Stoppa nazimarschen i Stockholm 30 augusti!

Inför valet kraftsamlar fascistpartiet Svenskarnas parti (SvP) och kallar till en demonstration i centrala Stockholm. Parollen är ”Svenska jobb till svenska arbetare” och i kallelsen återfinns formuleringar som att ”Svenskarnas parti har en vision om ett svenskt Sverige” utan att de närmare specificerar vad detta innebär eller förklarar hur de vill genomföra det. Vi vet i vilken riktning den fascistiska rörelsens parlamentariska grenar strävar, de strävar mot ett samhälle där alla vi som inte passar in i deras snäva ideologiska ramar ska sorteras bort. Var de än försöker flytta fram sina positioner, oavsett om det sker på gatan med polisbeskydd eller i parlamenten med demokratin som täckmantel, så måste vi som tror på ett öppet, tolerant och jämlikt samhälle stoppa deras försök till avancemang.

 
Liberalerna försöker fortfarande komma underfund med huruvida det är rätt eller fel att släppa fram fascismen i demokratins namn, men vi som direkt eller indirekt hotas av fascisternas ideologi har inte råd med såna misstag. Vi måste trots deras hat och hot resa oss upp och slå tillbaka deras försök att etablera sig som ett seriöst politiskt alternativ.

 
Vi vet att fascism är fascism, oavsett om dess förespråkare bär vapen eller portfölj.
Vi vet att en organiserad och bred antifascism är vår främsta möjlighet till självförsvar!

 
Därför uppmanar vi till motstånd i Stockholm den 30 augusti!
Agera, Blockera, Sabotera – Stoppa nazimarschen!

 

/Antifascistisk aktion Stockholm

https://twitter.com/afasthlm