordiska folket på grund av ”massinvandringen”
Deras agerande innebär ett tydligt förknippande med nationalsocialistiska
rörelser under 1930- och 1940-talen och därmed med idéer om
rasöverlägsenhet och rashat samt en allmän nedvärdering av andra folkgrupper
än främst den nordiska.
Meddelandet har spritts genom stor massmedial bevakning, genom att filmer
från demonstrationen spritts på Youtube och genom att ett stort antal
människor var på plats.
Det hände den 30 september 2017 på Fabriksgatan, Göteborg, Göteborgs stad.
Freddy “Danny” Nerman – Nordiska motståndsrörelsen
19900607-2996
Villekullagatan 1 lgh 1303
27155 Ystad
Stämningsansökan Ystad tingsrätt: (B 3388-18)
1. VÅLDSAMT MOTSTÅND 
Freddy Nerman har hindrat polisen, bl.a. XXX XXX, i dennes
myndighetsutövning, genom att kränga med kroppen då polisen försökt hindra
honom från att komma fram till en person som de gripit. Det hände någon
gång den 3 augusti 2018 på Gislövs strandväg, Trelleborg, Trelleborgs
kommun.
Stämningsansökan Ystad tingsrätt: (B 954-19)
1. HETS MOT FOLKGRUPP
Freddy Nerman har i meddelande som spritts hotat eller uttryckt missaktning
för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras,
hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse. Han har därvid
spridit en bild på ett internetforum vid namn vk.com. Bilden är att uppfatta
som ett förskönande av nazismen och nationalsocialismen och föreställer bl.a.
ett hakkors. Bilden uttrycker missaktning mot judar och andra människor
tillhörande andra folkgrupper än den nordiska. Bilden har varit allmänt
tillgänglig på internet. Det hände mellan den 17 december 2017 och den 24
september 2018 i Ystad eller på annan plats i riket, Sverige.
2. HETS MOT FOLKGRUPP
Freddy Nerman har i meddelande som spritts hotat eller uttryckt missaktning
för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras,
hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse. Han har därvid
spridit en bild på ett internetforum vid namn vk.com. Bilden är att uppfatta
som ett förskönande av nationalsocialism och uttrycker missaktning mot judar
och andra människor tillhörande andra folkgrupper än den nordiska. Bilden
har varit allmänt tillgänglig på internet. Det hände mellan den 21 november
2017 och den 24 september 2018 i Ystad eller på annan plats i riket, Sverige.
Anne Simble – Nordiska motståndsrörelsen
19861111-0845
Villekullagatan 1 lgh 1303
27155 Ystad
Stämningsansökan Ystad tingsrätt: (B 3388-18)
1. VÅLDSAMT MOTSTÅND 
Anne Simble har hindrat polisen, bl.a. XXX XXX, i dennes
myndighetsutövning, genom att kränga med kroppen då polisen försökt hindra
honom från att komma fram till en person som de gripit. Det hände någon
gång den 3 augusti 2018 på Gislövs strandväg, Trelleborg, Trelleborgs
kommun.

BOHUSLÄN/VÄSTRA GÖTLAND LÄN

Fredrik Vejdeland – Nordiska motståndsrörelsen
19781003-8237
Hällebergsgatan 66 lgh 1102
442 54 Ytterby
Stämningansökan Göteborgs tingsrätt: (B 3046-18)
1. VÅLDSAMT UPPLOPP
Fredrik Vejdeland  har under en icke tillståndsgiven demonstration arrangerad av
Nordiska Motståndsrörelsen (NMR), ingått i en folksamling som med uppsåt
att störa allmän ordning samt sätta sig upp mot myndighet med förenat våld
gått till angrepp mot person. Deltagarna i folksamlingen har gjort detta
– genom att använda skyddsutrustning i form av skyddsvästar, sköldar,
hjälmar, skyddsglasögon och handskar,
– genom att samordnat trycka upp flera journalister med plastsköldar mot en
polisbuss och när polis ingrep trycka mot poliserna med sköldarna med stöd
av bakomvarande personer
– genom att stöta med fanor på stång mot poliserna, kasta plakat och andra
föremål mot poliserna
– genom att bete sig även i övrigt på ett hotfullt och aggressivt sätt mot
polisen.
Genom att trycka med sköldar, stöta med fanor och kasta föremål har man
försökt att skada poliserna. Att agerandet inte lett till skador, förutom i ett fall
i form av yrsel och nacksmärta, berodde på att poliserna bar skyddsutrustning.
