AFA Sverige: Solidaritetsuttalande till antifascisterna i Charlottesville

Lördagen den 12 Augusti samlades hundratals fascister i en demonstration i Charlottesville, Virginia, USA.
Demonstrationen gick under parollen ”Förena högern” och kritiserade bland annat att en staty av sydstatsgeneralen Robert E Lee ska tas bort.

Tusentals antifascister hade under hela dagen blockerat och angripit facistdemonstrationen.
Under eftermiddagen kör en fascist en bil rakt in i antifascisternas protester. Ett tjugotal antifascister skadas allvarligt och vårdas fortfarande på sjukhus. En person har avlidit. Föraren försvinner från platsen efter händelserna men greps senare.

Trump driver en aggressiv linje mot arbetarklassen, migranter och HBTQ-personer. Fascismen är av naturen våldsam och angriper oss som ställer sig i vägen för dess framfart.

Vi vill skicka vår ovillkorliga internationella solidaritet till de drabbade och deras anhöriga.
Vi övervakar vidare utveckling och skadelägen.

Antifascism är ALLTID självförsvar.

En attack på en är en attack på oss alla.

Antifascistisk aktion Helsingborg
Antifascistisk aktion Malmö
Antifascistisk aktion Uppsala
Antifascistisk aktion Stockholm
Antifascistisk aktion Göteborg
Antifascistisk aktion Gävle
Antifascistisk aktion Skaraborg
Antifascistisk aktion Jönköping

__________________________________________________________

On Saturday, August 12, hundreds of fascists gathered in a demonstration in Charlottesville, Virginia, USA.
The demonstration went under the slogan “Unite the Right” and criticized, among other things, the removal of a statue of the southern constable Robert E Lee.

Thousands of antifascists blocked and attacked the fascist demonstration throughout the day.
In the afternoon, a fascist drives his car straight into the anti-fascist protests. Around twenty anti-fascists are seriously injured and are still being treated in hospitals. One person has died. The driver disappears from the scene after the events but is arrested later.

Trump politics attacks the working class, migrants and LGBTQ people. Fascism is by nature violent and attacks us who stand in the way of its progress.

We want to send our unconditional international solidarity to the victims and their relatives.
We also monitor development and damage.

Antifascism is ALWAYS self-defense.

An attack on one is an attack on all of us.

Antifascist action Helsingborg
Antifascist action Malmö
Antifascist action Uppsala
Antifascist action Stockholm
Antifascist action Göteborg
Antifascist action Gävle
Antifascist action Skaraborg
Antifascist action Jönköping