Antifascistisk Aktion 25 år

Idag den 30:e november uppmärksammar vi att nätverket Antifascistisk Aktion fyller 25 år. 25 år av motstånd mot Kapitalism, Rasism, Sexism och Homofobi. Under 25 år har vi kämpat, lärt oss, utvärderat, anpassat våra metoder och hittat nya arenor och nya kamrater som tagit vid där andra slutat. Vi vill tacka alla kamrater som stått vid vår sida vare sig ni varit organiserade eller stöttat den Antifascistiska rörelsen.

Vi vill här redogöra för datumets betydelse och bakgrunden till att nätverket Antifascistisk Aktion bildades.

90-talet

Till valet 1991 gjorde det rasistiska partiet Ny Demokrati sin debut, runt om i landet skedde attacker mot flyktingförläggningar, media hårdlanserade VAM ( Vitt Ariskt Motstånd ), och Lasermannen härjade och spred rädsla.

Det nya med VAM var inte det rasistiska våldet, utan lanserandet av en nynazistisk ideologi. Istället för skinnskallar från Sverigepartiet så la TV och tidningar nu ut bilder på teatrala demonstrationer med maskerade och uniformerade nazister. Under ett halvår, från hösten -91 till våren -92, växte en kortvarig men bred antifascistisk rörelse fram som svar på detta.

Inför 30:e november 1991 bildades en antifascistisk arbetsgrupp i Stockholm på initiativ av en grupp anarkister. Den spontant bildade gruppen hade som målsättning att förhindra nazisternas planerade 30:e Novembermarsch genom en blockad av Karl XII:s torg, vilket också lyckades. Arbetsgruppen använde då för första gången namnet Antifascistisk Aktion.

I Lund hindrade antifascister samma dag den nazistiska Karl XII-manifestationen med hjälp av stenar och barrikader. 30:e november 1991 kom att bli ett känt datum över hela landet som symbol för kamp mot rasism och fascism. Våren -92 visade det sig att den antifascistiska mobiliseringen varit effektiv, naziströrelsen hade drabbats av ett rejält bakslag. Samtidigt hade polisen gripit Lasermannen och bankrånare kopplade till VAM.

Med den framgången började den Antifascistiska rörelsen trappa ned sin verksamhet. Luften hade gått ur gruppen ”Stoppa Rasismen”. Vänsterns antifascistiska intresse avtog och medias strålkastarljus på extremhögern slocknade.

Vintern 1991-1992 präglades av spontana koalitioner och det var svårt att få till en kontinuitet. Under ett landsomfattande möte i mars -92 träffades Antifascister från olika delar av Sverige. Flera arbetsgrupper bildades bland Anarkister och Autonoma på olika håll i landet. Arbetsgrupper som så småningom fick upp en praktik som aktionsgrupper.

Den 30:e November -92 drabbade militanta antifascister samman med polisen i Stockholm i ett försök att ta sig fram till 30:e Novemberdemonstrationen, grupper lyckades även att ta sig fram och attackera demonstrationen. Samtidigt i Lund genomfördes en blockad som återigen stoppade nazisternas demonstration.

Fler och fler runt om i landet började ta till sig en militant konfrontationsmetod för att stoppa nazisterna. Det visade sig tydligt till exempel på dåvarande Hultsfredsfestivalen sommaren 1993 då den nya vågen av Ultima Thule-skins som dykt upp jagades bort. Efter det såg Antifascister till att hålla sommarrockfestivalerna fria från Nazister.

I september -93 samlades ett tjugotal olika antifascistiska grupper från hela Sverige och beslöt att bilda det landsomfattande nätverket Antifascistisk Aktion.

Namnet AFA togs dels från Storbritanniens AntiFascist Action och dels från den Tyska proletära självförsvarsorganisationen Antifascistische Aktion som fanns på 1930-talet. Parallellt med bildandet av AFA i Sverige bildades AFA i Danmark 1992 och Norge 1994.

Den antifascistiska kampen fortsätter, då som nu.

Antifascistisk Aktion Sverige