AFA Skåne: Midgård hackat – känsliga uppgifter läckta

Skärmdump från Midgårds hemsida.

Webbutiken Midgård har utsatts för attacker, vilka resulterat i att känsligt material läckt ut – däribland namn och personuppgifter på kunder som har handlat av webbutiken. Materialet sträcker sig över flera år, och vi planerar att offentliggöra delar av detta.

Den rasideologiska miljön har under sommaren varit utsatt för flera virtuella attacker och informationsläckor. Bara den senaste veckan har allvarliga attacker mot Nordfront och Red Ice Radio blivit offentliggjorda, och vi kan idag avslöja ännu en läcka från en nazistisk hemsida – webbutiken Midgård.

Midgård är en nazistisk webbutik med rötter tillbaka till 1994, då Midgård Records fungerade som vinstdrivande företag och skivaffär. Butiken saluför idag litteratur, vit makt-musik, kläder med nazistiska tryck samt övrigt material såsom självförsvarssprej, och de stödjer nazistisk verksamhet ekonomiskt genom de vinster som tas ut från butiksverksamheten.

 

Brandattentat och domar

Vid uppstarten under 90-talet hade Midgård en fysisk lokal med affärsverksamhet på Hisingen i Göteborg, vilken fungerade som en förlängning av den vit makt-scen som då växt fram kring musik och subkulturer. Efter upprepade attacker och demonstrationer mot lokalen – bland annat brandattentat utförda av nazistiska rivaler – blev butiken slutligen tvungen att släppa taget om lokalen i Göteborg, och har sedan 00-talet endast existerat som webbutik.

Midgårds logotyp.

Även om Midgård redan sedan tidigare har stöttat politisk verksamhet – exempelvis genom att finansiera nazistiska demonstrationer – så var det inte förrän 2012 som butiken såldes och därmed övergick från att vara ett privat företag till en ideell bolagsverksamhet. Senast 2016 utreddes Midgård av Justitiekanslern, misstänkta för hets mot folkgrupp – misstankar de redan 2015 blivit dömda för. Misstankarna rörde då det material som såldes via hemsidan, såsom skivomslag med nazistiska symboler. Idag saluför butiken inte bara eget material, utan också kläder från märket European Brotherhood och stödkläder för det grekiska nazistpartiet Gyllene Gryning.

 

Känslig information läckt

Antifascistisk aktion i Malmö och Helsingborg kan – tillsammans med AFA Lund – idag alltså avslöja att vi har tagit del av känslig information som läckt ut i och med attacker mot webbutiken. Personuppgifter, inklusive adresser, kontaktuppgifter och beställningarnas innehåll har läckt ut sedan Midgårds eget kundregister avslöjats. Denna läcka är såklart allvarlig för butiken, då de själva på sin hemsida klargör att dessa uppgifter hanteras som personhandlingar med “särskild hänsyn”. De skriver gällande säkerheten kring personuppgifterna att:

Vi kommer INTE under några omständigheter att lämna ut eller sälja dina personliga uppgifter Du lämnat till oss till. Varken till något annat företag, organisation, politiskt parti eller enskild person.

Nu har detta, Midgårds löften till trots, ändå inträffat – kundregistret har läckt ut och kommit oss tillhanda. Antifascistisk aktion i Skåne har gått igenom materialet från kundregistret och har kunnat identifiera de individer som förekommer i registret och är boende i Skåne och Blekinge. I materialet förekommer såväl tidigare kända nynazister, som skånska politiker och lärare, och det sträcker sig mellan 2011 och 2017. Totalt rör det sig om 8600 beställningar under den period som materialet spänner över.

Antifascistisk aktion Skåne kommer inom kort att påbörja arbetet med att publicera de uppgifter från Midgårds kundregister som vi finner relevanta. Det är inte varken första eller sista gången som vi får ta del av liknande uppgifter från nazistiska portaler och hemsidor. Vi menar att det givetvis är en allvarlig sak att direkt eller indirekt stödja nazistisk kultur och aktivism genom att ekonomiskt stötta delar av den rasideologiska miljöns infrastrukturer, som Midgård utgör en del utav. Vi menar därför också att det finns ett allmänintresse i att kunna ta del av information rörande grannar, arbetskamrater och bekanta som mot bättre vetande tror att de kan stötta nazistisk verksamhet – oavsett om detta sker på gatan eller via postorder- och webbshopping.

 

Hundratals namn avslöjade

Vi har genom registret fått tillgång till hundratals namn, vilka alla såklart är intressanta för oss. Vi har dock fullständig förståelse för om det skulle vara så att personer ur registret inte vill figurera med namn och adress på Internet. Vi kan även i viss mån förstå om det är så att individer som förekommer i registret inte har haft som syfte att uppsåtligen konsumera eller stödja nazistisk kultur. Vi skulle därför vilja be om er hjälp.

Är det så att du misstänker att du eventuellt kan komma att förekomma i Midgårds kundregister, och därmed löper risk att i framtiden exponeras som nazistisk sympatisör på vår hemsida? Vet du med dig att du, som boende i Skåne, någon gång har handlat material från Midgårds webbutik? Eller finns det andra anlendingar till din oro, som du vill dela med oss? Vi lyssnar gärna på din oro och tar mer än gärna emot mail från dig!

Vet du inte vad du ska skriva, eller förstår du inte över huvudtaget varför vi är intresserade av just din aktivitet? Läs då gärna AFA Helsingborgs korta och kärnfulla artikel om vad vi förväntar oss av dig som informant eller avhoppare: Angående avhopp från den nationella rörelsen. Vi vill helst se dig höra av dig till oss inom en vecka, för att på så sätt kunna garantera att du inte exponeras på vår hemsida. Hör av dig till någon av våra lokalgrupper via mail:

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Förutom att publicera den här artikeln har vi också valt att skicka ut brev till de individer i Skåne och Blekinge som berörs av den nämnda läckan. Detta för att ge så många som möjligt en chans att höra av sig till oss i tid, innan vi hinner publicera några uppgifter.