AFA Research: Insamlande av information angående 1 maj i Ludvika och Kungälv

Medlemmar och sympatisörer till Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) har återigen planerat att marschera på våra gator och torg under arbetarrörelsens internationella högtidsdag, vår dag. På onsdagen kraftsamlar NMR nazister och reaktionära från Sverige och Norden för att under kraftigt beskydd av ordningsmakten genomföra en promenad i Ludvika och Kungälv. Samtidigt på hundratals orter runt om i Sverige så manifesterar alla vi som kämpar för en bättre värld, och det går att räkna oss i tiotusental. Vi skickar solidariska hälsningar till de antifascister som kommer att närvara i Ludvika och Kungälv och vill även skicka varma hälsningar till antifascister som stannar och arbetar där de står. Tillsammans kämpar vi för en framtid fri från kapitalism, fascism, sexism och homofobi.

 

 

Värt att komma ihåg är att det alltid kommer en tid efter kraftsamlingarna när medlemmar och sympatisörer återigen är ensamma utan varken ordningsmakt eller sköldbärare. Vi kommer att ha fotografer närvarande i Ludvika och Kungälv för att dokumentera samtliga deltagare. Vi vill även sträcka ut en förfrågan till allmänheten om att dela med sig av foton och iakttagelser av nazister till oss. Vi uppskattar som alltid information  från allmänheten då det underlättar vårt arbete mot fascismen. 
Kommer du att befinna dig i Ludvika eller Kungälv under 1 maj? Har hört att någon bekant eller kollega tänker närvara på NMRs demonstration? Eller så kanske du hör berättelser i efterhand? Skicka gärna din iakttagelser till oss. Det kan vara bilder från demonstrationen, misstänka bilar, tips om någon som uttryck intresse för denna eller tidigare demonstrationer eller andra observationer som rör nazisterna demonstration eller nazister i allmänhet. Många tips som visat sig avgörande genom åren har kommit från aktivister, kollegor, grannar och även familjemedlemmar.
Är du som läser detta en av de personerna som tänkt delta på nazisternas demonstration under 1 maj? Ha då i åtanke att personer som deltar på nazistiska arrangemang – vare sig det handlar om nyfikenhet eller genom långvarigt engagemang – hamnar på vår hemsida där arbetsgivare, hyresvärdar och familj och bekanta enkelt hittar dig. Vi är inte intresserade av dina privata åsikter utan bara av din aktivitet, läs mer om information till avhoppare. Gör livet enklare för dig och stanna hemma och ta till vara på en röd dag. Deltar du på demonstrationen eller andra aktiviteter kommer du tillslut att identifieras. 
Ett exempel på konsekvenser av nazistiskt organisering är Daniel Gerdås aktiv i Näste 3. Konsekvenserna att vara känd nazist är många, många nazister vi hanterar märker vi blir paranoida och det påverkar också i detta fallet familjen. Inför förra årets 1 maj så ber Daniel sin fru att sätta på larmet och kamerorna på grund utav han tror han sett “rödingar” utanför deras bostad. 
(Daniel skickar ett sms via den krypterade tjänsten Signal till sin numera exfru)
En annan konsekvens av att vara aktiv nazist är den isolering som dels premieras inom organisationen och dels den som tillkommer efter att informationen om deras engagemang nått allmänheten. En stor del av de nazister vi identifierar och bevakar försöker att hålla en låg profil för att inte förlora arbete, familjemedlemmar, fritidssammanhang osv. Per (19620103-6032) och Lisa (19711129-0883) Hellman har efter de blivit identifierade förlorat ett flertal arbeten, arbetstillfällen för deras enskilda firmor, vänner och bekanta och i allmänhet vänt den lokala befolkningen emot sig. För att nämna ett av alla exempel så förlorade Per både sin plats i idrottsföreningens styrelse och det städuppdrag han fått genom föreningen till sin nystartade städfirma.  
Per förlorade även sin position och status som översättare inom djurrättsmiljön som han längre varit aktiv i och värderat högt.  
Kontakt:
Skicka dina iakttagelser, tips eller meddelande till oss på [email protected] eller din närmaste lokalgrupp. Nedan följer kontaktuppgifter för varje lokalgrupp. Du kan klicka på länken för att skicka krypterat till oss genom vårt formulär. Det går även bra att skicka till gruppernas e-post som står under länken. Kom ihåg att använda en riktig och giltig e-post så att vi kan nå dig med eventuella frågor och uppföljningar angående ditt tips. Du kan såklart vara anonym.
AFA Research 
AFA Norrbotten
AFA Gävle
AFA Uppsala
AFA Stockholm
AFA Jönköping
AFA Göteborg
AFA Helsingborg
AFA Lund
AFA Malmö
/AFA Dokumentation