Agerandet har betvingat polisernas rörelsefrihet
2. HETS MOT FOLKGRUPP
Fredrik Vejdeland har, under en icke tillståndsgiven demonstration arrangerad av 
Nordiska Motståndsrörelsen (NMR), tillsammans och i samförstånd med ett stort 
antal meddemonstranter,spritt ett meddelande som uttrycker missaktning för andra
folkgrupper än främst den nordiska med anspelning på ras, hudfärg, nationellt 
eller etniskt ursprung. NMR är en öppet nationalsocialistisk rörelse vilande 
på idéer om att raser ska hållas åtskilda.
Detta har skett genom att
– ett stort antal demonstranter har burit enhetlig, uniformsliknande klädsel
med NMR:s symbol Tyrrunan, vilket, i kombination med att flera av dessa
demonstranter har burit sköldar och hjälmar, har gett ett militärt intryck,
– flera demonstranter har burit fanor med Tyrrunan,
– flera demonstranter har burit sköldar av trä med målad Tyrruna,
– någon eller några demonstranter har ropat ”Hell seger” i samband med det
våldsamma upploppet (se åtalspunkt 1),
– flera demonstranter har burit plakat där ett stort antal välkända svenska
personer, varav flera är av judisk härkomst, pekas ut som förbrytare och
– Fredrik Vejdeland har hållit ett tal i samband med demonstrationen där dessa
personer pekas ut som ansvariga för folkförräderi och folkmord mot det
nordiska folket på grund av ”massinvandringen”
Deras agerande innebär ett tydligt förknippande med nationalsocialistiska
rörelser under 1930- och 1940-talen och därmed med idéer om
rasöverlägsenhet och rashat samt en allmän nedvärdering av andra folkgrupper
än främst den nordiska.
Meddelandet har spritts genom stor massmedial bevakning, genom att filmer
från demonstrationen spritts på Youtube och genom att ett stort antal
människor var på plats.
Det hände den 30 september 2017 på Fabriksgatan, Göteborg, Göteborgs stad.
Jimmy Andersson – Nordiska motståndsrörelsen
19890925-6995
Synnerby Ängen 1
532 95 Skara
Stämningansökan Göteborgs tingsrätt: (B 3046-18)
1. VÅLDSAMT UPPLOPP
Jimmy Andersson har , under en icke tillståndsgiven demonstration arrangerad av
Nordiska Motståndsrörelsen (NMR), ingått i en folksamling som med uppsåt
att störa allmän ordning samt sätta sig upp mot myndighet med förenat våld
gått till angrepp mot person. Deltagarna i folksamlingen har gjort detta
– genom att använda skyddsutrustning i form av skyddsvästar, sköldar,
hjälmar, skyddsglasögon och handskar,
– genom att samordnat trycka upp flera journalister med plastsköldar mot en
polisbuss och när polis ingrep trycka mot poliserna med sköldarna med stöd
av bakomvarande personer
– genom att stöta med fanor på stång mot poliserna, kasta plakat och andra
föremål mot poliserna
– genom att bete sig även i övrigt på ett hotfullt och aggressivt sätt mot
polisen.
Genom att trycka med sköldar, stöta med fanor och kasta föremål har man
försökt att skada poliserna. Att agerandet inte lett till skador, förutom i ett fall
i form av yrsel och nacksmärta, berodde på att poliserna bar skyddsutrustning.
Agerandet har betvingat polisernas rörelsefrihet.
Jimmy Andersson är att se som anförare av det våldsamma upploppet då han
har befunnit sig i det främre ledet i folksamlingen och med ord har tagit
ledning över folksamlingens agerande. Han har gjort detta genom att dela ut
hjälmar och sköldar, genom att tillkalla sköldbärare, genom att säga till dessa
att ta ett steg framåt mot journalister och genom att inte ha avbrutit deras
agerande trots att han har varit närvarande i direkt anslutning till upploppet.
