AFA Lund: Fransk fascist och utbytesstudent i Lund (English below)

AFA Lund kan idag avslöja att en fransk nazist och språkstudent innehar en position som klubbtjänsteman hos Blekingska nationen i Lund. Lär känna nazisten Clara Gutierrez, aktivist inom den nynazistiska franska identitära rörelsen, och hennes pojkvän på besök i Lund.

Höstterminen 2017 flyttade Clara Gutierrez till Lund för att studera nordiska språk. Hon har under sin tid i Lund hållit en låg profil och valdes till klubbtjänsteman vid Blekingska nationen.

Till Claras stora förtjusning fick hon efter nyår besök av sin pojkvän, Quentin Gimmel. De hade det trevligt och gick på sight-seeing i Lund – förutom att besöka de vanliga sevärdheterna i Lund bestämde de sig även för att besöka det socialistiska bokcafét India Däck. Efter detta besök uppdagades det att Clara och Quentin är organiserade fascister hemma i Frankrike. Clara och Quentin är organiserade i Bastion Social (BS), en grupp franska identitärer som är efterföljare till Groupe Union Défense (GUD).

GUD var en fransk studentorganisation som bildades på 60-talet. Det var en militant rörelse som sedan uppstarten har begått många våldsbrott mot HBTQ-personer, icke-vita och meningsmotståndare. Efter att ha ockuperat ett hus i slutet av maj 2017, vilket de kallar “Bastion Social” upplöses GUD i december 2017 och medlemmarna bildade istället BS. Bland annat den siste ledaren för GUD Lyon, Steven Bissuel, följde vid uppstarten med som BS förste ledare. BS startades då man insåg att GUD var alldeles för förkippat med våld och hade således ingen legitimitet att arbeta med sociala frågor. BS har nämligen försökt förändra sin image genom att t.ex ha soppkök för “franska” hemlösa. Vill man läsa mer om GUD finns det ett antal länkar längre ner.

 

Tre GUD-medlemmar döms för en rasistiskt motiverad misshandel.

Ett antal personer nära GUD döms för bland annat misshandel och olaga vapeninnehav.

Två GUD-medlemmar döms för att ha vecklat ut en homofob banderoll under Nancys Pride-parad.

Efter att ha skrutit på Facebook om en rasistiskt motiverad attack mot tre personer utanför en nattklubb i Lyon grips fem GUD-medlemmar.

GUD ockuperar ett hus i Strasbourg som man kallar Bastion Social.

Uppdatering (8:e februari 2018): Efter att ha blivit kontaktade av Claras hyresvärd så har vi valt att ändra våra uppgifter om hennes folkbokföringsadress, då hyresvärden meddelat att denne inte tidigare hade känt till Claras åsikter eller engagemang. Hon har i andra hand hyrt en lägenhet tillhörande Blekingska nationens boenden, och har vid kontakt med förstahandsinnehavaren dolt sina politiska engagemang. Förstahandsinnehavaren av bostaden har vid kontakt med oss tydligt tagit avstånd från Claras fascistiska aktiviteter.
Clara Gutierrez
Måsvägen 11
227 33 Lund
Känner du dig träffad av vår artikel, eller vill undvika vår framtida uppmärksamhet, så är det bara att höra av sig till oss på mail. Här finns en bra sammanfattning av hur vi förhåller oss till kontakt från avhoppare: Angående avhopp från den nationella rörelsen.
AFA Lund vill med denna artikel informera allmänheten om Clara Gutierrez nazistiska engagemang. Känner du Clara personligen, eller ser du henne i din vardag, på nationen eller på universitetet? Har du annan information om fascistisk aktivitet i Lund eller övriga Skåne? Tveka då inte att kontakta oss!
Vi vill med denna artikeln även hälsa Clara, ett försenat, välkommen till Lund och hoppas hon har många spännande berättelser med sig hem till Quentin.

ENGLISH TRANSLATION


AFA Lund: French fascist and exchange student in Lund

Today AFA Lund can reveal that a French Nazi and language student holds a position as a club official at the Blekingska student houseing in Lund.
In the autumn term of 2017 Clara Gutierrez moved to Lund to study Nordic languages. During her time in Lund she has maintained a low profile and was elected club official at the Blekinge nation.
To Clara’s great delight, after new year, she received a visit from her boyfriend, Quentin Gimmel. They enjoyed their time together and went on sight seeing in Lund – besides visiting the usual sights in Lund, they also decided to visit the socialist book cafe India Däck. Following this visit, it was discovered that Clara and Quentin are organized fascists at home in France. Clara and Quentin are organized in Bastion Social (BS), a group of French identitarians who are the successors of the Groupe Union Défense (GUD).
GUD was a French student organization formed in the 60’s. It was a militant movement that since its inception has committed many violent crimes against HBTQ people, peaple of color, immigrants and others it has perceived as enemies.  After occupying a house at the end of May 2017, which they call “Bastion Social”, GUD dissolves in December 2017, and the members instead formed BS. The last leader of GUD Lyon, Steven Bissuel, joined BS at the start as BS first leader. BS was created when they realized that GUD was far too associated with violence and thus had no legitimacy to work with social issues. BS has tried to change its image, for example, by having a homeless soup kitchen only for “French”. If you want to read more about GUD and BS, we have collected a number of links at the bottom of our article to news articles about thier racist criminal activity.
Update (February 8th, 2018): After being contacted by the person renting out his apartment to Clara, we have chosen to remove Clara’s living address from our article. Clara’s landlord announced that he had not known about Clara’s fascist membership or opinions. She is renting an apartment belonging to the Blekingska nation’s homes, and in contact with the first-hand owner, has concealed her fascist political commitment. In his correspondence with us, the first-hand owner of the apartment has clearly and unequivocally told us he wants no part of Clara’s fascist ideas and distanced him self from Clara’s fascist activities.
Clara Gutierrez
Måsvägen 11
227 33 Lund
If you feel our article affects you or want to avoid our future attention, just email us. Here is a good summary in swedish of how we relate to contact from defectors: Regarding the departure from the fascist movement.
With this article, AFA Lund wants to inform the public about Clara Gutierrez’s Nazi commitment. Do you know Clara personally, or do you see her in your everyday life, at the nation or university? Do you have other information about fascist activity in Lund or other parts of Skåne? Do not hesitate to contact Us!
With this article, we also want to welcome Clara – a belated – welcome to Lund, and hope she has many exciting stories to take with her home to Quentin.