Bred antifascism mötte nazistpartiet SvP i Jönköping

Svenskarnas parti storsatsar inför årets val och ställer upp i hela 35 kommuner, att partiet trots en massiv mobilisering inte lyckades skrapa ihop mer än 150 sympatisörer till demonstrationen i Jönköping kan tolkas som att SvP är ett ytterst marginellt parti med en grandios självbild. Men trots att nazisterna som tagit sig till Västra Torget var få och i vanlig ordning bestod av en samling individer vars åsyn i första hand lockar till skratt så är politiken som de står för något som måste tas på allvar.

bajskorv-650x432

Svenskarnas Parti är en modifierad variant av organisationen Nationalsocialistisk Front (NSF) som i stora drag försöker göra som Sverigedemokraterna gjort och byta uniformerna mot kostymer. De talar inte längre om Hitlers storhet men mellan raderna finns alla de klassiskt fascistiska dragen kvar, SvP står för en våldsam och auktoritär rasism med tillhörande sexism och homofobi. Att de befinner sig på den allra yttersta avgrundshögern är något som även syns i bredden av det motstånd de mötte i Jönköping.

Kyrkan arrangerade en gudstjänst utomhus i protest mot nazisternas närvaro i staden, dessutom valde de att låta kyrkklockorna ringa oavbrutet under de timmar som partiet höll sin demonstration, vilket tillsammans med jönköpingsborna och andra aktivisters burop, slagord, knallskott och vuvuzelor dränkte deras tal i en massiv ljudbild av antifascism. Just bredden i protesterna var väldigt upplyftande – lokala barnfamiljer, ungdomar och pensionärer bidrog tillsammans med ditresta antifascister till att göra dagen så nedslående och obekväm som möjligt för fascisterna.

Färgbehållare, vattenballonger, flaskor, hästbajs och knallskott regnade in mot demonstrationståget som i varje gathörn blev fördröjt tills polisen lyckats rensa bort aktivister från ytterligare en bit gata, under tiden fortsatte projektiler och slagord att ösas över fascisterna från tvärgatorna. När demonstrationståget väl nådde tillbaka till Västra Torget var det en synnerligen uppretad, nedsmetad, utbuad och tilltygad skara som samlade ihop sig för att avsluta sin ”styrkemanifestation”.

Dagen illustrerade fint hur ett folkligt motstånd kan se ut, avskyn gentemot fascisterna var unisont i Jönköping. En viss självkritik är befogad, vi hade gärna gjort mer och ställt till med ännu mera oreda för SvP. men utifrån situationens förutsättningar (450 poliser på en väldigt liten yta) gjorde vi ändå vad vi kunde. Vi i AFA Stockholm kommer att dyka upp även nästa år och vid alla andra tillfällen då den fascistiska rörelsen försöker flytta fram sina positioner på gatan. Kampen fortsätter – Fascismen ska krossas!

123blurrblurrblurr

AFA Stockholm vid en rastplats i Jönköping

 

/Antifascistisk aktion Stockholm

https://twitter.com/afasthlm