2. HETS MOT FOLKGRUPP
Jimmy Andersson har, under en icke tillståndsgiven demonstration arrangerad av
Nordiska Motståndsrörelsen (NMR), tillsammans och i samförstånd med ett stort 
antal meddemonstranter,spritt ett meddelande som uttrycker missaktning för 
andra folkgrupper än främst den nordiska med anspelning på ras, hudfärg,
nationellt eller etniskt ursprung. NMR är en öppet nationalsocialistisk
rörelse vilande på idéer om att raser ska hållas åtskilda. Detta har skett genom att
– ett stort antal demonstranter har burit enhetlig, uniformsliknande klädsel
med NMR:s symbol Tyrrunan, vilket, i kombination med att flera av dessa
demonstranter har burit sköldar och hjälmar, har gett ett militärt intryck,
– flera demonstranter har burit fanor med Tyrrunan,
– flera demonstranter har burit sköldar av trä med målad Tyrruna,
– någon eller några demonstranter har ropat ”Hell seger” i samband med det
våldsamma upploppet (se åtalspunkt 1),
– flera demonstranter har burit plakat där ett stort antal välkända svenska
personer, varav flera är av judisk härkomst, pekas ut som förbrytare och
– Fredrik Vejdeland har hållit ett tal i samband med demonstrationen där dessa
personer pekas ut som ansvariga för folkförräderi och folkmord mot det
nordiska folket på grund av ”massinvandringen”
Deras agerande innebär ett tydligt förknippande med nationalsocialistiska
rörelser under 1930- och 1940-talen och därmed med idéer om
rasöverlägsenhet och rashat samt en allmän nedvärdering av andra folkgrupper
än främst den nordiska.
Meddelandet har spritts genom stor massmedial bevakning, genom att filmer
från demonstrationen spritts på Youtube och genom att ett stort antal
människor var på plats.
Det hände den 30 september 2017 på Fabriksgatan, Göteborg, Göteborgs stad.
William Börjesson – Nordiska motståndsrörelsen
19940821-2372
Råg
Stockaredsvägen 346 
439 75 Fjärås
Stämningansökan Göteborgs tingsrätt: (B 3046-18)
1. Våldsamt upplopp
William Börjesson har under en icke tillståndsgiven demonstration arrangerad av
Nordiska Motståndsrörelsen (NMR), ingått i en folksamling som med uppsåt
att störa allmän ordning samt sätta sig upp mot myndighet med förenat våld
gått till angrepp mot person. Deltagarna i folksamlingen har gjort detta
– genom att använda skyddsutrustning i form av skyddsvästar, sköldar,
hjälmar, skyddsglasögon och handskar,
– genom att samordnat trycka upp flera journalister med plastsköldar mot en
polisbuss och när polis ingrep trycka mot poliserna med sköldarna med stöd
av bakomvarande personer
– genom att stöta med fanor på stång mot poliserna, kasta plakat och andra
föremål mot poliserna
– genom att bete sig även i övrigt på ett hotfullt och aggressivt sätt mot
polisen.
Genom att trycka med sköldar, stöta med fanor och kasta föremål har man
försökt att skada poliserna. Att agerandet inte lett till skador, förutom i ett fall
i form av yrsel och nacksmärta, berodde på att poliserna bar skyddsutrustning.
Agerandet har betvingat polisernas rörelsefrihet
”2. HETS MOT FOLKGRUPP
William Börjesson har, under en icke tillståndsgiven demonstration arrangerad av
Nordiska Motståndsrörelsen (NMR), tillsammans och i samförstånd med ett stort 
antal meddemonstranter, spritt ett meddelande som uttrycker missaktning för
andra folkgrupper än främst den nordiska med anspelning på ras, hudfärg, 
nationellt eller etniskt ursprung. NMR är en öppet nationalsocialistisk
rörelse vilande på idéer om att raser ska hållas åtskilda. Detta har skett genom att
– ett stort antal demonstranter har burit enhetlig, uniformsliknande klädsel
med NMR:s symbol Tyrrunan, vilket, i kombination med att flera av dessa
demonstranter har burit sköldar och hjälmar, har gett ett militärt intryck,
– flera demonstranter har burit fanor med Tyrrunan,
– flera demonstranter har burit sköldar av trä med målad Tyrruna,
– någon eller några demonstranter har ropat ”Hell seger” i samband med det
våldsamma upploppet (se åtalspunkt 1),
– flera demonstranter har burit plakat där ett stort antal välkända svenska
personer, varav flera är av judisk härkomst, pekas ut som förbrytare och
– Fredrik Vejdeland har hållit ett tal i samband med demonstrationen där dessa
personer pekas ut som ansvariga för folkförräderi och folkmord mot det
nordiska folket på grund av ”massinvandringen”
Deras agerande innebär ett tydligt förknippande med nationalsocialistiska
rörelser under 1930- och 1940-talen och därmed med idéer om
rasöverlägsenhet och rashat samt en allmän nedvärdering av andra folkgrupper
än främst den nordiska.
Meddelandet har spritts genom stor massmedial bevakning, genom att filmer
från demonstrationen spritts på Youtube och genom att ett stort antal
människor var på plats.
