AFA Skåne: Lär känna din lokala sexualförbrytare

8:e mars – Internationella kvinnodagen. 

Antifascism handlar inte bara om att motarbeta fascistiska rörelser, utan också om att motarbeta alla de strukturer som splittrar arbetarklassen, skapar system av dominans och förtryck mellan människor, eller ger utrymme åt reaktionära praktiker. Mäns förtryck av kvinnor är en bärande del av den rådande samhällsordningen och ett av de största hindren för vår kollektiva frigörelse.

Vi ser vi det som en självklar och viktig uppgift för antifascister överallt att aktivt arbeta mot sexistiska strukturer.  En central del i att upprätthålla detta patriarkala förtryck är sexualiserat våld, ett slags våld män tar sig rätten att utöva mot partners, vänner eller främlingar. Idag väljer vi därför att publicera namn och adress på de förövare som under år 2023, dömts för:koppleri, grovt koppleri, försök till koppleri, köp av sexuell tjänst, försök till köp av sexuell tjänst, våldtäkt, grov våldtäkt, försök till våldtäkt, barnpornografibrott, grovt barnpornografibrott, försök till barnpornografibrott, våldtäkt mot barn, grov våldtäkt mot barn, försök till våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp, grovt sexuellt övergrepp och försök till sexuellt övergrepp.

Vi vill poängtera att den här listan endast består av de personer som blivit åtalade och dömda i tingsrätten. Samma maktdynamik som genomsyrar hela samhället påverkar också det sexuella våldet, från vad som anmäls och vad som tros på, till vilka konsekvenser det får för både förövare och utsatta. Vi vet att en stor majoritet av de övergrepp som sker aldrig anmäls och av de som gör det är det endast ett fåtal som går vidare till åtal och fällande dom. Det är alltså bara är en bråkdel av alla förövare som faktiskt blir dömda i domstol. De övergrepp som inte anmäls, inte utreds, eller inte leder till åtal, för att polis och åklagare inte tar dem på allvar, syns tyvärr inte alls i den här statistiken, eller i vår presenterade lista.


Om du eller någon du känner har blivit eller riskerar att bli utsatt för patriarkalt våld så kan du ringa till Kvinnofridslinjen (020-50 50 50) som är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt och går att ringa oavsett var du bor i Sverige. Samtalen är gratis och syns inte på telefonräkningen.

 

YSTAD TR

 

Målnummer

B 1772-23

Tilltalad

FELIX Åke Karl Svanberg, 20050627-8373

Bryggarevägen 3 A, 233 76 Klågerup

Brott som Felix Svanberg döms för

Barnpornografibrott

 

Målnummer

B 2536-23

Tilltalad

DANIEL Niklas Philip Hellberg, 19901208-2815

Vasagatan 9 C Lgh 1103, 216 11 Limhamn

Brott som Daniel Hellberg döms för

Kränkande fotografering

Våldtäkt

 

Målnummer

B 377-23

B 2493-23

Tilltalad

JERRY Anders Nordqvist, 19830806-3992

Bruksgatan 6, 274 35 Skurup

Brott som Jerry Nordqvist döms för

Barnfridsbrott

Brott mot vapenlagen

Dopningsbrott

Grov misshandel

Köp av sexuell tjänst

Misshandel

 

Målnummer

B 2421-22

Tilltalad

TORSTEN Lennart Jersling, 19451105-4530

Grengatan 14 C, 275 35 Sjöbo

Åtal som Torsten Jersling frikänns från

Sexuellt ofredande

Sexuellt ofredande

 

Målnummer

B 1735-23

Tilltalad

KIM Roger Malmberg, 19900220-0815

Tregårdsvägen 8, 274 60 Rydsgård

Brott som Kim Malmberg döms för

Barnpornografibrott

 

Målnummer

B 716-22

Tilltalad

Magnus TOBIAS Svärd, 19880706-3915

Hedvägen 83 C, 231 66 Trelleborg

Brott som Tobias Svärd döms för

Grovt sexuellt ofredande mot barn

Grovt sexuellt ofredande mot barn

Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering

Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering

Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering

Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering

Sexuellt ofredande

 

Målnummer

B 1751-23

Tilltalad

Vilhelm OLIWER Valentin Fridström, 19960919-5491

Hagbacka, Skumparpsvägen 228-15, 275 68 Vollsjö

Åtal som Oliwer Fridström frikänns från

Barnpornografibrott

 

 

HELSINGBORGS TR

 

Målnummer

B 157-23

Tilltalad

ARNE Roland Nielsen, 19690708-3593

Gruvgatan 43, 267 37 Bjuv

Brott som Arne Nielsen döms för

Sexuellt ofredande

Skadegörelse

 

Målnummer

B 212-23

Tilltalad

ROBEL Mehari, 19740103-8836

Planteringsvägen 48 Lgh 1302, 252 40 Helsingborg

Brott som Robel Mehari döms för

Sexuellt ofredande

 

Målnummer

B 363-23

Tilltalad

Haidar Haidar, 20050102-4376

Lgh 1301, Hyllie Vattenparksgata 38 A, 215 34 Malmö

Brott som Haidar Haidar döms för

Våldtäkt

 

