AFA Göteborg – Inresta nazister från NMR blixtdemonstrerade i Göteborg

I helgen genomförde Nordiska motståndsrörelsen en blixtdemonstration i centrala delarna av Göteborg. Den här artikeln går igenom deltagarna på demonstrationen.

NMR fortsatt låg aktivitet i Göteborg

NMR har tappat kraft i Göteborg under de senaste åren och 2024 har börjat med en låg aktivitetsnivå jämfört med tidigare år. Fram till april har endast fem lokala aktiviteter rapporterats för nästet, vilket tydligt visar en nedgång jämfört med tidigare år då antalet aktiviteter var mer än tre gånger högre. Det är värt att notera att de aktiviteter som har rapporterats huvudsakligen består av klistermärkesuppsättningar, och rapporterna ger ofta inte mer information än att man “varit ute i Göteborg”.

Den kärna som finns kvar i näste 2 är förminskad och den har framförallt blivit äldre. För NMR blir det tydligt att man har svårt att rekrytera en yngre generation till organisationen. I februari under NMR:s organisationsdagar valdes göteborgaren Fredrik Vejdeland(19781003-8237) till organisationens nya ledare. Lördagens blixtdemonstration ska ses i ljuset av bytet av ledare.

Blixtdemonstrationen på Hitlers födelsedag

För att genomföra en större offentlig aktivitet i Göteborg behövde Näste 2 kalla på hjälp utifrån. På lördagen samlades nazister från hela landet i Göteborg för att fira Adolf Hitlers födelsedag. Klockan 11 observerades NMR parkera sina bilar på Valhalla parkeringsplats och ställa upp sig för avmarsch. Cirka 50 aktivister tog sig sedan upp mot Avenyn och gick ner mot Brunnsparken. Vid Johannafontänen ställde de upp sig och höll tal. Efter talen marscherade de upp för Avenyn till Götaplatsen och återvände sedan till fortsatte till en bokad lokal för kvällens aktiviteter.

Fredrik Vejdeland håller tal efter demonstrationen. Nere i bild är Joakim Kannisto(19880822-0035) och Marcus Hesselberg(19821006-0292) från Näste 1.

Vi kan efter lördagen konstatera att NMR i Göteborg fortsatt har samma låga ambitionsnivå som tidigare. Lokalt så är NMR ett fortsatt litet problem för vänsterrörelsen. Men med det sagt så innebär det inte att de ska lämnas oberörda av antifascistiskt motstånd.

Bilderna nedan är ett antal av de identifierade nazister som deltog i blixtdemonstrationen. Här kan du hitta fascister som är aktiva i Nordiska motståndsrörelsen(NMR). De är uppdelade efter län även om de kan ha deltagit på andra orter och län än de bor i.

Näste 1 innefattar Stockholm, Uppsala och Gotland län
Näste 2 innefattar Västra götalands och Hallands län
Näste 3 innefattar Skåne och Blekinge län
Näste 4 innefattar Västernorrland, Jämtland, Gävleborgs län
Näste 5 innefattar Dalarnas och Värmlands län
Näste 7 innefattar Jönköpings, Kronobergs och Kalmars län
Näste 8 innefattar Örebro, Södermanlands, Västmanlands och Östergötlands län

Har du mer information om vilka som deltog eller har du bilder från dagen – vi tar gärna emot allt material från dagen.
Vill du engagera dig i kampen mot fascismen, kontakta oss idag.
[email protected]

Näste 1

Mattias Andrée
19900223-3253

Joakim Kannisto
19880822-0035

Anders Jonsson
19650516-7871

Marcus Hesselberg
19821006-0292

Henrik Pihlström
19770217-0155

Jonas Andersson
19780308-1913
Jonas tog med sin bil med regnummer KJW646

Jonas Håkansson
19780708-0119
Jonas tog med sin bil med regnummer HLX682

Näste 2

Fredrik Vejdeland 
19781003-8237

Daniel Odh
19810113-6879

Jonas Nygren 
19890603-0492 

Jimmy Andersson
19890925-6995
Jimmy tog med sin bil med regnummer UMP498

Richard Hebestreit
19880326-4897
Richard tog med sin bil med regnummer RSU981

Martin Engelin
19860630-4957 

Näste 3

Zacharias Hortén
19940809-7435

Näste 4

Martin Saxlind
19920122-1851

Peter Holm
19691020-7957

Peter Magnusson
19890628-7910

Lucas Eriksson
19980603-1499
Lucas tog med sin bil med regnummer PHG224

Näste 5

Emil Östlund
19981106-8031

Alfred Lundberg
20050315-6036

Lukas Lindgren
20000919-2279

Max Rosenfors
19971006-8074

Timo Kaukosalo Götenstedt
19990404-8692

Pär Ivar Sjögren
19791205-7176

Emma Karlsson
19860901-0122

Näste 7

Patrik Andreas Milerius
19780402-4193

David Wåhlander
20001020-2356

Victor Nagy Johansson
19990624-9272

Jerry Olsson
19800910-4855

Eweliina Palm
19930715-1689

Hampus Maijala
19930419-6034
Hampus tog sin flickvän Noora Isojärvis(19900107-4526) bil med regnummer LKM426

Näste 8

Jonas Christian Ensio Lagnehamn
19790208-0378

Per Porling
19810219-1692

Johan Staaf
19900716-0113

Max Fagerstedt
19980716-5791