Det hände den 30 september 2017 på Fabriksgatan, Göteborg, Göteborgs stad.
Hampus Stolt – Nordiska motståndsrörelsen
19980127-0415
Vallavägen 9 B bv
432 65 Väröbacka (Varberg)
Stämningsansökan Nyköping tingsrätt: (B-1936-19)
1. BROTT MOT LAGEN OM FÖRBUD BETRÄFFANDE
KNIVAR OCH ANDRA FARLIGA FÖREMÅL
Hampus Stolt har haft en kniv i ett fordon på allmän plats trots att det inte var
befogat. Det hände den 12 februari 2019 på Ringvägen 9 A, Nyköpings
kommun.
2. VÅLDSAMT MOTSTÅND
Hampus Stolt har krängt med kroppen och slitit och dragit med armen för att
hindra polisen XXX XXX när han skulle genomföra en kroppsvisitation.
Det hände den 4 april 2019 på Hälsovägen, Nyköpings kommun.
3. BROTT MOT LAGEN OM FÖRBUD BETRÄFFANDE
KNIVAR OCH ANDRA FARLIGA FÖREMÅL
Hampus Stolt har haft en kniv på allmän plats trots att det inte var befogat.
Det hände den 4 april 2019 på Hälsovägen, Nyköpings kommun.
4. BROTT MOT LAGEN OM FÖRBUD BETRÄFFANDE
KNIVAR OCH ANDRA FARLIGA FÖREMÅL
Hampus Stolt har haft en kniv på allmän plats trots att det inte var befogat.
Det hände den 27 april 2019 på Busstation, Teatergatan 5, Nyköpings
kommun.
Mathias Westberg – Nordiska motståndsrörelsen
19850826-5033
Långeby 135 B
472 96 Varekil
1. SKADEGÖRELSE (Johan Fredin, Emanuel Lärkestål och
Mathias Westberg)
Mathias Westberg, Johan Fredin och Emanuel Lärkestål har tillsammans och i
samförstånd sprayat med sprayfärg och anbringat klistermärken så att det blev
skador för 9 539 kronor. Det hände den 2 augusti 2017 vid Britsarvsskolan,
Hellbergs väg 11, Falun, Falu kommun. Den därigenom skadade egendomen
tillhörde Falu Kommun.
Björn Jonasson – Nordiska motståndsrörelsen
19680210-5699
Ryavägen 2
511 68 Hyssna (Mark)
Stämningansökan Göteborgs tingsrätt: (B 3046-18)
1. Våldsamt upplopp
Björn Jonasson har under en icke tillståndsgiven demonstration arrangerad av
Nordiska Motståndsrörelsen (NMR), ingått i en folksamling som med uppsåt
att störa allmän ordning samt sätta sig upp mot myndighet med förenat våld
gått till angrepp mot person. Deltagarna i folksamlingen har gjort detta
– genom att använda skyddsutrustning i form av skyddsvästar, sköldar,
hjälmar, skyddsglasögon och handskar,
– genom att samordnat trycka upp flera journalister med plastsköldar mot en
polisbuss och när polis ingrep trycka mot poliserna med sköldarna med stöd
av bakomvarande personer
– genom att stöta med fanor på stång mot poliserna, kasta plakat och andra
föremål mot poliserna
– genom att bete sig även i övrigt på ett hotfullt och aggressivt sätt mot
polisen.
Genom att trycka med sköldar, stöta med fanor och kasta föremål har man
försökt att skada poliserna. Att agerandet inte lett till skador, förutom i ett fall
i form av yrsel och nacksmärta, berodde på att poliserna bar skyddsutrustning.