Målnummer

B 467-22

Tilltalad

ISAK Abdurahman Ismail, 20000115-8211

Carl Krooks Gata 60, 252 37 Helsingborg

Sexuellt övergrepp

Hot mot tjänsteman

 

Målnummer

B 577-23

Tilltalad

Carl SIMON Eric Johnsson, 20041228-3533

Riksleden 24 A, 286 95 Eket

Brott som Simon Johnsson döms för

Sexuellt utnyttjande av barn

Sexuellt utnyttjande av barn

Åtal som Simon Johnsson frikänns från

Våldtäkt mot barn

 

Målnummer

B 583-23

Tilltalad

BO Gunnar Kihlberg, 19510428-7874

Skogsgatan 20 A Lgh 1003, 265 34 Åstorp

Brott som Bo Kihlberg döms för

Försök till våldtäkt mot barn

Sexuellt utnyttjande av underårig

Sexuellt utnyttjande av underårig

Våldtäkt mot barn

Våldtäkt mot barn

Våldtäkt mot barn

Våldtäkt mot barn

 

Målnummer

B 749-21

TOMMY Fride Slorenfelt, 19500523-4876

Sjöängsvägen 22, 286 72 Åsljunga

Brott som Tommy Slorenfelt döms för

Barnpornografibrott

Barnpornografibrott

Barnpornografibrott

Utnyttjande av barn för sexuell posering

Utnyttjande av barn för sexuell posering

Barnpornografibrott

Barnpornografibrott

Utnyttjande av barn för sexuell posering

Utnyttjande av barn för sexuell posering

Vapenbrott

 

Målnummer

B 1153-23

Tilltalad

MARTYNAS Solovjovas, 20050714-1455

Sadelmakaregatan 6, 264 70 Klippan

Brott som Martynas Solovjovas döms för

Barnpornografibrott

 

Målnummer

B 1401-22

Tilltalad

ALEXANDER Kevin Nils Hedén, 19990913-2814

Upplandsgatan 14, 265 31 Åstorp

Brott som Alexander Hedén döms för

Barnpornografibrott

Barnpornografibrott

 

Målnummer

B 1408-23

Tilltalad

Nils SIMON Mikael Fajersson, 20030501-5174

Vadstensgatan 8, 267 37 Bjuv

Brott som Simon Fajersson döms för

Våldtäkt mot barn

Grov misshandel

 

Målnummer

B 1408-23

Tilltalad

Lars TOMAS Christer Rosenberg, 19690714-4056

Parkgatan 5 Lgh 1003, 267 37 Bjuv

Brott som Tomas Rosenberg döms för

Försök till våldtäkt mot barn

Sexuellt övergrepp mot barn

Olaga tvång

Medhjälp till våldtäkt mot barn

 

Målnummer

B 1436-23

Tilltalad

Bora Ibic, 20010608-5277

Andersbergsringen 107 Lgh 1403, 302 55 Halmstad

Brott som Bora Ibic döms för

Sexuellt utnyttjande av barn

Sexuellt utnyttjande av barn

Sexuellt utnyttjande av barn

Sexuellt utnyttjande av barn

 

Målnummer

B 1614-22

Tilltalad

Ulf TORBJÖRN Lindberg, 19670905-3992

Norden 5, 252 79 Helsingborg

Brott som Torbjörn Lindberg döms för

Olaga hot

Sexuellt ofredande

Ofredande

Ofredande

Ofredande

Skadegörelse

Ofredande

Överträdelse av kontaktförbud

Överträdelse av kontaktförbud

Överträdelse av kontaktförbud

Överträdelse av kontaktförbud

Ofredande

Överträdelse av kontaktförbud

Överträdelse av kontaktförbud

Grov vårdslöshet i trafik

Brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål

Överträdelse av kontaktförbud

Olaga hot

Överträdelse av kontaktförbud

Överträdelse av kontaktförbud

Överträdelse av kontaktförbud

Överträdelse av kontaktförbud

Olaga hot

 

Målnummer

B 1656-23

Tilltalad

LOUIS Benjamin Cai Carlberg, 20040302-1355

Ekebrogatan 112, 265 37 Åstorp

Brott som Louis Carlberg döms för

Sexuellt övergrepp

 

Målnummer

B 1671-22

Tilltalad

ANETTE Susanne Björk, 19700502-4000

Gyhultsvägen 38 Lgh 1204, 254 46 Helsingborg

Brott som Anette Björk döms för

Barnpornografibrott

Barnpornografibrott

 

Målnummer

B 1843-23

Tilltalad

AXEL Elias Wramsby, 20060324-6737

Torggatan 15, 264 33 Klippan

Brott som Axel Wramsby döms för

Barnpornografibrott

 

Målnummer

B 1998-23

Tilltalad

TAIF Zaki Faisal Al-Shammari, 19691002-2216

Spårvägsgatan 18 Lgh 1301, 214 27 Malmö

Brott som Taif Al-Shammari döms för

Köp av sexuell tjänst

 

