AFA Göteborg: Vikten av antifascistisk gatunärvaro

Den 30 september kommer nazisterna i Nordiska motståndsrörelsen demonstrera i Göteborg för att försöka flytta fram sina positioner i staden. Samtidigt har människor uppmanats att inte demonstrera alternativt förlägga motdemonstrationen på en helt annan plats, med risk att det kan uppstå konfrontationer mellan nazister och antifascister.

I yttrandefrihetens namn ges nazister ökat utrymme på gatan – med den svenska polismyndighetens godkännande.

Medlemmar ur Nordiska motståndsrörelsen har det senaste året utfört sprängattentat riktade mot flyktingförläggningar och bokhandeln Syndikalistiskt forum som sedan händelsen på nytt varit utsatt för vandalisering. Trots detta påstår Göteborgs polischef att det är den antifascistiska närvaron som kommer utgöra ett hot mot ordningen 30 september 2017.

Nazisternas försök att mobilisera, avancera och ta över gatan har alltid slagits tillbaka av antifascister – en historia att var stolt över. Myten om att motdemonstrationer endast ger ökad publicitet åt nazisterna har fått en stor utbredning, det är en liberal ståndpunkt som kostar. En ståndpunkt vi inte har råd med.
Nordiska motståndsrörelsen ser varje öppen aktivitet som en seger, vare sig det innebär propagandaspridning, torgmöte eller demonstration. Vända andra kinden till, att inte visa sitt motstånd är att ge sitt godkännande till nazisternas försök att ta över gatan som politiskt spelrum.

De gatuaktiva nazisternas närvaro utgör ett direkt hot mot alla som är socialister, hbtq-personer eller människor med invandrarbakgrund. Historien och händelser i vår samtid visar att nazisterna alltid kommer attackera oss när de ges ökat utrymme.

Göteborg har en tradition av socialistisk och antifascistisk organisering, en tradition som ska upprätthållas. Kampen om gatorna angår alla.

Inför den antifascistiska mobiliseringen 30 september vill vi betona att motstånd kan ske på olika sätt, alla metoder fyller sin funktion i kampen mot organiserad fascism. Gör det du är bekväm med – ställ dig i vägen, blockera och agera med dina vänner och arbetskamrater.

Visa ditt motstånd mot nazisterna 30 september.

 

/Antifascistisk aktion Göteborg