AFA Stockholm: Daniel Mattsson – Nazist sköter nazist

Missbruk, psykisk ohälsa, isolation och problem att hålla ihop livet är vanligt förkommande bland svenska nazister, problem som i många fall fortgår, förvärras eller tas sig i nya uttryck inom naziorganisationernas sektförhållanden. Daniel Mattsson (19921202-2470) i Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) är inte något undantag. AFA Stockholm kan idag avslöja hans nazistiska engagemang och hans speciella relation till nästeskamraten Jimmy Thunlind.
Daniel Mattsson
19921202-2470
Stora Allén 27 lgh 1201
612 40 Finspång

Daniel Mattsson har varit i aktiv i NMR sedan 2015/2016, men hans aktivitetsnivå har varierat i grad. Han har deltagit på ett flertal interna och offentliga aktivieter arrangerade av NMR, senast under NMRs demonstration i Kungälv 1 maj. Under 2018 och 2019 har Mattsson dock i regel endast deltagit på aktiviteter tillsammans med Jimmy Thunlind (19680517-0153) vilket vi återkommer till senare i artikeln. Nedan publicerar vi ett urval av bilder från aktiviteter han deltagit vid.

Daniel medverkar under NMRs demonstration i Kungälv 2019-05-01.

 

Daniel medverkar under NMRs demonstration i Stockholm 2018-08-25.

 

Daniel deltar under NMRs demonstration i Ludvika 2018-05-01.

 

Daniel deltar med NMR under Almedalen 2018, här finns en fullständig kartläggning av medverkande medlemmar och sympatisörer.

 

Daniel deltar under NMRs demonstration i Göteborg 2017-09-30.

 

Daniel deltar under NMRs demonstration i Borlänge 2016-05-01.

 

Daniel åkte fast för rattfylla 21 juni 2010, ett brott flera medlemmar ur NMR blivit dömda för. Rattfyllan var dock inte slutet för hans problematiska relation till alkohol. Sent på kvällen den 7 mars 2012 slog Daniel sönder en fönsterruta i sin egen lägenhet och bestämde sig sedan för att skrämma någon. Han tog då på sig en mask avsedd för soft air gun och gick med ett svärd ut från lägenheten. Daniel fick syn på en bil med två passagerare och gick då fram till bilen och började svinga med svärdet. När bilen försökte köra iväg slog han med svärdet i vindrutan som sprack och personerna i bilen fick glassplitter över sig. I domen framgår det via ett yttrande från frivården att Daniel har en riskfylld alkoholkonsumtion och problem med sin psykiska hälsa. Vid tidpunkten för utredningen uppgav Daniel själv att han dricker ca 1-2 liter vin eller 10-15 starköl flera gånger i veckan. Norrköpings tingsrätt dömde Daniel Mattsson för olaga hot till skyddstillsyn med 80 timmar samhällstjänst och särskild föreskrift om behandling avseende hans alkoholkonsumtion och hans psykiska hälsa (B 2008-12).

NMR visar en sida utåt när de internt har helt andra förhållningssätt, Daniels problem kvarstår. Trots behandling via frivården, olika former av stöd från socialtjänsten och långvarig kontakt med psykiatrin har Daniel svårt att få ordning på sitt liv. Från NMRs sida uppmanades han samtidigt att välja nazismen före allt annat. Under den senare delen av 2018 separerade Daniel och hans sambo. För Daniel innebar det stora problem då han blev utan bostad och inte har förmåga att klara av livet på egen hand. Trots att han inte hade någonstans att bo och var folkbokförd hos föräldrarna övergav han familj, nära och kära för att fortsätta sitt engagemang i NMR. Hans familj har idag helt brutit kontakten med honom.