Målnummer

B 2119-23

Tilltalad

FELIX Mikael Viktor Hansson, 20050917-5030

Åragatan 7 Lgh 1501, 254 54 Helsingborg

Brott som Felix Hansson döms för

Barnpornografibrott

 

Målnummer

B 2166-23

Tilltalad

Lars FELIX Niclas Höglund, 20010309-2375

Eklundagatan 7 B Lgh 1102, 262 50 Ängelholm

Brott som Felix Höglund döms för

Barnpornografibrott

 

Målnummer

B 2252-23

Tilltalad

JONATHAN Erik Holmblad, 20070303-5253

Palmgatan 6, 254 74 Ödåkra

Brott som Jonathan Holmblad döms för

Barnpornografibrott

 

Målnummer

B 2300-23

Tilltalad

FREDRIK Carl Bertil Alexon, 20020104-2850

Tjärögatan 1, 257 33 Rydebäck

Åtal som Fredrik Alexon frikänns från

Sexuellt ofredande

 

Målnummer

B 2330-22

Tilltalad

OMAR El Masri, 20030304-3434

Rökullagatan 2 A Lgh 1016, 254 58 Helsingborg

Brott som Omar El Masri döms för

Barnpornografibrott

 

Målnummer

B 2557-23

Tilltalad

Anton Nilsson, 19950911-7157

Wrangelsgatan 4 Lgh 1101, 254 39 Helsingborg

Brott som Anton Nilsson döms för

Grovt barnpornografibrott

 

Målnummer

B 3138-23

Tilltalad

FILIPH Alexander Lundgren, 19991102-1658

Hofverbergsgatan 9 Lgh 1002, 254 43 Helsingborg

Brott som Filiph Lundgren döms för

Barnpornografibrott

 

Målnummer

B 3350-21

Tilltalad

ISLAM Rizvanov, 20000924-5572

Plutogatan 45 B Vån1, 254 73 Ödåkra

Åtal som Islam Rizvanov frikänns från

Våldtäkt

 

Målnummer

B 3636-23

Tilltalad

MUSTAFFA Issam Cheikhmoussa, 19971213-3652

Reslöv 629, 241 72 Marieholm

Brott som Mustaffa Cheikhmoussa döms för

Våldtäkt mot barn

 

Målnummer

B 3703-22

Tilltalad

Adrian Zafari, 20000602-6678

Kungsfågelgatan 32, 254 49 Helsingborg

Brott som Adrian Zafari döms för

Barnpornografibrott

Barnpornografibrott

 

Målnummer

B 3732-22

Tilltalad

Jan PATRIC Nidell, 19790905-3956

Tvärstigen 1 B Lgh 1103, 269 62 Grevie

Brott som Patric Nidell döms för

Barnpornografibrott

Barnpornografibrott

 

Målnummer

B 3909-23

Tilltalad

John Martin Breili, 20050815-6098

Ägirsgatan 4, 262 44 Ängelholm

Brott som John Martin Breili döms för

Sexuellt utnyttjande av barn

 

Målnummer

B 3936-22

Tilltalad

PHILIP Robin Erik Lindqvist, 19980114-8777

Lantmätargränd 59 Lgh 1303, 553 20 Jönköping

Brott som Philip Lindqvist döms för

Sexuellt ofredande

 

Målnummer

B 3989-23

Tilltalad

JULIA Therese Hallström, 19970706-3807

Dalhemsvägen 115 D Lgh 1102, 254 60 Helsingborg

Brott som Julia Hallström döms för

Barnpornografibrott

Grovt sexuellt övergrepp mot barn

 

Målnummer

B 4022-23

Tilltalad

Ahmad Samih Salman, 19860226-4999

Grönkullagatan 29 B Lgh 1201, 254 57 Helsingborg

Brott som Ahmad Samih Salman döms för

Sexuellt ofredande mot barn

 

Målnummer

B 4090-22

Tilltalad

TIBOR Istvan Ramberg Szönyi, 19680407-0818

Tegvägen 6, 263 91 Höganäs

Brott som Tibor Ramberg Szönyi döms för

Sexuellt ofredande

Sexuellt övergrepp mot barn

 

Målnummer

B 4159-23

B 4969-23

Hussein Sharshara, 19991026-5074

Osby 3125, 242 93 Hörby

Brott som Hussein Sharshara döms för

Grov våldtäkt

Kränkande fotografering

Misshandel

Ringa narkotikabrott

Sexuellt ofredande

Övergrepp i rättssak

 

Målnummer

B 4242-23

Tilltalad

Tobias JOAKIM Berggren Ibsonius, 19841122-4010

Allégatan 39, 263 33 Höganäs

Brott som Joakim Berggren Ibsonius döms för

Grov fridskränkning

Våldtäkt

Övergrepp i rättssak

Narkotikabrott

 

Målnummer

B 4328-23

Tilltalad

Ivan Matonickin, 19660305-3957

Kingelstadsvägen 53 Lgh 1001, 253 42 Vallåkra

Åtal som Ivan Matonickin frikänns från

Sexuellt ofredande mot barn

 

