AFA Stockholm: Erkännandet av Palestina måste följas av handling

freeq

Sveriges erkännande av staten Palestina är ett viktigt principiellt ställningstagande, men för att detta ska ha någon konkret inverkan så måste det nu följas av omfattande insatser för Palestinas svårt krigsdrabbade befolkning. Regeringen bör omedelbart ge fri asyl åt alla palestinska flyktingar, stödja återuppbyggnaden av det sönderbombade Gaza och använda alla sina möjligheter att kraftfullt markera mot Israels fascistiska ockupationspolitik och segregationslagar.

Vi i AFA Stockholm ser erkännandet som ett litet steg i rätt riktning, det är dock otillräckligt och måste följas av en förändrad hållning gentemot Palestinas frihetskamp och Israels apartheid.

/Antifascistisk aktion Stockholm

https://twitter.com/afasthlm