Idag har Daniel löst sin boendesituation och hittat en fast punkt i tillvaron – Jimmy Thunlind. Som nämnt ovan har Daniel främst deltagit på aktiviteter tillsammans med Jimmy sedan 2018. Anledningen till att Daniel främst deltar på aktiviteter med Jimmy går att finna i den relation de har utanför NMR. I januari 2019  ansökte Daniel till Norrköpings tingsrätt om att Jimmy skulle bli hans gode man (Ä 344-19). I ansökan framgår det att han vill ha Jimmys hjälp att sköta ekonomi, myndighetskontakter, tvätt, städning och hygien. I samband med ansökan lämnades ett läkarintyg in där det framgår att Daniel lider av flertalet diagnoser, däribland Aspergers syndrom. För sina psykiska besvär behandlas han med både antidepressiva läkemedel och sömntabletter, något som är förbjudet enligt NMRs regler. Då Jimmy och Daniel bevisligen har en mycket nära relation har Daniels medicinering knappast undgått Jimmy heller, framförallt inte med tanke på att det är tydligt att det är han som fyllt i ansökan. Norrköpings tingsrätt förordnade den 27 mars 2019 Jimmy Thunlind till Daniel Mattssons gode man. Efter det har Daniel folkbokfört sig och bott i Jimmys lägenhet, en lägenhet bestående av ett rum på 35 kvadratmeter.

I NMRs handbok för deras aktivister står det under kapitlet “Totalt nej till droger” följande:

“Att dricka sig berusad varje helg är helt enkelt inte acceptabelt för en nationalsocialst. (…) En nationalsocialist har nolltolerans mot olagliga droger och ser med stor skepsis även på den legala narkotika som har medicinskt användningsområde. (…) “Lyckopiller” producerar inte bara viljelösa , mer toleranta människor, utan även våldspsykopater. Motståndsrörelsen tillåter naturligtvis inte bruket av s.k. lyckopiller bland sina aktivister.

De fåtal som inte sagt upp kontakten med Daniel har som i andra liknanade fall fortsätta ha en kontakt i hopp om att få medlemmen att lämna NMR. Jimmy är självfallet medveten om detta och har nu lyckats skapa ett beroendeförhållande som ger honom större kontroll över Daniel. Vi har skrivit om Jimmy tidigare och sedan den texten publicerades har han blivit av med såväl arbete som socialt umgänge. Daniel lever på socialbidrag och i läkarintyg framgår att hans arbetsförmåga är nedsatt och kommer fortsätta vara det de närmaste 12 månaderna. Oavsett hur många krönikor Jimmy skriver där han försöker förklara att NMR inte är en sekt kommer det aldrig förändra det faktum att varken Daniel eller Jimmy har något annat än NMR kvar i sina liv.

Kort sagt så är Daniel raka motsatsen till den bild NMR försöker måla upp av sina medlemmar. De pratar utåt om vikten av att leva rent, vara mentalt stark och att ha en god moral. Inne i organisationen ser det dock annorlunda ut och Daniel, med sin alkoholproblematik, psykiska ohälsa, brottshistorik och överlag trasiga liv sticker inte ut från mängden i NMR. Men, även i NMR är det anmärkningsvärt att tvingas bo med sin 24 år äldre nästeskamrat tillika gode man i en liten etta för att man inte klarar att sköta ekonomi, hygien eller livet i stort. Daniels svåra förhållanden är uppenbart inget som organisationen tar på allvar, passar man inte in i den mall som förutses så är man inte välkommen att få ett fullt medlemskap även om det kostat hela ens sociala liv, familj och arbete.

Känner du dig träffad av vår artikel, eller vill undvika vår framtida uppmärksamhet, så är det bara att höra av sig till oss på mail. Här finns en bra sammanfattning av hur vi förhåller oss till kontakt med avhoppare: information till avhoppare.

AFA Stockholm vill med denna artikel informera allmänheten om Daniel Mattssons engagemang inom den fascistiska rörelsen. Känner du till honom personligen, eller ser du honom i din vardag eller på jobbet? Har du annan information om fascistisk aktivitet i Stockholms, Södermanlands, Västmanlands, Örebros, Östergötlands eller Gotlands län? Tveka då inte att kontakta oss!

Mail: [email protected]

Följ oss på vårt aktiva twitterkonto så du inte missar våra uppdateringar.

/ AFA Stockholm