Målnummer

B 4586-23

Tilltalad

KIM Jerry Thomas Bredin, 19891121-4115

Järnvägsgatan 10 Lgh 1301, 264 38 Klippan

Brott som Kim Bredin döms för

Barnfridsbrott

Barnfridsbrott

Misshandel

Våldtäkt mot barn

 

Målnummer

B 4859-22

Tilltalad

FREDRIK Olle Seth, 19990712-8392

Storgatan 25 A Lgh 1301, 262 32 Ängelholm

Brott som Fredrik Seth döms för

Oaktsam våldtäkt

 

Målnummer

B 4965-23

Tilltalad

Björn TOMAS Persson, 19630613-3510

Strömgatan 5, 266 31 Munka-Ljungby

Brott som Tomas Persson döms för

Ofredande

 

Målnummer

B 5015-22

Tilltalad

ANDREAS Björn Ahlqvist, 19870809-3599

Allégatan 12 B Lgh 1301, 264 33 Klippan

Åtal som Andreas Ahlqvist frikänns från

Sexuellt ofredande

Barnpornografibrott

 

Målnummer

B 5028-22

Tilltalad

MAX Isac Nilsson, 19990719-8395

Villagatan 7, 263 33 Höganäs

Brott som Max Nilsson döms för

Sexuellt ofredande

 

Målnummer

B 5068-22

Tilltalad

DANIEL Philip Tobias Augustsson Björk, 19981102-0594

Himmelstalundsvägen 30 Lgh 1104, 254 70 Kattarp

Brott som Daniel Augustsson Björk döms för

Barnpornografibrott

 

Målnummer

B 5082-22

Tilltalad

MOHAMMED Jaafar Majeed Majeed, 19981111-5956

c/o Norberg, Sturegatan 24, 263 39 Höganäs

Brott som Mohammed Majeed döms för

Försök till sexuellt övergrepp mot barn

 

Målnummer

B 5363-22

Tilltalad

Jan ANDREAS Ekelund, 19851017-5576

Jönninge 115 Lgh 1003, 747 94 Alunda

Brott som Andreas Ekelund döms för

Misshandel

Olaga hot

Sexuellt ofredande

Ringa narkotikabrott

Ringa narkotikabrott

 

Målnummer

B 5380-22

Tilltalad

MATHIAS Christoffer Gunnarsson, 19890101-3956

Tranumsvägen 5, 532 72 Axvall

Brott som Mathias Gunnarsson döms för

Våldtäkt mot barn

Våldtäkt mot barn

 

Målnummer

B 5414-23

Tilltalad

Omar Hawa, 20020115-4838

Tredje Avenyen 5 A Lgh 1202, 281 48 Hässleholm

Brott som Omar Hawa döms för

Barnpornografibrott

Barnpornografibrott

Barnpornografibrott

 

Målnummer

B 5602-22

Tilltalad

MAGNUS Lindkvist, 19800825-3950

Sporrevägen 3, 254 83 Helsingborg

Brott som Magnus Lindkvist döms för

Grov våldtäkt mot barn

Grov våldtäkt mot barn

Grov våldtäkt mot barn

 

Målnummer

B 5760-21

Tilltalad

MOUSTAFA Alawis, 20030212-2536

Box 5013, 165 10 Hässelby

Brott som Moustafa Alawis döms för

Köp av sexuell tjänst

 

Målnummer

B 5810-23

Tilltalad

Gholam Mobarez, 20000922-8396

Brigadgatan 4 A Lgh 1111, 254 20 Helsingborg

Åtal som Gholam Mobarez frikänns från

Våldtäkt mot barn

 

Målnummer

B 5894-22

Tilltalad

TERO Olavi Seilonen, 19600417-3131

Järnvägsgatan 2, 268 75 Tågarp

Brott som Tero Seilonen döms för

Sexuellt ofredande

 

Målnummer

B 6004-22

Tilltalad

FLEMMING Peter Nielsen, 19810801-3973

Kullavägen 33 Lgh 1301, 254 52 Helsingborg

Brott som Flemming Nielsen döms för

Sexuellt utnyttjande av barn

Sexuellt utnyttjande av barn

Sexuellt utnyttjande av barn

 

Målnummer

B 6008-23

Tilltalad

Milos Jankovic, 19990217-5919

Åbygatan 12 Lgh 1202, 264 38 Klippan

Brott som Milos Jankovic döms för

Köp av sexuell tjänst

 

Målhummer

B 6011-22

Tilltalad

MOHAMAD Fattahi, 19970720-0177

Hagströmsgatan 10 A Lgh 1203, 267 38 Bjuv

Brott som Mohamad Fattahi döms för

Barnpornografibrott

Barnpornografibrott

 

Målnummer

B 6020-23

Sami El Hajj Hassan, 19750505-9332

Ramels Väg 135 Lgh 1001, 213 69 Malmö

Brott som Sami El Hajj Hassan döms för

Köp av sexuell tjänst

 

Målnummer

B 6020-23

Brott som Sami El Hajj Hassan döms för

Köp av sexuell tjänst

 

