Solidaritet med kamraterna som försvarade demonstrationen i Kärrtorp!

Den 15 december förra året så attackerade nazister en antirasistisk demonstration i Kärrtorp.
En grupp människor som deltog i demonstrationen valde att direkt försvara sig mot attacken, vilket ledde till att en större grupp från demonstrationen hjälpte till att pressa tillbaka nazisterna. Det är även viktigt att ha i åtanke att polisen hade förhandsinformation om att grupp nazister förberedde en attack mot demonstrationen.

Flera av de personer som försvarade demonstrationen blev i efterhand misstänkta för saker som våldsamt upplopp och försök till dråp.

Vår kamrat Joel blev dömd för försök till dråp, och sitter nu i fängelse.

Flera andra kamrater väntar på utgången av misstankar för våldsamt upplopp – För att ha agerat på ett sätt som borde vara en självklarhet för kollektivet i sådana situationer.

Både i dagsläget och i framtiden så kommer vi att behöva räkna med att vissa delar av samhället försöker att döma och straffa oss för saker som vi gjort eller inte gjort. Inte för att det är rätt, utan för att det är så samhället fungerar och här utgör polismyndigheten en viktig del för att skydda de intressen som idag styr Sverige – Överklassens intresse är ett sådant.

Ibland så kommer vi att komma undan och ibland så kommer vi att åka dit. Något som dock väldigt många som har blivit dömda för politiska brott har vittnat om, är att solidaritetsarbete fyller en väldigt viktig funktion.

Någon som till exempel sitter i häkte eller i fängelse kan få en känsla av gemenskap även när personen är helt ensam. Att ha något att tänka på och att göra, även om det bara är en kort stund mer per dag, kan göra fångenskapet både intressantare och lättare.

Därför så vill vi uppmana folk till att exempelvis skriva brev, skicka pengar/presenter och hälsa på folk som sitter i fångenskap – Eller något så enkelt som att bry sig om en utsatt kamrat och visa det för denne.

Vi uttrycker vårt stöd till kamraten som nu sitter i fängelse för försök till dråp.
Vi vill också rikta vår solidaritet till de kamrater som fortfarande riskerar att bli dömda för brott efter att ha försvarat demonstrationen i Kärrtorp.

.
Polisen vänder sig mot de som försvarade demonstrationen i Kärrtorp för att skydda fascisterna.

 

Det var inte polisen som hade som uppgift att skydda demonstrationen som försvarade den utan tvärtom så vände de sig mot de som valde att agera mot nazisterna.

Det var våra kamrater och lokalbefolkningen som försvarade demonstrationen i Kärrtorp.

/ Antifascistisk aktion Jönköping-Vätterbygd