Från Skövde till Luhansk- möt Henrik

En fascist som många redan känner till vid det här laget är den uppmärksamhetssökande Patrik Fridén (i mainstream media kallad för “bombexpert” på grund av den utbildning han genomgått). För Patrik är det inte det ideologiska innehållet i den fascistiska ideologin som är det centrala och det mest intressanta. För Patrik handlar det framför allt om att få så mycket individuell uppmärksamhet som möjligt. Han skryter inte bara om sina egna förehavanden, utan även socialisters antifascistiska åtaganden gentemot honom. Efter att ett hembesök genomfördes mot ovannämnda person på den folkhögskola i de småländska skogarna han studerade vid för några år sedan, lade han ut bilder på sin Facebooksida och berättade vad som hänt. Detta blev föremål för intern kritik från hans ideologiska fränder som ställde sig frågande till det lämpliga i att hans Facebook-profil skulle fungera som reklampelare för antifascistiskt arbete? Patriks agerande skapade glädje hos både antifascister såväl som hos han själv. Antifascisterna blev nöjda över att skrämma ytterligare några fascister och Patrik blev glad över att uppmärksamhetens lykta riktades mot honom som individ. Därför kommer den här artikeln inte belysa Patrik ytterligare, eftersom han på egen hand arbetar för att exponera sig själv som den fascistiska rörelsens version av Carl Hamilton (det är i alla fall så han ser på sig själv, om hans ideologiska fränder håller med honom om detta återstår att se…)

Den här artikeln kommer istället att belysa en yngre broder i Fridénfamiljen som inte alls har samma behov av att synas i tid och otid. Namnet på den fascisten är Henrik Fridén. Första gången vi stötte på detta namn var när Henrik skrev in sig på det tekniska programmet på Västerhöjdsgymnasiet i Skövde och började även sätta upp enstaka klistermärken från fascistiska organisationer runt om i samma stad. Under den här tiden hade han även andra intressen utöver sitt politiska engegemang. Under de senaste åren har däremot det fascistiska engegemanget ökat och tyngden i de politiska aktionerna eskalerat. Bröderna Fridén kan närmast betäcknas som fascistiska sökare med stora svårigheter att hålla sig lojala till de organisationer de väljer att ansluta sig till. Så sent som nationaldagen 2012 försökte Henrik och Patrik sig på en hinderbana på P4 i Skövde, detta gjorde man under Svenska Motståndsrörelsens (SMR) flagg. Bara ett år senare, under sommaren 2013, uttalar sig samme Henrik Fridén kring den sociala aktivismen i Västra Götaland. Den här gången är det dock inte SMR som han kämpat för, utan Svenskarnas parti (SvP).

“Tyckte det var en mycket rolig och underhållande dag med glada och positiva människor. Helt klart ett bra sätt att spendera en lördag på, man fick både stärka banden med andra nationalister under roliga former samt att besöka en intressant fornlämning som väcker nyfikenheten om vårt arv, kommenterar Fridén” 

Under den senaste tiden har däremot Fridéns intresse för det svenska arvet svalnat något, och nu är det det Ukrainska folkets arv och nation som är prio ett för Henrik (och hans bror). Vi vet att Henrik Fridén har befunnit sig i Ukraina, med vapen i hand, under åtminstonde en fyra månaders period. Vad han har gjort där kan vi bara spekulera i, men att mord och andra attacker mot socialister har förekommit från den gruppering Fridén stridit för känner vi till. Vi vill med den här artikeln belysa hur en eskaleringsprocces hos en fascist kan se ut. Henrik gick från att sätta upp enstaka klistermärken till att kriga med skjutvapen i hand på bara några enstaka år. Det finns ingenting harmlöst med att sätta upp fascistiska klistermärken, det finns ingenting harmlöst med att fascister samlas till torgmöten och det finns ingenting harmlöst med att skriva fascistiska kommentarer samt hetsa över internet. All form av fascistisk organisering leder till allvarliga konsekvenser för socialister, invandrare, homosexuella och andra som inte passar in i den fascistiska världsbilden. Idag så startar SvP:s landsomfattande valturné vilken kommer att besöka många svenska städer för att organisera ytterligare människor i deras kamp. Det är alla socialisters ansvar att ta sig ut på gatorna och bekämpa detta parti – antifascism är självförsvar.

Henrik Fridenfriden6

Henrik Fridén

19940925

Yllestad Stenåsen 2, 521 95 Kättilstorp Falköping

Vid alla tillfällen – med alla medel!

/Antifascistisk aktion Skaraborg