Målnummer

B 6216-21

Brott som William Axelsson döms för

Sexuellt ofredande

Utnyttjande av barn för sexuell posering

 

Målnummer

B 6587-23

Tilltalad

Bedih Koler, 19720420-3777

Björkhemsgatan 47 Lgh 1303, 506 46 Borås

Åtal som Bedih Koler frikänns från

Sexuellt ofredande

 

Målnummer

B 6598-22

Tilltalad

KAMIL Pavel Jesionowski, 19791008-0675

c/o Samuelsson, Sturegatan 24 Lgh 0901, 252 38 Helsingborg

Åtal som Kamil Jesionowski frikänns från

Sexuellt ofredande

 

Målnummer

B 6630-22

Tilltalad

PER Gunnar Wilander, 19610509-7197

Ringarevägen 4, 282 75 Hästveda

Brott som Per Wilander döms för

Ofredande

 

Målnummer

B 6752-21

Tilltalad

ORGJAN Jashari, 20050506-3990

Torget 10 Lgh 1102, 264 32 Klippan

Brott som Orgjan Jashari döms för

Grovt förtal

Misshandel

Sexuellt utnyttjande av barn

Misshandel

Åtal som Orgjan Jashari frikänns från

Våldtäkt mot barn

 

Målnummer

B 6838-23

Tilltalad

Lars TOMAS Christer Rosenberg, 19690714-4056

Parkgatan 5 Lgh 1003, 267 37 Bjuv

Åtal som Tomas Rosenberg frikänns från

Barnpornografibrott

 

Målnummer

B 7330-22

Tilltalad

RADIVOJ Sinik, 19730503-2794

Bygatan 76, 263 61 Viken

Brott som Radivoj Sinik döms för

Sexuellt ofredande

 

Målnummer

B 7362-22

Tilltalad

ANDREAS Alexander Lampeitl, 19900412-4930

Planteringsvägen 196 C Lgh 1601, 252 32 Helsingborg

Åtal som Andreas Lampeitl frikänns från

Barnpornografibrott

Barnpornografibrott

 

Målnummer

B 7385-21

Tilltalad

Ulf Bertil MIKAEL Persson, 19690723-3610

Linnégatan 4 A, 264 34 Klippan

Brott som Mikael Persson döms för

Sexuellt ofredande

Sexuellt ofredande

 

Målnummer

B 7396-22

Tilltalad

Conny Björn CHRISTOFFER Jensen, 19841127-3991

Gasverksgatan 29 Lgh 1101, 252 68 Helsingborg

Brott som Christoffer Jensen döms för

Grov våldtäkt mot barn

Grov våldtäkt mot barn

Grovt sexuellt ofredande mot barn

Grov våldtäkt mot barn

Försök till grov våldtäkt

Grovt sexuellt övergrepp mot barn

 

Målnummer

B 7439-22

Tilltalad

JAN-STURE Eriksson, 19430309-8810

Bärnstensgatan 28 Lgh 1502, 253 61 Helsingborg

Brott som Jan-Sture Eriksson döms för

Barnpornografibrott

Barnpornografibrott

Barnpornografibrott

Barnpornografibrott

 

Målnummer

B 7910-22

Tilltalad

PAULI Johani Rajaniemi, 19630307-7652

Kvinnaböskevägen 45, 269 92 Båstad

Brott som Pauli Rajaniemi döms för

Sexuellt ofredande

 

Målnummer

B 8058-22

Tilltalad

AMEEN Rashid Sharaf Sharaf, 20020902-8778

Hantverkaregatan 34 Lgh 1401, 252 26 Helsingborg

Brott som Ameen Sharaf döms för

Köp av sexuell tjänst

 

Målnummer

B 8104-22

Tilltalad

MAZEDIN Hashimi, 20010618-7313

Dalhemsvägen 19 C Lgh 1003, 254 65 Helsingborg

Brott som Mazedin Hashimi döms för

Köp av sexuell tjänst

 

Målnummer

B 8267-22

Tilltalad

KRZYSZTOF Jakubowski, 19751127-5799

Rundelsgatan 11, 267 73 Billesholm

Åtal som Krzysztof Jakubowski frikänns från

Grov våldtäkt

 

HÄSSLEHOLM TR

 

Målnummer

B 11-23

Tilltalad

Per OSKAR Mats Eliasson, 19921030-1298

Ljungnäs 133, 395 95 Rockneby

Brott som Oskar Eliasson döms för

Utnyttjande av barn för sexuell posering

 

Målnummer

B 74-22

Tilltalad

JERRY Rutger Lantz, 19660307-4334

Solvägen 6 B, 241 65 Harlösa

Brott som Jerry Lantz döms för

Sexuellt ofredande

Hässleholms kommun

Våldsamt motstånd

Ringa narkotikabrott

 

Målnummer

B 226-22

Tilltalad

JIMMY Bertil Roland Rosberg, 19751102-4031

Slättarödsvägen 28, 282 61 Bjärnum

Brott som Jimmy Rosberg döms för

Utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling

 

