AFA Research: Sandra Westerbring – Socialsekreterare inom Hudiksvalls kommun nazist


Sandra Westerbring?19780404-7566 Bångvägen 4, 82065 Forsa

Sandra Westerbring (19780404-7566) bor i Forsa i Hudiksvalls kommun tillsammans med Ingemar Westerbring (19780308-7555) som är Nordiska Motståndsrörelsens (NMR) chef för Västernorrlands, Jämtlands och Gävleborgs län. Tillsammans har de tre barn varav sonen Loke Westerbring (20000619-4393) även han är aktiv i organisationen.

Sandra arbetar som socialsekreterare på vuxenenheten i Hudiksvall kommun. Där arbetar hon främst med myndighetsutövning inom området beroendeproblematik men även i mindre omfattning andra sociala problem. I hennes arbete utreder, beviljar och verkställer hon beslut som påverkar människors liv i stor utsträckning och ska med sin kunskap tillstå med hjälp och stöd till personer och familjer som befinner sig i svåra situationer. En stor del av arbetsuppgifterna innefattar utredningsarbete och hantering av register och sekretessbelagd information. Avgörande för yrket är att vara intresserad av människor och kanske främst av allt ha förmågan att sätta sig in i andras situation, oberoende av dennes bakgrund eller egna preferenser. Med tanke på karaktären av de uppgifter hon hanterar dagligen och de problem som skulle uppstå ifall hennes arbetsgivare var medveten om hennes ideologiska övertygelse så håller hon en låg profil på arbetsplatsen.
Detta gäller även hennes styrelseuppdrag som suppleant i Trogstagården, den lokala bygdegårdsföreningen. Bygdegården verkar för att vara en ”allmän samlingslokal öppen för alla” och en ”mötesplats för barn, unga, vuxna, föreningar, organisationer och företag – med en demokratisk värdegrund”, med andra ord ljuger antingen Sandra för sig själv eller för alla föreningens medlemmar.

Oberoende av hennes försök att maskera sina åsikter så är det allmänt känt att det bor nazister i Forsa. Med tanke på att Ingemar och Jens Nilsson (19780531-7513) varit de enda aktiva nazisterna i Hälsingland de senaste åren förutom nån enstaka sympatisör här och där är det inte svårt för lokalbefolkningen att härleda NMRs aktiviteter så som rekrytering av skolungdomar, ”avspärrningar” av den lokala SVT-redaktionen, lokaltidningen Hela Hälsingland och Hälsinglands museum, detta utöver den mediala uppmärksamheten kring Ingemars position i organisationen och då senaste misstankar om brott vid NMRs demonstration i Göteborg. När nu även Loke öppet deltar i NMR ter sig Sandras försök till låg profil tämligen meningslösa.

Att en socialsekreterare och tillika förälder uppmuntrar sina egna och andra barn till att förstöra sin ungdom och framtida liv genom att hjärntvättas i en nazistiskt sekt och helt och hållet isolera sig i förhållande till andra ungdomar hör inte till det vanliga. Sandra lovordar Loke och skriver på sociala medier att han valt en klok väg i livet, en väg som hon som socialsekreterare ska hindra och motverka. Vi ser det självfallet som oacceptabelt att Sandra har fortsatt anställning på kommunen när hon aktivt verkar för att förstöra barn, ungas och resterande medborgares liv i kommunen.

Sandra deltar inte vid NMRs större arrangemang och inte delar heller inte flygblad eller klistermärken med Loke och Ingemar. Hon deltar däremot, och då gärna som värd, när nazisterna genomför möten och träffas för att planera. Bilden visar en träff hemma hos Westerbrings med en del av nedre Norrlands aktiva nazister.

 

NMR-aktivister från vth: Jens Nilsson, Peter Persson, Martin Saxlind, Oscar Persson, Peter Sjöberg, Loke Westerbring och Sandra Westerbring.


De kontakter och sympatier hon inte kan skylta med på arbetsplatsen eller i bygdegårdsföreningen sköter hon på nätet. Där är hon vän med större delen av NMRs norrländska aktivister, andra centrala figurer inom NMR. Där gillar, delar och följer hon även NMRs aktivitet lokal och nationellt.

Kontakta gärna Hudiksvalls kommun och Trogstagårdens bygdegårdsförening och berätta vad du tycker om att en nazist tillåts verka i dessa sammanhang:

Hudiksvalls kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 4, 824 80 Hudiksvall
Växel: 0650-190 00 (Öppettider: måndag-fredag 07.30-16.30)
Mail: [email protected]

Trogstagården
Telefon: 070-363 33 18
Mail: [email protected]

Känner du dig träffad av vår artikel – eller vill undvika vår framtida uppmärksamhet – så är det bara att höra av sig till oss på mail. Här finns en bra sammanfattning av hur vi förhåller oss till kontakt från avhoppare: Angående avhopp från den nationella rörelsen

AFA vill med denna artikel informera allmänheten om Sandra Westerbrings nazistiska engagemang. Känner du till Sandra personligen, eller ser du henne i din vardag eller på jobbet? Har du annan information om fascistisk aktivitet i Västernorrlands, Jämtlands eller Gävleborgs län? Tveka då inte att kontakta oss!

Mail:[email protected]