Agerandet har betvingat polisernas rörelsefrihet
2. HETS MOT FOLKGRUPP
Björn Jonasson har, under en icke tillståndsgiven demonstration arrangerad av
Nordiska Motståndsrörelsen (NMR), tillsammans och i samförstånd med ett stort
antal meddemonstranter,spritt ett meddelande som uttrycker missaktning för
andra folkgrupper än främst den nordiska med anspelning på ras, hudfärg, 
nationellt eller etniskt ursprung. NMR är en öppet nationalsocialistisk
rörelse vilande på idéer om att raser ska hållas åtskilda. Detta har skett genom att
– ett stort antal demonstranter har burit enhetlig, uniformsliknande klädsel
med NMR:s symbol Tyrrunan, vilket, i kombination med att flera av dessa
demonstranter har burit sköldar och hjälmar, har gett ett militärt intryck,
– flera demonstranter har burit fanor med Tyrrunan,
– flera demonstranter har burit sköldar av trä med målad Tyrruna,
– någon eller några demonstranter har ropat ”Hell seger” i samband med det
våldsamma upploppet (se åtalspunkt 1),
– flera demonstranter har burit plakat där ett stort antal välkända svenska
personer, varav flera är av judisk härkomst, pekas ut som förbrytare och
– Fredrik Vejdeland har hållit ett tal i samband med demonstrationen där dessa
personer pekas ut som ansvariga för folkförräderi och folkmord mot det
nordiska folket på grund av ”massinvandringen”
Deras agerande innebär ett tydligt förknippande med nationalsocialistiska
rörelser under 1930- och 1940-talen och därmed med idéer om
rasöverlägsenhet och rashat samt en allmän nedvärdering av andra folkgrupper
än främst den nordiska.
Meddelandet har spritts genom stor massmedial bevakning, genom att filmer
från demonstrationen spritts på Youtube och genom att ett stort antal
människor var på plats.
Det hände den 30 september 2017 på Fabriksgatan, Göteborg, Göteborgs stad.

SÖDERMANLANDS LÄN

Sven-Erik Wigenstam – Nordisk styrka
19950514-0716
Vävarstigen 92
611 57Nyköping
Narkotikabrott strafföreläggande Nyköping tingsrätt
Niklas Yngwe – Nordisk styrka
19890213-0015
Mellösaby Hagäng
64031 Mellösa
Stämningsansökan Luleå tingsrätt: (B 609-19)
1. HETS MOT FOLKGRUPP
Niklas Yngwe har uttryckt missaktning mot andra folkgrupper med syftning
på etniskt ursprung. Han gjorde en Hitlerhälsning och skrek “hell seger”.
Uttalandet spreds genom att händelsen utspelades under en demonstration på
öppen gata. Det hände den 1 maj 2018 på Brogatan, Bodens kommun.
David Larsson – Nordisk Styrka
19889331-9111
Tullportsgatan 4 lgh 1102
611 33 Nyköping
Stämningsansökan Nyköping tingsrätt: (B 836-19)
1. SKADEGÖRELSE OCH HETS MOT FOLKGRUPP
Oscar Bromander, David Larsson och Victor Nordström har den 19
september 2018 tillsammans och i samförstånd förövat skadegörelse på ICA Trossen i Trosa genom att måla hakkors på jalusi och väggar. Skador
för 3417 kronor har uppkommit.
Genom att måla hakkorsen har de tilltalade genom meddelande som spritts, hotat eller uttryckt missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.

Oscar Bromander – Nordisk Styrka
19990505-3071
Sliparvägen 3 A lgh 1104
611 38 Nyköping
Stämningsansökan Nyköping tingsrätt: (B 836-19)
1. SKADEGÖRELSE OCH HETS MOT FOLKGRUPP
Oscar Bromander, David Larsson och Victor Nordström har den 19
september 2018 tillsammans och i samförstånd förövat skadegörelse på ICA Trossen i Trosa genom att måla hakkors på jalusi och väggar. Skador
för 3417 kronor har uppkommit.
Genom att måla hakkorsen har de tilltalade genom meddelande som spritts, hotat eller uttryckt missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.
2. VAPENBROTT, RINGA BROTT
Oscar Bromander har innehaft en tub pepparsprej utan att ha rätt till det. Det var den 24 november 2018 på Ö Storgatan i Nyköping.
Victor Nordström – Nordisk Styrka
19920716-4956
Tullportsgatan 4 lgh 1102
611 33 Nyköping
Stämningsansökan Nyköping tingsrätt: (B 836-19)
1. SKADEGÖRELSE OCH HETS MOT FOLKGRUPP
Oscar Bromander, David Larsson och Victor Nordström har den 19
september 2018 tillsammans och i samförstånd förövat skadegörelse på ICA Trossen i Trosa genom att måla hakkors på jalusi och väggar. Skador
för 3417 kronor har uppkommit.
Genom att måla hakkorsen har de tilltalade genom meddelande som spritts, hotat eller uttryckt missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.
2. BROTT MOT VAPENLAGEN
Victor Nordström har innehaft en tub pepparsprej utan att ha rätt till det. Det var den 18 december 2018 på Tullportsgatan i Nyköping.
3. VAPENBROTT
Victor Nordström har innehaft en tub pepparsprej utan att ha rätt till det. Det var den 22 april 2018 på Östra Storgatan i Nyköping.