Målnummer

B 401-21

Tilltalad

TIM Billy Jonasson, 19990725-0279

Bokebergsgatan 1 B Lgh 1202, 281 48 Hässleholm

Domslut

Brott som Tim Jonasson döms för

Barnpornografibrott

 

Målnummer

B 535-23

Tilltalad

Amel Turan, 19800729-6794

Brott som Amel Turan döms för

Våldtäkt

 

Målnummer

B 588-23

Tilltalad

Mentor Shalja, 20050905-3534

Ljunggatan 15, 288 32 Vinslöv

Brott som Mentor Shalja döms för

Barnpornografibrott

 

Målnummer

B 795-21

Tilltalad

Per JOHAN Minthon, 19840119-4132

Kroppedammsgatan 25 M, 282 62 Bjärnum

Brott som Johan Minthon döms för

Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering

Sexuellt ofredande

 

Målnummer

B 822-23

Tilltalad

LUKASZ Marcin Palubicki, 19820210-9297

Södra Vägen 13 A Lgh 1203, 282 63 Bjärnum

Brott som Lukasz Palubicki döms för

Misshandel

Olaga hot

Barnfridsbrott

Olaga hot

Åtal som Lukasz Palubicki frikänns från

Försök till våldtäkt

 

Målnummer

B 906-23

Tilltalad

Gheath Rashwani, 20060517-7153

Skolgatan 20 Lgh 1001, 281 32 Hässleholm

Brott som Gheath Rashwani döms för

Grov våldtäkt mot barn

 

Målnummer

B 907-23

Tilltalad

Ernst HÅKAN Sandberg, 19500909-1637

Ballingslöv 2445, 281 97 Ballingslöv

Brott som Håkan Sandberg döms för

Kränkande fotografering

Våldtäkt

Våldtäkt

 

Målnummer

B 975-23

Tilltalad

MELVIN Oscar Jakobsson, 20070927-1837

Karpvägen 4, 281 35 Hässleholm

Brott som Melvin Jakobsson döms för

Barnpornografibrott

 

Målnummer

B 1175-22

Tilltalad

Karin CECILIA Marie Louise Björnsdotter, 19830720-4043

Södra Vägen 8 B Lgh 1101, 280 20 Bjärnum

Brott som Cecilia Björnsdotter döms för

Barnpornografibrott

Grov våldtäkt mot barn

Grovt sexuellt övergrepp mot barn

Grov våldtäkt mot barn

Grovt sexuellt övergrepp mot barn

Grov våldtäkt mot barn

Grovt sexuellt övergrepp mot barn

Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering

 

Målnummer

B 1436-22

Tilltalad

NOAH Sven Elias Pettersson, 20070629-1937

Österåsgatan 35 B, 281 33 Hässleholm

Brott som Noah Pettersson döms för

Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering

Våldtäkt mot barn

Våldtäkt mot barn

Utnyttjande av barn för sexuell posering

 

Målnummer

B 401-21

Tilltalad

TIM Billy Jonasson, 19990725-0279

Bokebergsgatan 1 B Lgh 1202, 281 48 Hässleholm

Brott som Tim Jonasson döms för

Barnpornografibrott

 

 

LUND TR

 

Målnummer

B 45-23

Tilltalad

GERT INGE Lennart Carlsson, 19470831-3558

Basunstigen 1, 261 76 Asmundtorp

Brott som Gert Inge Carlsson döms för

Sexuellt ofredande

 

Målnummer

B 160-23

Tilltalad

Nakorn Pamuangmool, 19720911-0779

Strandvägen 88 C Lgh 1103, 234 31 Lomma

Brott som Nakorn Pamuangmo ol döms för

Våldtäkt

 

Målnummer

B 216-23

Tilltalad

KEVIN Wennerström Granquist, 20020423-9297

Fugavägen 6, 245 42 Staffanstorp

Brott som Kevin Wennerström Granquist döms för

Våldtäkt

 

Målnummer

B 237-22

Tilltalad

Abdulrahman Bakr, 20010103-3553

Sankt Hans Gränd 46 Lgh 1104, 226 41 Lund

Brott som Abdulrahman Bakr döms för

Våldtäkt mot barn

Barnpornografibrott

Barnpornografibrott

Barnpornografibrott

Utnyttjande av barn för sexuell posering

 

Målnummer

B 627-23

Tilltalad

AARON Johan Thor Book, 20060923-7912

Timotejvägen 28, 246 51 Löddeköpinge

Brott som Aaron Book döms för

Sexuellt övergrepp mot barn

Försök till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling

 

Målnummer

B 820-23

Tilltalad

DAVID Florin Håkansson, 19961128-6213

Sankt Hans Gränd 1 G, 226 41 Lund

Brott som David Håkansson döms för

Sexuellt ofredande

 

Målnummer

B 894-23

Tilltalad

ALI Farhat, 19790615-1233

Odengatan 9 Lgh 1201, 252 32 Helsingborg

Brott som Ali Farhat döms för

Sexuellt ofredande

 

