Avgå Iréne Svenonius!

Det pågår ett haveri i Stockholms sjukvård, ett haveri som var allt för uppenbart långt innan covid-19 drabbade regionen. Patienter dör av orsaker som kunde ha undviktis, vissa har till och med glömts bort och sedan upptäckts avlidna. Södersjukhuset har gått upp i stabsläge på grund av plastbrist och patienter har fått övernatta på akuten i väntan på hjälp. Samtidigt har hundratals vårdanställda varslats om uppsägning för att resurserna ska räcka till. Trots att de nu förväntas jobba ännu hårdare och ännu mer övertid samt utsätta sig själva och sina nära för allvarliga hälsorisker, kvarstår varslen.

 

Vi har som samhälle en historisk tradition av klasskamp och en stark arbetarrörelse. Denna historia har möjliggjort att de som jobbar har rätt till en bra arbetsmiljö, och att sjukvården ska vara tillgänglig för alla och styras av våra gemensamma intressen. Hur kommer det sig då att vi på senare tid inte kan erbjuda ens en grundläggande, fungerande vård med drägliga arbetsvillkor i huvudstaden? Svaret är att vi blir bestulna av politiker som har fått i förtroende att förvalta våra gemensamma resurser.

 

Iréne Svenonius är i egenskap av finansregionråd ytterst ansvarig för utvecklingen. Iréne har tidigare jobbat för Aleris, ett privat vårdbolag med stora ekonomiska intressen i branschen. Hennes man Jan Svenonius har varit upphandlingschef för Nya Karolinska och har därmed varit den som godkänt att Boston Consulting Group fått hundratals miljoner kronor i utbyte mot “konsulttjänster” som det saknas grund för. De konsulter som anlitats har fått månatliga arvoden på hundratusentals kronor och ingen har kunnat förklara vilka mirakel dessa konsulter producerar, som motiverar ersättningar mer än tio gånger högre än lönen för en sjuksjöterska. Det rör sig om ett par skrupelfria fifflare som pumpat ut pengar avsedda för vården till konsultfirmor. En utredning om misstänkt jäv röstades ner av Iréne själv och övriga borgerliga politiker i regionen, som håller sin kollega om ryggen.

 

Iréne och Jan är inte unika i sitt agerande, även Filippa Reinfledt och Göran Hägglund är exempel på f.d. borgerliga politiker med intressen inom privata vårdbolag och som i egenskap av politiker bidragit till en plundring av sjukvården. Under den pågående krisen har debatten om haveriet med Nya Karolinska, jävmisstankarna och borgerliga politikers tendens att behandla sjukvården som sin personliga guldgruva hamnat i skymundan trots att deras agerande uppenbarligen försämrat förutsättningarna för att hantera pandemin.

 

Alla vi som bor i Stockholm har blivit bestulna och allt för många har betalat för politikernas girighet med sina liv. Polis och åklagare står föga förvånande passiva när de kriminella har fina titlar och rör sig i maktens korridorer. Vi har därför valt att uppmana Iréne att avgå innan hon orsakar sjukvården ännu mer skada och får mer blod på sina händer.

 

Vill du också uppmana Iréne Svenonius att avgå? Hör av dig till:

 

Iréne Svenonius
Askrikevägen 4
183 51 Täby
070-262 42 09