Målnummer

B 1196-23

Tilltalad

ANDRÉ Torbjörn Csernak, 19771004-3931

Västra Skrävlingevägen 91 Lgh 1202, 212 34 Malmö

Brott som André Csernak döms för

Sexuellt övergrepp mot barn

Våldtäkt mot barn

 

Målnummer

B 1228-22

Tilltalad

MAX William Falkerup, 20050821-8096

Örnakärr 1, 243 94 Höör

Brott som Max Falkerup döms för

Misshandel

Sexuellt utnyttjande av barn

 

Målnummer

B 1253-23

Tilltalad

MIGUEL Angel Soler Arevalo, 20010529-0639

Tornavägen 3 H Lgh 1305, 223 63 Lund

Brott som Miguel Soler Arevalo döms för

Våldtäkt

 

Målnummer

B 1396-23

Tilltalad

SIMO Mohamed Salhi, 19780316-6110

Södra Förstadsgatan 65 A Lgh 1202, 214 20 Malmö

Brott som Simo Salhi döms för

Sexuellt ofredande

 

Målnummer

B 1464-23

Tilltalad

Henke KIÁN Tintin Borgström, 20071015-2133

Täppelund, Västerstad 7133, 242 97 Hörby

Brott som Kián Borgström döms för

Hets mot folkgrupp

Våldtäkt

Våldtäkt

 

Målnummer

B 1651-22

Tilltalad

SINA Ariadad, 19890827-1037

Fosievägen 27 B Lgh 1104, 214 31 Malmö

Brott som Sina Ariadad döms för

Sexuellt ofredande

Sexuellt ofredande

Sexuellt ofredande

 

Målnummer

B 1738-21

Tilltalad

MUSTAFFA Issam Cheikhmoussa, 19971213-3652

Reslöv 629, 241 72 Marieholm

Brott som Mustaffa Cheikhmoussa döms för

Grovt barnpornografibrott

Grovt barnpornografibrott

 

Målnummer

B 2030-23

SEBASTIAN Damien Olsen, 20050528-3192

c/o Jonny Olsen, Kantatgatan 45 Lgh 1302, 215 70 Malmö

Brott som Sebastian Olsen döms för

Sexuellt utnyttjande av barn

Sexuellt utnyttjande av barn

Sexuellt utnyttjande av barn

 

Målnummer

B 2117-22

Tilltalad

ATTILA Sandor Szöke, 19830926-7253

Professorsgatan 10 A Lgh 1602, 215 53 Malmö

Brott som Attila Szöke döms för

Brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål

Sexuellt ofredande

Djurplågeri

 

Målnummer

B 3216-23

Tilltalad

HJALMAR Malte Elis Nordvall, 20070217-3576

Brunörtsgränden 4 Lgh 1001, 247 56 Dalby

Barnpornografibrott

Grov våldtäkt mot barn

 

Målnummer

B 3319-23

Tilltalad

CASPER Axel Rickard Helgesson, 20041121-8431

Härslövsvägen 340, 261 92 Härslöv

Brott som Casper Helgesson döms för

Oaktsam våldtäkt

 

Målnummer

B 3461-23

Tilltalad

Abbas El Dirani, 19790505-7670

Kriminalvården Brinkeberg, Box 240, 462 23 Vänersborg

Åtal som Abbas El Dirani frikänns från

Barnpornografibrott

Grovt sexuellt övergrepp mot barn

 

Målnummer

B 3632-22

Tilltalad

THEODOR Ingvar Velin Olsson, 20040602-4133

Kremlevägen 11, 374 40 Karlshamn

Brott som Theodor Olsson döms för

Sexuellt ofredande

 

Målnummer

B 3649-21

Tilltalad

Charbel Ibrahim, 19990511-6092

c/o Jenny Norman, Parkgatan 19, 575 33 Eksjö

Brott som Charbel Ibrahim döms för

Barnpornografibrott

Sexuellt övergrepp mot barn

 

Målnummer

B 3664-22

MOHAMMED-ANOUAR Sabiri, 19960689-6950

Saknar känd adress i riket

Brott som Mohammed-Anouar Sabiri döms för

Våldtäkt

 

Målnummer

B 4036-21

Tilltalad

PIOTR Wojcik, 19710629-4452

Ekebogatan 4 F Lgh 1001, 268 34 Svalöv

Åtal som Piotr Wojcik frikänns från

Våldtäkt

Våldtäkt

 

Målnummer

B 4232-22

Tilltalad

Gregor MATTIAS Bowallius, 19880428-0074

Silogatan 4 Lgh 1001, 222 36 Lund

Åtal som Mattias Bowallius frikänns från

Barnpornografibrott

Sexuellt ofredande

Sexuellt övergrepp mot barn

 

Målnummer

B 4550-23

Tilltalad

MARTIN Nils Magnus Hahnsjö, 19960910-7033

Måsvägen 14 B Lgh 1201, 227 33 Lund

Brott som Martin Hahnsjö döms för

Oaktsam våldtäkt

 

Målnummer

B 4727-20

Tilltalad

KARL GEORG Bertil Saelöen, 19951103-5017

Vibyholmsvägen 116, 261 92 Härslöv

Brott som Karl Georg Saelöen döms för

Barnpornografibrott

Barnpornografibrott

Grovt barnpornografibrott

Utnyttjande av barn för sexuell posering

 

Målnummer

B 4944-21

Tilltalad

ERIK Johan Mack, 20000224-5439

c/o Viktor Vikberg Okhäll, Albanovägen 13 lgh 1007, 114 19 Stockholm

Brott som Erik Mack döms för

Våldtäkt mot barn

Våldtäkt

 

Målnummer

B 4946-22

Tilltalad

HAIDAR Haidar, 20050102-4376

Lgh 1301, Hyllie Vattenparksgata 38 A, 215 34 Malmö

Brott som Haidar Haidar döms för

Våldtäkt mot barn

 

Målnummer

B 4947-22

Tilltalad

KEVIN Sam Anton Persson, 20061220-6573

Bergdala, Brösarpsvägen 393-7, 275 67 Vollsjö

Brott som Kevin Persson döms för

Våldtäkt

 

Målnummer

B 5079-22

Tilltalad

MARCO Aurelio Sablone, 19721217-4051

Sunnanväg 14 F Lgh 1202, 222 26 Lund

Brott som Marco Sablone döms för

Sexuellt ofredande

 

Målnummer

B 5139-22

Tilltalad

Mats RASMUS Victor Olsson, 19930630-6730

c/o Stefka Petersson, Bodekullsgatan 29 A, Lgh 1001, 214 40 Malmö

Brott som Rasmus Olsson döms för

Grovt barnpornografibrott

 

Målnummer

B 5433-23

Tilltalad

Daja ALEXANDER Meilstrup, 19830712-4019

Klaragatan 1 I, 241 72 Marieholm

Brott som Alexander Meilstrup döms för

Misshandel

Våldtäkt

 

Målnummer

B 5491-21

Tilltalad

Sander ISAAC Angelo Lindfors, 20010617-7371

Regeringsgatan 15 Lgh 1001, 261 36 Landskrona

Barnpornografibrott

Försök till våldtäkt mot barn

Sexuellt ofredande

Våldtäkt mot barn

Våldtäkt mot barn

Våldtäkt mot barn

Våldtäkt mot barn

 

Målnummer

B 5555-23

Tilltalad

Farah Nouh Maalin, 19910105-9153

Silogatan 8 X, 275 30 Sjöbo

Brott som Farah Nouh Maalin döms för

Brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål

Sexuellt ofredande

Sexuellt ofredande

Sexuellt ofredande

Sexuellt ofredande

Sexuellt ofredande

Sexuellt ofredande

 

Målnummer

B 5806-22

Tilltalad

Wesam Mohamad, 20060103-0596

Södergatan 7 Lgh 1201, 241 30 Eslöv

Brott som Wesam Mohamad döms för

Våldtäkt

 

Målnummer

B 5853-21

Tilltalad

VIKTOR Alexis Sundberg, 19970626-5098

Björkmossavägen 1 Lgh 1202, 577 71 Virserum

Brott som Viktor Sundberg döms för

Grovt barnpornografibrott

Barnpornografibrott

Barnpornografibrott

Barnpornografibrott

Barnpornografibrott

 

Målnummer

B 6172-22

Tilltalad

KORDIAN Markus Glowacki, 20000685-9359

Ystadvägen 32 A Lgh 1102, 214 45 Malmö

Brott som Kordian Glowacki döms för

Grov våldtäkt mot barn

 

Målnummer

B 6361-22

Tilltalad

LILO Nuhad Lilo, 19971216-8294

Källby Ängaväg 4 A Lgh 1104, 222 71 Lund

Åtal som Lilo Lilo frikänns från

Sexuellt ofredande mot barn

 

Målnummer

B 6362-22

Tilltalad

Slavica Sussana Olivija DENNISE Boberg Ilic, 19811209-3946

Kylevägen 5254, 242 95 Hörby

Brott som Dennise Boberg Ilic döms för

Våldtäkt mot barn

 

Målnummer

B 6717-22

Tilltalad

NIELS Hans Leonard Haux Rank, 20000928-5479

Magnushill, Magnushillsvägen 119-0, 231 95 Trelleborg

Brott som Niels Haux Rank döms för

Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering

Utnyttjande av barn för sexuell posering

Våldtäkt mot barn

Våldtäkt mot barn

Våldtäkt mot barn

Olaga hot

Våldtäkt mot barn

Våldtäkt mot barn

Dataintrång

Dopningsbrott

Våldtäkt mot barn

Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering

Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering

 

Målnummer

B 6784-22

Tilltalad

KARL-ERIK Lennart Klang, 19491026-4052

Vasagatan 29 Lgh 1001, 261 36 Landskrona

Brott som Karl-Erik Klang döms för

Sexuellt ofredande

 

Målnummer

B 7021-21

Tilltalad

EMRE Delice, 20061214-4071

Ärtvägen 45, 439 71 Fjärås

Brott som Emre Delice döms för

Våldtäkt mot barn